دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی
۰۴
آذر

تکرار انجام گردید. چهار ژنوتیپ خیار شامل امیران، رشید، سوپر unbeat و سوپر N3 به‌عنوان فاکتور اول و شش سطح شوری شامل سطح شاهد )بدون نمک( و محلول‌های ۲۵ ، ۵۰ ، ۷۵ ، ۱۰۰ و ۱۲۵ میلی مول کلرید سدیم به‌عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شدند. اثر شوری بر خیار در دو مرحله جوانه‌زنی و رشد رویشی به‌طور مجزا موردبررسی قرار گرفت. در مرحله جوانه‌زنی، شوری درصد و سرعت جوانه‌زنی را به‌طور معنی‌داری کاهش داد. همچنین در این مرحله طول ساقه چه، قطر ساقه چه و تعداد ریشه جانبی با افزایش شوری به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. کمترین کاهش در سرعت جوانه‌زنی در تمام سطوح شوری در رقم امیران مشاهده گردید. همچنین اثر متقابل شوری و رقم بر روی طول ساقه چه، قطر ساقه چه و تعداد ریشه جانبی معنی‌دار بود، به‌طوری‌که کمترین کاهش در سطح شوری ۱۲۵ میلی مول نسبت به شاهد در رقم امیران مشاهده شد. در مرحله رشد رویشی نیز شوری باعث کاهش ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد ریشه جانبی، تعداد برگ، تعداد گل، تعداد روز تا شروع گلدهی، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، کلروفیل نسبی، کلروفیل فلورسانس و همچنین محتوای عنصر پتاسیم در اندام هوایی و ریشه شد. از طرف دیگر شوری باعث افزایش میزان پرولین، درصد نشت یون از غشاء، محتوای سدیم، نسبت سدیم به پتاسیم در اندام هوایی گیاه شد. در مرحله رشد رویشی رقم سوپر N3 نسبت به سایر ارقام مقاومت بیشتری به شوری از خود نشان داد. اثر متقابل شوری و رقم در مرحله رشد رویشی برای صفات ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد ریشه جانبی، تعداد برگ در موقع برداشت، تعداد گل در موقع برداشت، وزن خشک ریشه، وزن تر اندام هوایی، سدیم اندام هوایی، سدیم و پتاسیم ریشه و همچنین محتوای کلروفیل نسبی در اواسط تنش و کلروفیل فلورسانس در اواخر تنش معنی‌دار بود. به‌طورکلی نتایج این آزمایش نشان داد که شوری به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای رشد گیاه خیار را تحت تأثیر قرار داده و واکنش واریته های خیار به شوری یکسان نیست و همچنین ارقام خیار در مراحل مختلف رشدی حساسیت‌های متفاوتی به شوری نشان می­دهند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

فصل اول: مقدمه و بررسی منابع

 

۱-۱- مقدمه

 

شوری یکی از مهم‌ترین تنش­های محیطی است که تولید محصولات زراعی را تحت تأثیر قرار می­دهد [۲۹]. حدود نیمی از زمین­های آبی در جهان تحت تأثیر شوری قرار می­گیرند، ازاین‌رو شور شدن خاک یک عامل بزرگ محدودکننده در تولید محصولات کشاورزی است [۳۴]. یکی از مشکلات عمده‌ای که اغلب مناطق خشک و نیمه‌ خشک با آن مواجه هستند، شور و قلیا بودن خاک این مناطق است [۳۳]. در ایران با توجه به اینکه بخش زیادی از مساحت کشور در مناطق خشک و نیمه‌ خشک واقع‌شده است، مشکل شوری یک معضل بزرگ در کشاورزی است. در ایران حدود ۷/۱۴ درصد از مساحت کل کشور را اراضی شور تشکیل داده‌اند و نزدیک به ۵۰ درصد از زمین‌های مورداستفاده کشاورزی به درجات مختلف با مشکل شوری یا قلیایی و غرقابی بودن روبرو می‌باشند [۱۰].

 

خسارت شوری بر گیاه به دلیل کاهش پتانسیل آب خاک در اثر تجمع املاح، ایجاد خشکی فیزیولوژیک در محیط ریشه و سمیت و عدم تعادل یون‌ها است. شوری در مراحل مختلف رشد اثرات متفاوتی می ­تواند داشته باشد وگیاهان مختلف حساسیت‌های متفاوتی به شوری نشان می­ دهند [۱۴]. یکی از مراحل حساس گیاهان به تنش شوری مرحله جوانه‌زنی است [۶۰]. جوانه­زنی بذرها در محیط شور تحت تأثیر فشار اسمزی و سمیت نمک قرار می­گیرد. با منفی­تر شدن پتانسیل آب، سرعت جذب آب به‌وسیله بذر تحت تأثیر قرار می­گیرد، ولی برای کاهش درصد جوانه­زنی باید پتانسیل آب از حد معینی که برای هرگونه خاص متفاوت است منفی­تر گردد. تنش شوری عموماً باعث تأخیر در جوانه­زنی، کاهش درصد جوانه­زنی، کاهش سرعت جوانه­زنی و کاهش رشد گیاهچه می­ شود [۱۴]. رشد گیاهان نیز به‌طورکلی تحت شرایط شوری کاهش می­یابد [۴۶]. تجمع بیش‌ازاندازه سدیم موجب سمیت و بازدارندگی رشد در گیاه خواهد شد [۳۴]. افزایش جذب نمک و سمیت یونی، سبب اختلال در کارکرد سلولی و آسیب رساندن به فرایندهای فیزیولوژیک، از قبیل فتوسنتز و تنفس می­ شود که کاهش فرایندهای رشد و نموی گیاه نظیر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و درنهایت، کاهش میزان تولید محصول در گیاه را در پی دارد [۴۴].

 

گیاهان مختلف توانایی‌های متفاوتی در محیط‌های شور از خود نشان می‌دهند. تفاوت در قدرت مقاومت به شوری، نه‌تنها در میان جنس‌ها و گونه‌ها، بلکه حتی در داخل یک‌گونه نیز مشاهده می­ شود. این نکته سبب شده که تحقیقات گسترده‌ای در زمینه مکانیزم های تحمل به شوری در گیاهان صورت پذیرد. [۱۴] بهترین روش برای به دست آوردن عملکرد مناسب در خاک‌های شور استفاده از گیاهان مقاوم به شوری است [۲]. سبزی‌ها نسبت به شوری خاک بسیار حساس می­باشند و هر چه خاک شورتر باشد ریشه گیاهان آب موردنیاز خود را با سختی بیشتری جذب می­ کند. اهمیت این موضوع در شرایط آب و هوایی گرم و خشک نسبت به شرایط مرطوب به‌مراتب بیشتر است. درجه حساست سبزی‌ها نسبت به شوری خاک بسیار متفاوت است. حساس‌ترین سبزی‌ها به شوری خاک کرفس و تربچه و مقاوم‌ترین آن‌ ها اسفناج و چغندر می­باشند. گیاه خیار جزو سبزی‌های نیمه حساس به شوری است [۸]. سبزی­ها با داشتن موادی از قبیل ویتامین، املاح معدنی، مواد سلولزی، اسیدهای آلی، روغن‌های فرار و مواد ضد باکتریایی جایگاه ویژه­ای ازنظر ارزش غذایی دارند [۳]. خیار به‌عنوان یکی از سبزهای پرمصرف، حدود ۹۶ تا ۹۷ درصد آن آب است که به علت وفور ویتامین، املاح معدنی و اسیدهای آلی در تغذیه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. ازنظر اقتصادی خیار در بین سبزی­های مهم، مقام چهارم را بعد از گوجه‌فرنگی، کلم پیچ و پیاز دارا است [۳].

 

با گسترش روزافزون اراضی شور و هزینه‌های سنگین اصلاح این اراضی و نهایتاً غیرقابل کشت شدن آن‌ ها و با توجه به حساسیت خیار به شوری، شناسایی ارقام متحمل به شوری در خیار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.

 

۲-۱- تاریخچه

 

خیار یکی از سبزی‌های معروف دنیاست. منشأ اصلی خیار کاملاً مشخص و معلوم نیست، ولی به‌احتمال‌زیاد بومی مناطق گرمسیری آسیا و آفریقا است، زیرا بیش از ۳۰۰۰ هزار سال است به‌عنوان غذا در آن مناطق کشت می­گردد. نوشته‌ها نشان می‌دهند که در ۱۰۰ سال قبل از میلاد مسیح خیار به‌وسیله سفیر چین از ایران به کشور چین برده شده است. یونانیان و رومی‌ها آن را می­شناختند. این گیاه در قرن نهم به فرانسه معرفی شد و ازآن‌پس در آنجا کشت گردید، سپس در قرن چهاردهم کشت خیار در انگلستان متداول گشت [۸].

