دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی
آخرین مطالب

موضوع:

 

نقش سیدمحمدطباطبایی در انقلاب مشروطه

 

استاد راهنما:

 

جناب آقای دکتر حسین زمانی

 

استاد مشاور:جناب آقای  دکتر سیاوش یاری

 

سال تحصیلی: ۱۳۹۰

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده:
سید محمد طباطبایی یکی از رهبران روحانی و مذهبی انقلاب مشروطه ایران است که  با توجه به جایگاه وی در انقلاب مشروطه و مقام علمی و معنویشان و نیز مقبولیتی که نزد مردم داشته است، همراه و همگام  با سید عبدالله بهبهانی لحظه‌های شرایط سخت انقلاب مشروطه در کنار مردم بوده و سختیها را به جان خریده اند.

 

پایان نامه

 

طباطبایی با وجود نفوذ و موقعیتی که تنها در سایه صداقت و صحت عملش بدست آورده بود، لحظه ای از فکر مردم و ایجاد عدالتخانه خارج نشد، حتی عده ای درصدد برآمدند که با پیشنهاد رشوه وی را از ادامه راه منصرف سازند ولی مرد صادق و استوار انقلاب، لحظه ای تزلزل به خود راه نداد.
مرد بزرگوار صدمات بیشماری پذیرا شد زمانی در حضرت عبدالعظیم متحصن شد زمانی به قم مهاجرت کرد تا جایی که پس از به توپ بستن مجلس به گردنش زنجیر انداختند و با بی احترامی زیاد محبوسش کردند و در نهایت به مشهد تبعید گردید.
شجاعت، صداقت سید محمد طباطبایی در جریان انقلاب و نیز آگاهی او برای رسیدن به هدف و نیز انتخاب راه و روش صحیح برای دستیابی به هدف مذکور از بارزترین ویژگی های این رجل سیاسی بوده است.حاصل سخن اینکه سیدمحمدطباطبایی یکی از شخصیت های موثر تاریخ ایران است  که در جهت تعالی و پیشرفت این سرزمین نقش اساسی داشته اند.  نقشی تاثیر گزار که درخور بررسی و معرفی به علاقه مندان تاریخ ایران است.

 

 