 

۳-۱- خصوصیات گیاهی

 • admin admin
۰۴
آذر

سال نو، تعطیلات مذهبی و غیره هستند. دو دسته از اثرات تعطیلی شناسایی شده‌اند: (Dumitriu et al., 2011)

 

 

 • اثر روز قبل از تعطیلی، زمانی‌که بازده قیمت روز قبل از تعطیلات به‌طور معناداری متفاوت از روزهای دیگر است.
 • اثر روز بعد از تعطیلی که شامل تفاوت معنادار مابین بازده قیمت روز پس از تعطیلات و سایر روزهاست.

این دو اثر تعطیلی در بسیاری از کشورها شناسایی شده‌اند. اگرچه مطالعات زیادی وجود بازده غیرعادی در روزهای قبل از تعطیلات را تأیید کرده‌اند، اما تعداد کمی از آنها سعی در توضیح اینکه چرا این اثر وجود دارد، کرده‌اند. (Tangjitprom, 2010)
بررسی اثر تعطیلات، به عنوان زیرمجموعه اثرات تقویمی (شاخه‌ای از مالی رفتاری)، بر بازده قیمت در روز قبل و بعد از تعطیلات رسمی توجه می‌کند و به دنبال این است تا ببیند آیا تفاوت معنی‌داری بین بازده روز قبل از تعطیلات با بازده سایر روزها (مطابق آنچه در بسیار ی از بازارهای نقاط مختلف دنیا دیده شده) و نیز بین بازده پس از تعطیلات با بازده سایر روزها وجود دارد یا خیر؟
مطالعات زیادی در کشورهای مختلف انجام شده که در آن شواهدی دال بر وجود بازده‌های غیرعادی بالا در روزهای قبل از تعطیلات رسمی، به دلیل افزایش فعالیت در چنین روزهایی و کمتر بودن آن در روزهای پس از تعطیلات می‌باشد. در بسیاری از مطالعات، رفتار فصلی بازده روزانه بازار سهام در روزهای قبل از تعطیلی، نشان داده شده است. مطالعات زیادی در بازار سهام ایالات متحده، حاکی از وجود بازده غیرمعمول اضافی در روزهای قبل از تعطیلات هم در شرکت‌های بزرگ و هم در شرکت‌های کوچک است. در مطالعاتی بازده روزهای قبل از تعطیلات در ایتالیا را بررسی شد و بازده اضافی در روزهای قبل از تعطیلات مهم عمومی ایتالیا، تأیید شد. در مطالعات دیگری نیز اثر روز قبل از تعطیلی در کشورهایی مانند کانادا، ژاپن، استرالیا و هنگ کنگ تأیید شد.
۱-۳ اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق
امروزه بازار سرمایه از بخش‌های حیاتی اقتصاد هر کشوری است که با رشد و توسعه اقتصاد، جایگاه گسترده‌تر و مهمتری یافته است. این بازار با هدایت سرمایه و پس‌انداز مردم، راه توسعه و ایجاد شغل و افزایش سطح رفاه عمومی را هموار می‌کند. یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، شکل‌گیری پس‌انداز و تجهیز آن به سمت سرمایه‌گذاری است. بازار سرمایه از سه بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اول سهامداران و سرمایه‌گذارانند که وجوه اضافی خود را مصروف سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بخش دوم، بازار اوراق بهادار است که محیطی را برای معامله بین خریدار و فروشنده فراهم می‌آورد. بخش سوم نیز شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا سرمایه‌پذیرانند که در ازای دریافت اندوخته‌های سرمایه‌گذاران، اوراق بهادار را به آنها واگذار می‌کنند. در صورت عدم وجود هریک از عناصر فوق، بازار سرمایه تشکیل نخواهد شد.
بدون شک از دید یک سرمایه‌گذار، هیچ چیز شیرین‌تر از کشف روندهای موجود در بازار و کسب بازده نیست. جدای از جذابیت‌های عملی و پرسود شناسایی این‌گونه روندها برای سرمایه‌گذاران فعال در بازار، شناخت چنین روندهایی از دید محققان و پژوهشگران علاقمند در زمینه مسائل اقتصادی، بسیار پراهمیت است.
یک بازار با توجه به مجموعه‌ای از اطلاعات خاص، در صورتی کارا است که کسب سودهای غیرنرمال (به غیر از آنهایی که به‌طور شانسی به دست می‌آیند) از طریق استفاده از این مجموعه اطلاعات برای قاعده‌مندسازی تصمیمات خرید  فروش، امکان‌پذیر نباشد. (شارپ و همکاران، ۱۳۹۱)
در بازارهای غیرکارا، سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید و فروش اوراق بهادار، انتظار بازده غیرعادی بالا را داشته باشند. بسیاری از مطالعات صورت گرفته در بورس اوراق بهادار تهران، کارایی بازار سهام تهران را حتی در سطح ضعیف به چالش کشیده‌اند. یکی از عواملی که می‌تواند سرمایه‌گذاران را در به‌دست آوردن سود اضافی یاری رساند، شناسایی الگوهای فصلی یا همان بی‌قاعدگی‌های تقویمی است. یکی از مهمترین آنها اثر تعطیلی است که در بسیاری از کشورهای دنیا شناسایی شده است. به رغم فقدان سوابق داخلی پیرامون اثر تعطیلات، تحقیقات خارجی زیادی در بازارهای مختلف دنیا پیرامون این موضوع صورت گرفته است. از آنجا که دانش مالی رفتاری از زمینه‌های کاملاً جدید دانش مالی است، اهمیت دارد که تحقیقات آتی به سوی این مباحث جدید سوق داده شوند و قابلیت کاربرد و اجرای آن در بازارهای در حال توسعه‌ای چون ایران بررسی شود.
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف اصلی
هدف اصلی این تحقیق بررسی وجود الگوی تقویمی در روزهای قبل و بعد از تعطیلات در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین این تحقیق به دنبال آن است تا اثر تعطیلات رسمی را از سایر اثرات تقویمی مذکور جداسازی کند.
۱-۴-۲ اهداف فرعی

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

 

 

 1. تجزیه و تحلیل بازدهی بازار بورس تهران، به منظور تعیین این ‌که آیا سرمایه‌گذاران می‌توانند با پیروی کردن از یک الگوی مشخص، در روزهای قبل یا بعد از تعطیلی، بازده اضافی کسب کنند؟
 2. یافتن رابطه بین نوع تعطیلی و بازده بازار سهام.
 3. یافتن رابطه‌ای بین تعداد روزهای تعطیل در هر دوره تعطیلی، و بازده بازار سهام در روز قبل و بعد از تعطیلی.

۱-۵ سؤالات تحقیق
هر تحقیق فرایندی علمی و روشمند است که طی آن، پژوهشگر تلاش می‌کند تا برای یک مسأله پاسخی نظری پیدا کند و یا برای حل یک مشکل واقعی در دنیای عمل راهکاری بیابد. (خاکی، ۱۳۸۸) لذا سؤالات ذیل را به‌عنوان مسأله تحقیق حاضر بیان می‌کنیم که شامل یک سؤال اصلی و سؤالات فرعی مستخرج از سؤال اصلی می‌باشد.
۱-۵-۱ سؤال اصلی
آیا اثر تعطیلی در بازار بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟
۱-۵-۲ سؤالات فرعی

 

 

 

 1. آیا بازده غیرمعمول اضافی در روز قبل از تعطیلات در بازار سهام ایران نیز وجود دارد یا خیر؟
 2. آیا بازده غیرمعمول اضافی در روز بعد از تعطیلات در بازار سهام ایران نیز وجود دارد یا خیر؟
 3. آیا رابطه معناداری بین تعداد روزهای تعطیل در هر دوره تعطیلی و روز قبل از تعطیلی در شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تهران وجود دارد یا خیر؟
 • admin admin
۰۴
آذر

۲-۴-۴ آموزش کارآفرینی در ایران. ۴۴
۲-۵ سرمایه انسانی.. ۴۵
۲-۵-۱ اهمیت سرمایه ی انسانی.. ۴۷
۲-۵-۲ طبقه بندی مفاهیم سرمایه انسانی.. ۴۹
۲-۶ ادبیات و پیشینه پژوهش: ۵۳
۲-۶-۱ پیشینه داخلی : ۵۳
۲-۶-۲ پیشینه خارجی: ۵۵
فصل سوم: روش شناسی پژوهش… ۵۷
۳-۱ مقدمه. ۵۸
۳-۲ روش و نوع پژوهش… ۵۹
۳-۳ متغیر های پژوهش… ۵۹
۳-۴ فرضیات و مدل پژوهش… ۶۱
۳-۵ جامعه پژوهش… ۶۳
۳-۶ قلمرو پژوهش… ۶۴
۳-۷ حجم نمونه و روش نمونه گیری : ۶۴
۳-۸ ابزار گردآوری اطلاعات.. ۶۵
۳-۹ روش گردآوری اطلاعات.. ۶۵
۳-۱۰ بررسی پایایی ابزار اندازه گیری.. ۶۶
۳-۱۱ بررسی روایی ابزار اندازه گیری.. ۶۷
۳-۱۲روش تجزیه وتحلیل داده ها ۶۷
۳-۱۳ جمع بندی.. ۶۸
فصل چهارم: یافته های پژوهش… ۶۹
۴-۱ مقدمه. ۷۰
۴-۲ آمار توصیفی.. ۷۱
۴-۳ آمار استنباطی.. ۷۴
۴-۳-۱ تعیین نرمال بودن داده های پژوهش… ۷۴
۴-۳-۲ آزمون فرضیات پژوهش… ۷۶
۴-۳-۲-۱ آزمون فرضیه اول. ۷۶
۴-۳-۲-۲ آزمون فرضیه دوم. ۷۷
۴-۳-۲-۳ آزمون فرضیه سوم. ۷۸
۴-۳-۲-۴ آزمون فرضیه چهارم. ۷۹
۴-۴ بیان خلاصه نتایج فرضیه ها ۷۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۸۱
۵-۱ مقدمه. ۸۲
۵-۲ خلاصه پژوهش… ۸۳
۵-۳ توصیف یافته های پژوهش… ۸۳
۵-۳-۱ نتایج مربوط به آمار توصیفی.. ۸۴
۵-۳-۲ نتایج مربوط به آمار استنباطی.. ۸۵
۵-۴ پیشنهادها و راهکارها ۸۸
۵-۵ محدودیت های پژوهش… ۸۹
۵-۶ پیشنهادها برای پژوهش های آتی.. ۸۹

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

فهرست جدول ها
جدول شماره ۴- ۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس… ۷۱
جدول شماره ۴-۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی.. ۷۲
جدول شماره ۴-۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. ۷۳
جدول شماره ۴-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه فعالیت.. ۷۴
جدول شماره ۴-۵: آزمونk-s برای خوبی برازندگی توزیع نمرات مربوط.. ۷۵
جدول شماره ۴-۶: نتایج آزمون T تاثیر آموزش کارآفرینی برشکل گیری سرمایه انسانی کارآفرینانه. ۷۷
جدول شماره ۴-۷: نتایج آزمونT تاثیر  آموزش کارآفرینی بر عملکرد های کارآفرینانه. ۷۷
جدول شماره ۴-۸: نتایج آزمون T تاثیر آموزش کارآفرینی عملی بر شکل گیری سرمایه انسانی کارآفرینانه. ۷۸
جدول شماره ۴-۹: نتایج آزمون T تاثیر آموزش کارآفرینی عملی بر شکل گیری عملکرد های کارآفرینانه. ۷۹
جداول تحلیل آماری SPSS آزمون فرضیه ها : ۱۰۰

 

فهرست نمودار ها
نمودار شماره ۴-۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس… ۷۱
نمودار شماره ۴-۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی.. ۷۲
نمودار شماره ۴-۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. ۷۳
نمودار شماره ۴-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار. ۷۴

 

فهرست شکل ها
شکل ۱-۱ مدل تحقیق.. ۱۲

 • admin admin
۰۴
آذر

۴-۱۵ نیروی محرکه در برج تقطیر. ۵۱
۴-۱۶ تعیین حداقل اتلاف اکسرژی.. ۵۳
۴-۱۷ نمودار حداقل نیروی محرکه. ۵۶
۴-۱۸ محاسبه ی الگوریتم (عددی ) ۵۷
۴-۱۹ تعیین محل مناسب برای یک برج اصلاح شده ۵۸
فصل پنجم:بررسی الگوریتم بر روی برج تقطیردی بوتانایزر. ۶۱
۵-۱مقدمه. ۶۲
۵-۲ واحد دی بوتانایزر پالایشگاه شیرازUnit 100) ) 62
5-3 انتگراسیون حرارتی داخلی برج تقطیر. ۶۳
۵-۴ تعیین حداقل نیروی محرکه در طراحی فرآیند. ۶۴
۵-۵ تعیین محل مناسب برای یک برج اصلاح شده ۷۰
۵-۶ نتیجه‌گیری ۷۴
فصل ششم: نتیجه‌گیری وپیشنهادات… ۷۵
۶-۱نتیجه‌گیری.. ۷۶
۶-پیشنهادها ۷۷
مراجع. ۷۸
پیوست… ۸۲
فهرست جدول‌ها
عنوان جدول                                                                                                              صفحه
جدول ۴-۱ مدل های اکتیویته مناسب برای حالت های مختلف محلول ها…………………………………………………. ۳۷
جدول۵-۱٫نتیجه شبیه سازی اولیه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
جدول ۵-۲٫ نتیجه شبیه سازی بعد از انتگراسیون ……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
جدول ۵-۳٫ نتیجه شبیه سازی برج اصلاح شده ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
فهرست شکل‌ها
عنوان شکل                                                                                                                   صفحه
شکل۱-۱٫ نمای کلی از یک برج تقطیر متداول …………………………………………………………………………………… ۳
شکل۱-۲٫ نمودار برج برگشت پذیر برای سیستم دو تایی……………………………………………………………………… ۵
شکل ۴-۱٫ نمای کلی از یک HIDIC ایده آل………………………………………………………………………………… ۳۳
شکل ۴-۲٫ . نمای کلی از یک برج یکپارچه حرارتی داخلی………………………………………………………………… ۳۸
شکل ۴-۳٫ تغییرات کار مصرفی کمپرسور بر حسب نسبت تراکم کمپرسور…………………………………………… ۴۳
شکل۴-۴مراحل مورد نیاز برای رسیدن به اهداف در برج……………………………………………………………………. ۴۴
شکل۴-۵٫ نمودار ترکیب برای برج های مختلف…………………………………………………………………………………. ۴۸
شکل ۴-۶٫حداقل نیروی محرکه برای شبکه مبدل حرارتی…………………………………………………………………. ۵۰
شکل ۴-۷٫ تأثیر سیال انرژی جانبی بر روی نیروی محرکه…………………………………………………………………. ۵۰
شکل ۴-۸٫ نمودار اتلاف اکسرژی……………………………………………………………………………………………………… ۵۳
شکل ۴-۹٫ بار حرارتی مبدل جانبی با استفاده از حداقل نیروی محرکه……………………………………………….. ۵۴
شکل ۴-۱۰ اطلاعات پینچ درسیستم های چند جزئی……………………………………………………………………….. ۵۶
شکل ۴-۱۱درصد اکسرژی ذخیره شده…………………………………………………………………………………………….. ۵۹
شکل ۴-۱۲ اضافه کردن تعداد سینی های مورد نیاز………………………………………………………………………….. ۶۰
شکل۵-۱٫ شبیه سازی واحد دی بوتانایزر پالایشگاه شیراز………………………………………………………………….. ۶۳
شکل ۵-۲٫ شبیه سازی انتگراسیون داخلی برج دی بوتانایزر……………………………………………………………….. ۶۴
شکل ۵-۳نمودار اتلاف اکسرژی برای برج دی بوتانایزر……………………………………………………………………….. ۶۵
شکل ۵-۴٫ نمودار اتلاف اکسرژی بعد از اصلاحات………………………………………………………………………………. ۶۶