واژگان کلیدی: سید محمد طباطبایی، انقلاب مشروطیت ایران ، عدالتخانه، انجمن‌های مخفی، مجلس شورای ملی و فراموشخانه
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          صفحه
بخش مقدماتی. ۱
مقدمه: ۲
نقد و بررسی منابع: ۶
روزنامه و مجلات: ۷
متون تاریخی. ۷
کلیات تحقیق: ۱۰
فرضیات ۱۱
پیشینه تحقیق: ۱۳
روش  کار تحقیق: ۱۳
موانع  و کاستی های تحقیق: . ۱۳
بخش اول
زندگی نامه سید محمد طباطبایی. ۱۴
فصل اول: ورود طباطبایی به ایران و احترام وی به میرزای آشتیانی . ۱۵
و اکنش ناصرالدین شاه به هنگام ورود طباطبایی  به تهران: ۱۷
دوران میان سالی و حمایت وی از مدارس جدید ۱۹
فرزندان سید محمد طباطبایی: . ۲۱
املاک و دارائی: ۲۲
وفات طباطبایی: ۲۲
فصل دوم : ریشه‌های  فکری سید محمد طباطبایی
نامه سید جمال الدین اسدآبادی به سید محمد طباطبایی. ۲۵
آگاهی فکری طباطبایی. ۲۶
اندیشه های طباطبایی در مورد مشروطیت : . ۲۸
عدالت و مساوات  طباطبایی: ۳۳
آزادی اندیشی  طباطبایی ۳۸
دیدگاه سید محمد طباطبایی نسبت به نظام حکومتی: ۴۰
بخش دوم: فعالیت های سیاسی طباطبایی
ورود طباطبایی به ایران و احترام وی به میرزای آشتیانی ۴۵
فعالیت های فرهنگی: . ۴۷
آثار سید محمد طباطبایی: ۵۱
فصل دوم : طباطبایی و مشروطیت
مقدمه انقلاب مشروطیت: ۵۷
حادثه بانک: ۵۷
ماجرای عسگر گاریچی: ۶۲
ماجرای کرمان ۶۳
ماجرای مسیونوز بلژیکی و واکنش سیدین: . ۶۵
تأسیس انجمن مخفی اول: ۷۰
انجمن مخفی: . ۷۰
انجمن مخفی و اتحاد سیدین: ۷۰
نقش طباطبایی در انجمن مخفی: . ۷۵
پی گیری مطالبات توسط طباطبایی: . ۷۶
فصل سوم: مهاجرت صغری
مهاجرت صغری و نقش طباطبایی. ۸۱
واقعه مسجد شاه «چهارشنبه ۱۵شوال ۱۳۲۳» ۸۳
گران شدن قند و چوب خوردن تجار: ۸۵
ملاقات طباطبایی با عین الدوله: ۸۶
نشست باغشاه: . ۸۷
نامه سید محمد طباطبایی به عین الدوله: ۸۸
برپایی مراسم روضه خوانی توسط عین الدوله ۹۰
آشوب در فارس و مشهد: ۹۰
نامه سیدمحمدطباطبایی به مظفرالدین شاه: . ۹۲
موعظه‌ی طباطبایی در چهارم جمادی الاول ۱۳۲۴ هجری قمری ۹۵
نامه ناصر الملک به طباطبایی: . ۹۷
تحصن در مسجد جامع: ۱۰۰
فصل چهارم: مهاجرت کبری
فرمان مشروطه: ۱۱۲
طباطبایی و انجمن مخفی دوم: ۱۱۴
انجمن ملی: ۱۱۶
فصل پنجم: طباطبایی و مجلس اول شورای ملی:
اعتقاد و اخلاص طباطبایی نسبت به حکومت ملی. ۱۲۱
ترکیب نمایندگان مجلس اول : ۱۲۲
تدوین متمم قانون اساسی : ۱۲۸
طباطبایی تا به توپ بستن مجلس ۱۳۲
مرگ مظفرالدین شاه و تاج گذاری محمد علی شاه: ۱۳۳
شخصیت محمد علی شاه از دیدگاه نویسندگان: . ۱۳۵
طباطبایی در مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴۰
مخالفت طباطبایی با واگذاری شیلات شمال به لیانازوف . ۱۴۲
پیشنهاد طباطبایی جهت تشکیل انجمن بلدیه و عدلیه. ۱۴۳
اعتراض طباطبایی به مجلس ۱۴۵
به توپ بستن مجلس : ۱۴۸
دستگیری وتبعید : . ۱۵۰
بازگشت سید محمد طباطبایی از مشهد به تهران: . ۱۵۲
طباطبایی و مجلس دوم: ۱۵۴
دولت موقت و مهاجرت طباطبایی به استانبول . ۱۵۵
 
فصل ششم: رابطه یا عضو یت سید محمد طباطبایی در سازمان فراماسونری
منشا پیدایش فراماسونری ۱۵۹
عض
ویت طباطبایی در جامع آدمیت:
 . ۱۶۰
طباطبایی و فراماسونری ۱۶۲
نتیجه گیری: ۱۶۶
کتابنامه: . ۱۶۹
تصاویر: . ۱۷۴
پیوست:. ۱۷۹

 

مقدمه:

 

تاریخ کشورمان به بلندای نام ایران مهد بزرگانی بوده است که همواره نامشان بر تارک اعصار می درخشد بزرگانی که بررسی زندگی و اندیشه آنان جذاب و قابل تامل است. سیدمحمد طباطبایی یکی از روحانیون و چهره های سیاسی دوره قاجار است که سهم بسزائی در انقلاب مشروطه دارد و در کنار سیدعبدالله بهبهانی به سیدین سندین شهرت یافتند.

  • admin admin