 • admin admin
۰۴
آذر

۲-۱-۵-۲  انواع مدل های مدیریت شهری در کشور های اروپایی    ۳۵
۲-۱-۵-۳ سیر تحول مدل های مدیریت شهری در ایران   ۳۹
۲-۱-۵-۱ جمع بندی    ۴۱
۲-۱-۶  شهرهای مقصد گردشگری    ۴۲
۲-۱-۶-۱  شهر نور  ۴۴
۲-۱-۶-۲  شهر چالوس     ۴۵
۲-۱-۶-۳ شهر بابلسر  ۴۶
۲-۱-۶-۴  شهر تنکابن    ۴۸
۲-۱-۷ مدیریت شهری و توسعه گردشگری    ۴۹
۲-۱-۸  تعریف حکمرانی و انواع آن   ۵۱
۲-۱-۸-۱حکمرانی    ۵۱
۲-۱-۸–۲حکمرانی شهری    ۵۳
۲-۱-۸–۳حکومت شهری    ۵۴
۲-۱-۸–۴تفاوت بین حکومت شهری و حکمرانی شهری    ۵۵
۲-۱-۸-۵ حکمرانی الکترونیک     ۵۷
۲-۱-۸-۶ حکمرانی الکترونیک و حکمرانی شهری    ۵۹
۲-۱-۹ اهداف حکمرانی شهری    ۶۰
۲-۱-۱۰ مدل های حکمرانی شهری    ۶۰
۲-۱-۱۱ حکمرانی خوب    ۶۱
۲-۱-۱۲ حکمرانی خوب شهری    ۶۳
۲-۱-۱۳ حکمرانی شهری و کیفیت زندگی    ۶۶
۲-۱-۱۴ نقش نهاد های محلی (شهرداری و شورای شهر) در توسعه گردشگری    ۶۷
فصل دوم – بخش دوم: پیشینه تحقیق
۲-۲-۱ مقدمه  ۶۹
۲-۲-۲ پژوهش های داخلی    ۶۹
۲-۲-۳ پژوهش های خارجی    ۷۱
۲-۲-۴ اسناد حقوقی و بین المللی    ۷۲
۲-۲-۵ اقدامات دولت ها در مهمترین کنفرانس های بین المللی    ۷۲
فصل دوم – بخش سوم: تشریح اجزای مدل
۲-۳-۳-۱مشارکت    ۷۵
۲-۳-۳-۲ حاکمیت قانون   ۷۵
۲-۳-۳-۳ شفافیت    ۷۵
۲-۳-۳-۴ مسئولیت و پاسخگویی    ۷۵
۲-۳-۳-۵ پاسخده بودن   ۷۵
۲-۳-۳-۶ بینش راهبردی    ۷۵
۲-۳-۳-۷ اجماع سازی    ۷۶
۲-۳-۳-۸ عدالت و انصاف    ۷۶
۲-۳-۳-۹ امنیت    ۷۶
۲-۳-۳–۱۰ اثر بخشی و کارایی    ۷۶
۲-۳-۳-۱۱ تمرکز زدایی    ۷۶
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه  ۷۷
۳-۲ روش تحقیق    ۷۸
۳-۳جامعه‌ی آماری    ۷۹
۳-۴ نمونه‌ی آماری    ۸۰
۳–۵روش جمع‌آوری داده‌ها ۸۲
۳-۶ روایی و پایایی ابزار پژوهش      ۸۲
۳-۷روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و اطلاعات    ۸۳
۳-۷-۱ روش تحلیل اهمیت- عملکرد  ۸۳
۳-۷-۱-۱تشکیل ماتریس اهمیت-عملکرد  ۸۴
۳-۷-۱–۲تحلیل ماتریس اهمیت-عملکرد  ۸۶
۳-۷-۲ روش تحلیل سلسله مراتبی    ۸۷
۳-۷-۲-۱ مدل سازی مساله تصمیم   ۸۸
۳-۷-۲-۲ مقایسه اهمیت و ارجحیت    ۸۸
۳-۷-۲-۳ بررسی میزان سازگاری در قضاوت‌ها ۸۹
۳-۸  جمع بندی ۹۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
۴-۱مقدمه  ۹۱
۴-۲- روش تحلیل اهمیت  عملکرد ۹۱
۴-۲–۱داده های توصیفی    ۹۲
۴-۲-۲مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت    ۹۲
۴-۲–۳مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تحصیلات    ۹۳
۴-۲-۴مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن    ۹۴
۴-۲-۵ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان سابقه کاری    ۹۵
۴-۳ آزمون فرضیه قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه‏گیری(پرسشنامه) ۹۶
۴-۴ ارزیابی اهمیت و عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری    ۹۷
۴-۵ آزمون دو جمله ای شاخص های حکمرانی خوب شهری    ۹۸
۴-۶ نمره افتراقی و تجزیه و تحلیل شکاف    ۹۹
۴-۷ تجزیه و تحلیل ماتریس اهمیت – عملکرد  ۱۰۱
۴-۷-۱ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر  ۱۰۲
۴-۷-۲ ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور  ۱۰۴
۴-۷–۳ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن    ۱۰۶
۴-۷-۴ ماتریس اهمیت – عملکرد شهر چالوس     ۱۰۸
۴-۸ جمع بندی روش تحلیل اهمیت – عملکرد  ۱۱۰
۴-۹ روش تحلیل سلسله مراتبی    ۱۱۰
۴-۹-۱ داده های توصیفی    ۱۱۰
۴-۹-۲ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت    ۱۱۱
۴–۹-۳  مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تحصیلات    ۱۱۲
۴-۹-۴ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن    ۱۱۳
۴-۹-۵ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان سابقه کاری    ۱۱۴
۴-۱۰ مدل سازی سلسله مراتبی و تشکیل درخت تصمیم گیری    ۱۱۵
۴-۱۱ اولویت بندی اهمیت شاخص های حکمرانی خوب شهری    ۱۱۶
۴-۱۲ اولویت بندی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری    ۱۱۸
۴-۲۱–۱اولویت بندی عملکرد در شهر بابلسر  ۱۱۹
۴-۲۱- ۲اولویت بندی عملکرد در شهر نور  ۱۲۱
۴-۱۲-۳ اولویت بندی عملکرد در شهر تنکابن    ۱۲۳
۴-۱۲-۴ اولویت بندی عملکرد در شهر چالوس     ۱۲۵
۴-۱۳ جمع بندی روش تحلیل سلسله مراتبی    ۱۲۶
۴-۱۴- مقایسه دو روش اهمیت-عملکرد و تحلیل سلسله مراتبی    ۱۲۷
۴-۱۴-۱مقایسه نمونه آماری    ۱۲۷
۴-۱۴-۲ مقایسه نتایج حاصل از دو روش     ۱۲۸
۴- ۱۵ جمع بندی    ۱۳۰
فصل پنجم: یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۵-۱مقدمه  ۱۳۱
۵-۲مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار  ۱۳۱
۵- ۳ یافته‌ها ۱۳۲
۵-۴بحث    ۱۳۵
۵-۵ نتیجه گیری    ۱۳۷
۵-۶ پیشنهادات کاربردی    ۱۳۸
۵-۷ محدودیت های تحقیق    ۱۴۱
۵-۸ پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آینده  ۱۴۱
منابع     ۱۴۲
پیوست ۱۴۹

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

فهرست جداول

 

جدول۲- ۱ نردبان مشارکت   ۲۴
جدول۲- ۲ حرکت از مشارکت عمومی به سوی برنامه ریزی مشارکتی   ۲۷
جدول۲- ۳ انواع مدل های مدیریت شهری در کشورهای آمریکایی   ۳۴
جدول۲- ۴ مدل های مدیریت شهری در کشور های اروپایی   ۳۶
جدول۲- ۵ مدل های غالب مدیریت شهری در ایران   ۴۰
جدول۲- ۶ تفاوت بین حکومت شهری و حکمرانی شهری   ۵۶
جدول۲- ۷ ویژگی های مدل های حکمرانی شهری   ۶۱
جدول۳- ۱تعاریف مقیاس های مقایسه گزینه ها ۸۹
جدول۴- ۱۰ موقعیت قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور ۱۰۵
جدول۴- ۱۱ موقعیت قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن   ۱۰۷
جدول۴- ۱۲ موقعیت قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت-عملکرد شهر چالوس    ۱۰۹
جدول۴- ۱۳ چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر جنسیت   ۱۱۱
جدول۴- ۱۴ چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر تحصیلات   ۱۱۲
جدول۴- ۱۵ چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سن   ۱۱۳
جدول۴- ۱۶ چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سابقه کاری   ۱۱۴
جدول۴- ۱۷ مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در اهمیت شاخص ها ۱۱۷
جدول۴- ۱۸ وزن نهایی اهمیت شاخص ها در تحلیل سلسله مراتبی   ۱۱۸
جدول۴- ۱۹مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر بابلسر  ۱۱۹
جدول۴- ۱چگونگی توزیع جنسیت پاسخ دهندگان   ۹۲
جدول۴- ۲ چگونگی توزیع تحصیلات پاسخ دهندگان   ۹۳
جدول۴- ۲۰ وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر بابلسر  ۱۲۰
جدول۴- ۲۱ مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر نور ۱۲۱
جدول۴- ۲۲ وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر نور ۱۲۲
جدول۴- ۲۳ مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر تنکابن   ۱۲۳
جدول۴- ۲۴ وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر نور ۱۲۴
جدول۴- ۲۵ مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر چالوس    ۱۲۵
جدول۴- ۲۶ وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر چالوس    ۱۲۶
جدول۴- ۲۷ نتایج حاصل از اولویت بندی عملکرد و اهمیت شاخص ها از دو روش IPA و AHP   ۱۲۸
جدول۴- ۲۸ مقایسه نتایج حاصل از دو روش IPA و AHP   ۱۲۸
جدول۴- ۳ چگونگی توزیع سن پاسخ دهندگان   ۹۴
جدول۴- ۴ چگونگی توزیع سابقه کار پاسخ دهندگان   ۹۵
جدول۴- ۵ نتیجه آزمون آلفای کرونباخ  ۹۶
جدول۴- ۶ میزان اهمیت و عملکرد شاخص ها بر اساس مدل IPA   ۹۷
جدول۴- ۷ نتایج آزمون دو جمله ای   ۹۸
جدول۴- ۸ نتایج تحلیل آزمون t و نمره افتراقی   ۱۰۰
جدول۴- ۹ موقعیت قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر  ۱۰۳
جدول۵- ۱ نتایج حاصل از مدل IPA   ۱۳۲
جدول۵- ۲ نتایج حاصل از مدل AHP   ۱۳۳
جدول۵- ۳ نتایج حاصل از آزمون نمره افتراقی و تجزیه و تحلیل شکاف   ۱۳۳

 

فهرست شکل ها

 • admin admin
۰۴
آذر

۱٫۱٫۱۲  شیمی ایمن­تر برای پیشگیری از حادثه  ۹

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۱٫۲      کوشش­ها و دستاوردهای شیمی سبز  ۱۰

 

۱٫۲٫۱ سوختهای جایگزین   ۱۰

 

۱٫۲٫۲ پلاستیک های سبز و تجزیه پذیر  ۱۱

 

۱٫۲٫۳ بازطراحی واکنشهای شیمیایی   ۱۳

 

۱٫۲٫۴ چندسازه­های زیستی   ۱۳

 

۲ واکنش نووناگل  ۱۵

 

۲٫۱           شرایط انجام واکنش     ۱۸

 

۲٫۲   کاربردهای واکنش نووناگل   ۱۸

 

۲٫۳     سنتز ترکیبهای ناجور حلقه  ۱۸

 

۳ کاتالیزگر  ۲۶

 

۳٫۱       انواع کاتالیزگرها ۲۷

 

۳٫۱٫۱ کاتالیزگر همگن   ۲۷

 

۳٫۱٫۲ کاتالیزگر ناهمگن   ۲۸

 

۳٫۱٫۳ کاتالیزگرهای زیستی   ۲۸

 

۳٫۲     کاتالیزگرهای استفاده شده برای واکنش نووناگل   ۲۸

 

۳٫۲٫۱ آمین­ها و نمک­های آمونیوم  ۲۸

 

۳٫۲٫۲ اسیدهای لوئیس     ۲۹

 

۳٫۲٫۲٫۱        تیتانیوم تتراکلراید  ۲۹

 

۳٫۲٫۲٫۲     کادمیوم یدید  ۲۹

 

۳٫۲٫۲٫۳            روی کلرید  ۳۰

 

۳٫۲٫۳ جامدهای معدنی و سطوح جامد  ۳۰

 

۳٫۲٫۴ نمک فلزات قلیایی   ۳۰

 

۳٫۲٫۵ کاتالیزگرهای فسفات    ۳۱

 

۳٫۲٫۵٫۱      فسفات طبیعی بهینه شده ۳۱

 

۳٫۲٫۵٫۲            استفاده از کمپلکسهای فسفات به همراه بستر جامد  ۳۱

 

۳٫۲٫۵٫۳        کاتالیزگرAlPO4-Al2O3 ۳۳

 

۳٫۲٫۵٫۴     دی­آمونیوم هیدروژن فسفات    ۳۳

 

۳٫۲٫۶ مایعات یونی   ۳۵

 

۳٫۳             انجام واکنش نووناگل با استفاده از تابش ریزموج   ۳۶

 

۴ آمینواسید  ۳۷

 

۴٫۱       اهمیت و کاربرد پزشکی آمینواسیدها: ۴۰

 

۴٫۲        طبقه­بندی آمینواسیدها ۴۱

 

۴٫۲٫۱ آمینواسیدهای استاندارد  ۴۲

 

۴٫۲٫۲ آمینواسیدهای کمیاب پروتئینی   ۴۲

 

۴٫۲٫۳ آمینو اسیدهای غیر پروتئینی   ۴۳

 

۴٫۳       طبقه بندی آمینواسیدها بر حسب نقش غذایی   ۴۳

 

۴٫۳٫۱ آمینو اسیدهای ضروری   ۴۳

 

۴٫۳٫۲ آمینواسیدهای غیر ضروری   ۴۳

 

۴٫۴               طبقه بندی آمینواسیدها بر حسب ساختار شیمیایی   ۴۴

 

۵ بخش تجربی   ۴۸

 

۵٫۱        مشخصات دستگاه‌ها ۴۹

 

۵٫۲          مواد شیمیایی   ۴۹

 

۵٫۳       بهینه سازی دمای انجام واکنش     ۵۰

 

۵٫۴                بهینه سازی میزان کاتالیزگر  ۵۰

 

۵٫۵         اثر حلال  ۵۱

 

۵٫۶     روش کلی سنتز مشتق‌های غیراشباع  ۵۲

 

۵٫۷                               اندازه‌گیری نقطه ذوب با استفاده از لوله مویین   ۵۳

 

۵٫۸       سنتز مشتقات    ۵۴

 

۵٫۸٫۱ سنتز مشتقethyl 3-(4-chlorophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate  ۵۴

 

۵٫۸٫۱٫۱            نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته  ۵۴

 

۵٫۸٫۱٫۲           نتایج آزمون FT-IR   ۵۶

 

۵٫۸٫۲ سنتز مشتقethyl 3-(4-bromophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate  ۵۷

 

۵٫۸٫۲٫۱             نتایج آزمون رزونانس مغناطیسی هسته  ۵۷

 

۵٫۸٫۲٫۲                                     نتایج آزمون FT-IR   ۶۱

 

۵٫۸٫۳ سنتز مشتقethyl 3-(2-methoxy phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate  ۶۲

 

۵٫۸٫۳٫۱                 نتایج آزمون رزونانس مغناطیسی هسته  ۶۲

 

۵٫۸٫۳٫۲               بررسی نتایج آزمون FT-IR   ۶۶

 

۵٫۸٫۴ سنتز مشتق ethyl 3-(4-fluorophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate  ۶۷

 

۵٫۸٫۴٫۱                              نتایج آزمون رزونانس مغناطیسی هسته  ۶۷

 

۵٫۸٫۴٫۲                                    نتایج آزمون FT-IR   ۷۱

 

۵٫۸٫۵ سنتز مشتق ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)-2-cyanoprop-2-enoate  ۷۲

 

۵٫۸٫۵٫۱                                 نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته  ۷۲

 

۵٫۸٫۵٫۲                         بررسی نتایج آزمون FT-IR   ۷۶

 

۵٫۸٫۶ سنتز مشتق ethyl 3-(2-bromophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate  ۷۷

 

۵٫۸٫۶٫۱               نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته  ۷۷

 

۵٫۸٫۶٫۲                                بررسی نتایج آزمون FT-IR   ۸۱

 

۵٫۸٫۷ سنتز مشتق (۴-fluorobenzylidene)malononitrile  ۸۲

 

۵٫۸٫۷٫۱                             نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته  ۸۲

 

۵٫۸٫۷٫۲                  نتایج آزمون FT-IR   ۸۵

 

۵٫۸٫۸ سنتز مشتق (۴-chlorobenzylidene)malononitrile  ۸۶

 

۵٫۸٫۸٫۱                     نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته  ۸۶

 

۵٫۸٫۸٫۲                            نتایج آزمون FT-IR   ۸۹

 

۵٫۸٫۹ سنتز مشتق (۴-bromobenzylidene)malononitrile  ۹۰

 

۵٫۸٫۹٫۱                            نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته  ۹۰

 

۵٫۸٫۹٫۲                          نتایج آزمون FT-IR   ۹۳

 

۵٫۸٫۱۰                            سنتز مشتق (۴-methoxybenzylidene)malononitrile  ۹۴

 

۵٫۸٫۱۰٫۱                       نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته  ۹۴

 

۵٫۸٫۱۰٫۲                         نتایج آزمون FT-IR   ۹۷

 

۵٫۸٫۱۱                        سنتز مشتق ethyl 3-(4- N,N-dimethylamino phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate  ۹۸

 

۵٫۸٫۱۱٫۱                            نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته  ۹۸

 

۵٫۸٫۱۱٫۲                    نتایج آزمون FT-IR   ۱۰۲

 

۶ مراجع  ۱۰۴

 

فهرست شکل­ها

 

شکل ‏۲‑۱: واکنش تراکمی نووناگل.. ۱۶

 

شکل ‏۲‑۲: تشکیل محصول دوتایی در واکنش نووناگل.. ۱۶

 

شکل ‏۲‑۳: ترکیبهای متیلن فعال مورد استفاده در واکنش نووناگل.. ۱۷

 

شکل ‏۲‑۴: واکنش آلدهیدها و کتونها با مشتقات استونیتریل برای تهیه­ی آلکنها ۱۷

 

شکل ‏۲‑۵: سنتز اسکلت پیرول از طریق اتیل استواستات و دی­استیل اُکسیم ایمینواستون دیکربوکسیلات… ۱۹

 

شکل ‏۲‑۶: سنتز کومارینها از طریق واکنش نووناگل.. ۱۹

 

شکل ‏۲‑۷: استفاده از واکنش نووناگل در سنتزهای با دیآستروگزینی بالا. ۲۰

 

شکل ‏۲‑۸: سنتز بسپارهای نوری.. ۲۱

 

شکل ‏۲‑۹: نمونه کاربرد واکنش نووناگل.. ۲۲

 

شکل ‏۲‑۱۰: واکنش نووناگل و سپس واکنش همزمان دیلز – آلدر و جفت شدن سوزوکی.. ۲۳

 

شکل ‏۲‑۱۱: سنتز مشتقات بیس پیرانو – ۱،۴ – بنزو کینونها ۲۳

 

شکل ‏۲‑۱۲سنتز مشتقات ۲-آمینو تیوفن از طریق واکنش نووناگل.. ۲۴

 

شکل ‏۲‑۱۳: چند حلقه­ای تیوپیرانوکومارینها از واکنش نووناگل.. ۲۵

 

شکل ‏۲‑۱۴: واکنش بیس پیریدیل و تتراپیریدیل در واکنش با ترفتالدهید یا ایزوترفتالدهید با ترکیبهای فعال شده. ۲۵

 

شکل ‏۳‑۱: استفاده از تیتانیوم تتراکلراید به عنوان کاتالیزگر در واکنش نووناگل.. ۲۹

 

شکل ‏۳‑۲: استفاده از کادمیوم یدید به عنوان کاتالیزگر در واکنش نووناگل.. ۲۹

 

شکل ‏۳‑۳: استفاده از روی کلرید به عنوان کاتالیزگر در واکنش نووناگل.. ۳۰

 

شکل ‏۳‑۴: ساختار کاتالیزگر دی­آمونیوم هیدروژن فسفات… ۳۴

 

شکل ‏۴‑۱: ساختار شیمیایی یک نوع آمینواسید. ۳۸

 

شکل ‏۴‑۲: ساختار شیمیایی آمینواسید سِرین.. ۴۷

 

شکل ‏۵‑۱: واکنش نووناگل انجام گرفته در این پژوهش با استفاده از کاتالیزگر L-Serine. 52

 

شکل ‏۵‑۲: ساختار مولکولی ethyl 3-(4-chlorophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate. 54

 

شکل ‏۵‑۳: ساختار مولکولی ethyl 3-(4-chlorophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate. 54

 

شکل ‏۵‑۴: طیف HNMR محصول ethyl 3-(4-chlorophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate. 55

 

شکل ‏۵‑۵: طیف FT-IR محصول ethyl 3-(4-chlorophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate. 56

 

شکل ‏۵‑۶: ساختار مولکولی ethyl 3-(4-bromophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate. 57

 

شکل ‏۵‑۷: ساختار مولکولی ethyl 3-(4-bromophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate. 57

 

شکل ‏۵‑۸: طیف HNMR محصول ethyl 3-(4-bromophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate. 58

 

شکل ‏۵‑۹: طیف HNMR گسترش یافته محصول ethyl 3-(4-bromophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate. 59

 

شکل ‏۵‑۱۰: طیف HNMR گسترش یافته محصول ethyl 3-(4-bromophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate. 59

 

شکل ‏۵‑۱۱:طیف HNMR گسترش یافته محصول ethyl 3-(4-bromophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate. 60

 

شکل ‏۵‑۱۲: طیف FT-IR محصول ethyl 3-(4-bromophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate. 61

 

شکل ‏۵‑۱۳: ساختار مولکولی ethyl 3-(2-methoxy phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate. 62

 

شکل ‏۵‑۱۴: ساختار مولکولی ethyl 3-(2-methoxy phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate. 62

 

شکل ‏۵‑۱۵: طیف HNMR محصول ethyl 3-(2-methoxy phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate. 63

 

شکل ‏۵‑۱۶: طیف HNMR گسترش یافته محصول ethyl 3-(2-methoxy phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate. 64

 

شکل ‏۵‑۱۷: طیف HNMR گسترش یافته محصول ethyl 3-(2-methoxy phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate. 64

 

شکل ‏۵‑۱۸: طیف HNMR گسترش یافته محصول ethyl 3-(2-methoxy phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate. 65

 

شکل ‏۵‑۱۹: طیف FT-IR محصول ethyl 3-(2-methoxy phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate. 66

 

شکل ‏۵‑۲۰: ساختار مولکولی ethyl 3-(4-fluorophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate. 67

 • admin admin
۰۴
آذر

۲-۲۱ زنجیره تامین                                                                                    ۴۵
۲-۲۲ معرفی شرکت صنعتی نیرو محرکه                                                           ۴۶
۲-۲۳ پیشینه ی تحقیق                                                                                ۴۹

 

فصل سوم : روش شناسائی پژوهش(متدولوژی) 
 
۳-۱  مقدمه                                                                                            ۵۳
۳-۲ روش تحقیق                                                                                     ۵۳
۳-۳  روش گرد آوری اطلاعات                                                                    ۵۴
۳-۴ جامعه آماری                                                                                     ۵۶
۳-۵ حجم نمونه                                                                                       ۵۷
۳-۶  شاخص های مربوط به متغیر های تحقیق و سوالات مربوط به پرسشنامه                 ۵۸
۳-۷ تعیین روایی پرسشنامه                                                                         ۵۹
۳-۸  پایایی پرسشنامه                                                                               ۵۹
۳-۹ تصمیم گیری در شرایط فازی                                                                  ۶۱
۳-۱۰ تکنیک SAW                                                                                                       ۶۴

 

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های آماری  
 
۴-۱ مقدمه                                                                                             ۶۶
۴-۲ فاز رتبه بندی                                                                                    ۶۶

 

 
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات   
 
۵-۱– مقدمه                                                                                           ۸۲
۵-۲– نتایج حاصل از به کار گیری تکنیک تاپسیس فازی                                        ۸۳
۵-۳ ارائه پیشنهادات بر اساس یافته­های پژوهش                                                  ۸۴
۵-۴ محدودیت های تحقیق                                                                          ۸۵
۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                                 ۸۵

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

پیوست
پرسشنامه یک                                                                                          ۸۸
پرسشنامه شماره دو                                                                                   ۹۰

 

منابع                                                                                                    ۱۱۵

 

چکیده انگلیسی                                                                                        ۱۱۹

 • admin admin
۰۴
آذر

۳-۵-جامعه و نمونه تحقیق.. ۶۶
۳-۶-تکنیک DEMATEL فازی.. ۶۶
۳-۷- روش تحلیل شبکه  ANP. 70
3-7-1- تفاوت روش تحلیل شبکه و تحلیل سلسله مراتبی.. ۷۱
۳-۷-۲- مراحل روش تحلیل شبکه. ۷۲
۳-۷-۲-۱- ساخت مدل و پیکربندی مساله. ۷۲
۳-۷-۲-۲-تشکیل ماتریس مقایسه زوجی و محاسبه بردار های وزن.. ۷۲
۳-۷-۲-۳-تشکیل سوپر ماتریس…. ۷۳
۳-۷-۲-۴محاسبه توزیع ماندار سوپر ماتریس وزن دار شده ۷۴
۳-۷-۲-۵- نرمال کردن وزن‌های بدست آمده با در نظر گرفتن هر خوشه. ۷۴
۳-۷-۲-۶-انتخاب گزینه برتر. ۷۴
فصل چهارم. ۷۵
۴-۱- مقدمه. ۷۶
۴-۲- گروه بندی عوامل تاثیر گذار در استراتژی اکتساب تکنولوژی.. ۷۶
۴-۲-۱- عوامل شناسایی شده برای قابلیت سازمان.. ۷۷
۴-۲-۲- عوامل شناسایی شده برای استراتژی سازمان.. ۷۷
۴-۲-۳- عوامل شناسایی شده برای برای تکنولوژی.. ۷۸
۴-۲-۴- عوامل شناسایی شده برای عوامل محیطی.. ۷۸
۴-۳- تاثیر گروه های اصلی اثر گذار بر همدیگر. ۷۹
۴-۴- شناسایی ارتباط عوامل در درون هریک از گروه‌ها ۸۳
۴-۴-۱- ارتباط بین عوامل مربوط به قابلیت سازمان.. ۸۳
۴-۴-۲- ارتباط بین عوامل مربوط به استراتژی سازمان.. ۸۴
۴-۴-۳- ارتباط بین عوامل مربوط به تکنولوژی سازمان.. ۸۵
۴-۴-۴- ارتباط بین عوامل مربوط به محیط.. ۸۶
جدول۴-۸ ارتباط عوامل مربوط به محیط.. ۸۶
۴-۵- مدل تحقیق.. ۸۷
۴-۶- روش ANP برای اولویت بندی استراتژی‌های اکتساب.. ۸۸
۴-۶-۱- اولویت بندی تاثیر هر یک از گروه‌ها بر روی هدف.. ۸۸
۴-۶-۲- اولویت بندی معیارها در درون هر کدام از گروه‌ها ۸۹
۴-۶-۳- سوپر ماتریس اولیه. ۹۳
۴-۶-۴- توزیع ماندار سوپر ماتریس…. ۹۷
۴-۶-۵- وزن نرمال شده استراتژی‌های اکتساب تکنولوژی.. ۱۰۱
فصل پنجم. ۱۰۲
۵-۱- مقدمه. ۱۰۳
۵-۲- تجزیه‎وتحلیل سوالات تحقیق.. ۱۰۳
۵-۲-۱- سوال اصلی.. ۱۰۳
۵-۲-۲- سوالات فرعی: ۱۰۴
۵-۳- یافته‌ها و نتایج تحقیق.. ۱۰۵
۵-۴- پیشنهادات تحقیق.. ۱۰۷
۵-۴-۱- پیشنهادهایی برای صنعت پتروشیمی ایران.. ۱۰۷
۵-۴-۲- پیشنهادهای برای تحقیقات آتی.. ۱۰۷
ضمیمه. ۱۰۸
Abstract 143

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

فهرست جداول
جدول۲-۱ اثرات و نتایج مورد انتظار ناشی از اکتساب تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
جدول۲-۲ انواع روشهای اکتساب تکنولوژی با توجه به تحقیقات گذشته……………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
جدول ۲-۳ دسته بندی شیوه های اکتساب تکنولوژی به سه دسته کلی……………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
جدول ۲-۴مدل چیزا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
جدول۲-۵ مدل روبرت و بری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
جدول۲-۶ مدل فورد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
جدول ۲-۷ مدل Gilbert……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
جدول ۲-۸ مدل جامع انتخاب روش مناسب اکتساب تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
جدول ۲-۹ متداول‌ترین تحقیقات صورت پذیرفته در حوزه تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته………………………… ۴۱
ستین دمار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
جدول۲-۱۰ ‌دسته بندی تحقیقات پیشین (خارجی)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
جدول ۲-۱۱ دسته بندی تحقیقات پیشین ( داخلی)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
جدول ۲-۱۲ معیارهای اکتساب تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
جدول۲-۱۳ ابعاد اکتساب تکنولوژی و تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
جدول۲-۱۴ تعریف معیارهای تاثیرگذار بر شیوه های اکتساب تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
جدول ۳-۱ اصطلاحات زبانی و ارزشهای زبانی متناظر تکنیک DEMATEL………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
جدول ۴-۱عوامل گروه بندی شده در گروه قابلیت سازمان………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
جدول۴-۲ عوامل شناسایی شده برای استراتژی سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
جدول۴-۳ عوامل گروه بندی شده در گروه تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
جدول۴-۴ عوامل گروه بندی شده در گروه عوامل محیطی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
جدول ۴-۵ نحوه ارتباط عوامل مربوط به قابلیت سازمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲
جدول۴-۶ ارتباط عوامل مربوط به استراتژی سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
جدول۴-۷ ارتباط عوامل مربوط به تکنولوژی سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴
جدول ۴-۹سوپر ماتریس اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲
جدول ۴-۱۰ توزیع ماندار سوپر ماتریس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

 

نمودارها
نمودار۲-۱ عناصر تشکیل دهنده تکنولوژی.. ۱۳
نمودار۲-۲ فرایند انتقال تکنولوژی.. ۲۳
نمودار۳-۱ فرایند کلی تحقیق.. ۶۵
نمودار۴-۲ نتایج مقایسات زوجی معیارها با توجه به هدف.. ۸۷
نمودار ۴-۳ مقایسات زوجی معیارها با توجه به قابلیت سازمان.. ۸۸
نمودار ۴-۴ مقایسات زوجی معیارها با توجه به استراتژی سازمان.. ۸۹
نمودار ۴-۵ مقایسات زوجی معیارها با توجه به تکنولوژی.. ۹۰
نمودار ۴-۶ مقایسات زوجی معیارها با توجه عوامل محیطی.. ۹۱
نمودار۴-۷ وزن نرمال شده استراتژی‌های اکتساب تکنولوژی.. ۱۰۰

 

چکیده

 

با توجه به سرعت جهانی شدن و  رقابت تنگاتنگ در عرصه جهانی، تکنولوژی‌های برتر به عنوان مزیت رقابتی برای حضور در بازار های جهانی مطرح شده‌اند. اگر سازمان‌ها می‌خواهند از تغییرات تکنولوژیکی عقب نمانند، می‌باید قادر باشند تا تکنولوژی‌های مورد نیاز خود را کسب و از تکنولوژی‌های خود بهره برداری کنند. در تنظیم استراتژی تکنولوژی یکی از بحرانی‌ترین مراحل این است که چگونه تکنولوژی مورد نیاز را کسب کنیم. اکتساب تکنولوژی این مورد را در نظر می‌گیرد که آیا تکنولوژی را از طریق توسعه داخلی، همکاری با دیگر شرکت‌ها و موسسات و یا خرید تکنولوژی بدست آوریم.
این پژوهش با هدف اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی انجام گرفت که اجزای کلیدی موثر بر سبک اکتساب تکنولوژی شناسایی گردید سپس این عوامل در چهار گروه عوامل محیطی ، تکنولوژی سازمان، استراتژی  وعوامل مربوط به قابلیت سازمان گروه بندی شد. ارتباط درون هر یک از گروه ها با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی بدست آمد و ارتباط بین گروه ها با تکنیک  DEMATEL  فازی حاصل شد و نهایتا با استفاده از روش ANP استراتژی های اکتساب تکنولوژی اولویت بندی گردید.
در بین استراتژی های اکتساب تکنولوژی خرید در اولویت اول، همکاری در اولویت دوم و ساخت در اولویت سوم قرار گرفت. در بین دوازده عامل محیطی، عوامل سیاسی و قانونی و اجرای تحریم‌های اقتصادی با ۱/۲۷ درصد بیشترین تاثیر، در میان نه عامل مربوط به قابلیت سازمان، معیار آشنایی شرکت با وضعیت بازار ۶/۲۶ درصد دارای بیشترین تاثیر، عوامل مربوط به استراتژی سازمان شامل پنج عامل بود که در بین این پنج عامل، معیار تناسب با استراتژی کسب و کار با ۳/۵۱ درصد در رتبه اول و در بین عوامل مربوط به تکنولوژی، هزینه های تحقیق و توسعه با ۴/۲۱ درصد در اولویت اوّل تاثیر گذاری بر استراتژی اکتساب تکنولوژی قرار دارد.
واژگان کلیدی: مدیریت تکنولوژی، استراتژی، اکتساب تکنولوژی، DEMATEL فازی، ANP

 • admin admin
۰۴
آذر

۲-۲-۲-                 کارایی نسبی.. ۲۹
۲-۳-               چرا ارزیابی می کنیم و چگونه ارزیای کنیم. ۳۴
۲-۴-               روش های پارامتری برای تقریب تابع تولید. ۳۷
۲-۵-               تابع کاب – داگلاس…. ۴۲
فصل ۳-             روش های غیر پارامتری و انواع مدل های آن.. ۴۶
۳-۱-               مقدمه. ۴۶
۳-۲-                فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP. 47
3-2-1-                 ترسیم و تشریح درخت سلسله مراتبی.. ۴۹
۳-۲-۲-                 مشکلات تصمیم گیری چندمعیاره ۵۰
۳-۳-               روش تحلیل پوششی دادهها ۵۲
۳-۳-۱-                 حالت یک خروجی و یک ورودی.. ۵۶
۳-۳-۲-                 حالت دو ورودی و یک خروجی.. ۶۰
۳-۳-۳-                 حالت یک ورودی و دو خروجی.. ۶۳
۳-۴-               تابع تولید. ۶۷
۳-۵-               مجموعه امکان تولید. ۶۸
۳-۵-۱-                 خواص مجموعه امکان تولید. ۶۸
۳-۶-               کارایی.. ۶۹
۳-۷-               انواع مدل های DEA.. 71
3-7-1-                 مدل CCR.. 71
3-7-1-1                     ماهیت ورودی مدل CCR.. 71
3-7-1-2                     ماهیت خروجی مدل CCR.. 74
3-7-1-3                     فرم پوشش مدل CCR با ماهیت خروجی.. ۷۴
۳-۷-۱-۴                     مجموعه مرجع و بهبود در کارایی.. ۷۷
۳-۷-۱-۵                     قضایای کارایی CCR.. 78
3-7-2-                 مدل BCC.. 79
3-7-3-                 مدل جمعی.. ۸۳
۳-۷-۳-۱                     خاصیت مدل جمعی.. ۸۵
۳-۷-۴-                  اندازه کارایی مبتنی بر متغیر های کمکی (SBM) 85
3-7-5-                  مدلهای FDH.. 86
3-7-5-1                     امتیازات مدل های FDH.. 87
3-7-5-2                     ایرادات مدل های FDH.. 87
3-8-                کاربرد های DEA.. 88
3-8-1-                 چند کاربرد: ۸۹
۳-۸-۱-۱                     کاربرد در شرکتهای گاز: ۸۹
۳-۸-۱-۲                     طرح ریزی تولید در شعب  بانک: ۹۰
۳-۸-۱-۳                     ارزیابی عملکرد بانکها ۹۰
۳-۸-۱-۴                     رستوران زنجیره ای در چین: ۹۱
۳-۹-                مزایای تحلیل پوششی داده ها: ۹۱
معایب تحلیل پوششی داده ها : ۹۲
فصل ۴-             یک کار عملی در الگوبرداری در بانکداری… ۹۵
۴-۱-               مقدمه. ۹۵
۴-۲-               روش تحقیق.. ۹۶
۴-۳-               جامعه مورد مطالعه. ۹۶
۴-۴-                روش گردآوری اطلاعات: ۹۶
۴-۵-               روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۹۶
۴-۶-               فرآیند ارزیابی عملکرد شعب در این تحقیق: ۹۷
۴-۶-۱-                 تعیین ورودی ها و خروجی ها: ۹۷
۴-۶-۱-۱                     ورودی ها: ۹۸
۴-۶-۱-۲                     خروجی ها: ۹۸
۴-۶-۲-                 محدوده زمانی.. ۹۸
۴-۶-۳-                 جامعه آماری.. ۹۸
۴-۶-۴-                 روش تحقیق.. ۹۸
۴-۷-               انتخاب مدل DEA برای رسیدن به هدف: ۹۹
۴-۷-۱-                 روش پوششی CCR ورودی محور ۹۹
۴-۷-۲-                 روش پوششی CCR خروجی محور ۹۹
۴-۸-               انتخاب نرم افزار برای حل مدل: ۱۰۰
۴-۹-                تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۱
۴-۹-۱-                 تکنیک CCR.. 101
4-9-2-                 آمار کلی: ۱۱۰
۴-۹-۳-                  نمودار کارایی.. ۱۱۲
فصل ۵-             نتیجه گیری و پیشنهاد. ۱۱۵
۵-۱-               مقدمه. ۱۱۵
۵-۲-               پاسخ به پرسش های پژوهش…. ۱۱۶
۵-۳-               پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج.. ۱۱۶
۵-۴-               پیشنهادات برای تحقیقات آینده. ۱۱۷
۵-۵-               محدودیت ها: ۱۱۷
فهرست جدول‌ها
عنوان                                                                                                      صفحه
جدول ‏۳‑۱: حالت یک خروجی و یک ورودی… ۵۷
جدول ‏۳‑۲: کارایی… ۵۹
جدول ‏۳‑۳: حالت دو ورودی و یک خروجی… ۶۲
جدول ‏۳‑۴: حالت یک ورودی و دو خروجی… ۶۴
جدول ‏۴‑۱: جدول مقادیر کمی ورودی ها و خرجیها مربوط به ۱۰شعبه. ۱۰۱
جدول ‏۴‑۲: وزن های حاصل از اجرای مدل CCR.. 102
جدول ‏۴‑۳: جدول شعب  مرجع شعب  ناکارا ۱۰۳
جدول ‏۴‑۴: جدول الگو شعب  ناکارا ۱۰۵
جدول ‏۴‑۵: جدول مقادیر کمبود و مازاد خروجی و ورودی… ۱۰۶
جدول ‏۴‑۶: نقاط تصویرواحدهای تحت ارزیابی… ۱۰۷

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

فهرست شکل‌‌ها و نمودارها
عنوان                                                                                                                              صفحه
شکل  ‏۲‑۱  : برازش یک تابع خطی… ۴۱
شکل  ‏۳‑۱  : کارایی… ۵۸
شکل  ‏۳‑۲  : رگرسیون آماری… ۵۹
شکل  ‏۳‑۳  : بهبود شعبه A.. 61
شکل  ‏۳‑۴  : بهبود فروشگاه A.. 63

 • admin admin
۰۴
آذر

مقدمه. ۴۵

 

۲-۱ معادله هیل.. ۴۶

 

۲-۲ معادله متی یو. ۴۹

 

۲-۳ روش ماتریسی.. ۵۲

 

۲-۳-۱ محاسبه توانهای صحیح .. ۵۵

 

۲-۳-۲ حل معادله هیل- مایسنر. ۵۸

 

۲-۳-۳ پایداری جواب… ۶۰

 

۲-۳-۴ حل معادله هیل در حالتی که F(t) مجموعی از توابع پله‌ای باشد. ۶۲

 

۲-۳-۵ حل معادله هیل با تابع موج سینوسی (متییو) ۶۷

 

۲-۴ دینامیک فضای فاز. ۶۸

 

۲-۵ مشخصات حرکت یون. ۷۱

 

۲-۶ روش انتگرالگیری مستقیم. ۷۴

 

الف- روش بسط تیلور. ۷۶

 

ب- روش اویلر. ۷۷

 

ج- روش رونگه- کوتا ۷۸

 

فصل سوم: نمودارهای پایداری و ناپایداری دام یون چهار قطبی هذلولوی.. ۸۰

 

مقدمه ۸۰

 

۳-۱رسم منحنی ها ۸۰

 

۳-۲رسم نمودارهای نواحی پایداری و ناپایداری ۸۰

 

فصل چهارم: نتیجه گیری.. ۹۴

 

 

 

چکیده پایان نامه:

 

در این پروژه دستگاه معادلات دیفرانسیل حاکم بر رفتاریون در دام چهار قطبی ( دام پاول) و همچنین روش حل معادلات حرکت در دستگاههای چهار قطبی هذلولوی با روش رونگه – کوتا مرتبه ی چهار حل شده است . موقعیت و سرعت یون به صورت تابعی اززمان، مسیر یون و منحنی های فضای فاز برای دو حالت پایدار و ناپایدار محاسبه شده است. سپس، نمودارهای پایداری این معادلات برای سه ناحیه که در آن ها گیراندازی صورت می گیرد تعیین شده است .

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

مقدمه

 

چرا به دام اندازی؟

 

یک ذره ی معلق منفرد به دام افتاده که در یک فضای مجاز در حال استراحت باشد، یک شی ایده آل است برای یک اندازه گیری دقیق که به دام اندازی یون تقریبا نزدیک ترین پیشنهاد برای این هدف دلخواه است که پیشگامان به دام اندازی یونی ” ولفگانگ پاول ” و “هنز دهملت”  نام دارند که در سال ۱۹۸۹ جایزه ی نوبل را دریافت کرده اند. به همین علت دام یون چهار قطبی را اغلب دام یون پاول نیز می نامند. [۱]

 

به طور کلی  دام سه بعدی شامل دو الکترود جانبی  فلزی به شکل هذلولی است که رودرروی یکدیگر قرار گرفته اند و یک حلقه الکترود در نیمه ی راه بین دو الکترود دیگر است . یون  در فضای بین این سه الکترود با   ACمتناوب و یا DC ثابت به دام افتاده است. ولتاژ رادیویی AC به الکترود  حلقه اعمال شده است. در این روش یون ها در یک حرکت پیچیده ای که به طور کلی شامل ابری دراز و باریک از یون ها  وپس از آن کوتاه و پهن نوسان می کند.

 

دام یون چهار قطبی « QIT » دارای دو شکل است : ۱- به صورت سه بعدی که توضیح آن در بالا داده شد و به صورت خطی که از ۴ الکترود موازی ساخته شده است . پیکربندی ساده دارای خط راست است. استفاده از طراحی خطی در سادگی آن است اما برگ محدودیت خاصی در مدل سازی آن است.[۲] برای درک چگونگی آن بهتر است که آن را به صورت خطی تجسم کنیم. هرچند که دام های  با اشکال هندسی دیگر مانند استوانه ای نیز ساخته شده است.

 

دام پاول، برای ایجاد یک میدان الکتریکی زینی شکل و برای به دام انداختن یک یون، البته  با یک چهار قطبی  طراحی شده است . این میدان الکتریکی زینی شکل نمی تواند یک یون را که در مرکز تنظیم شده است، بچرخاند و فقط می تواند آن را بالا و پایین ببرد، به همین دلیل حرکت یون منفرد در این دام توسط معادلات “متی یو” داده می شود. این معادلات فقط می تواند حل عددی یا معادل شبیه سازی های رایانه ای را ارائه دهد.

 

نواحی پایداری می تواند شامل ناحیه های اول، دوم، سوم، و همچنین بالاتر نیز باشد. گیراندازی یون در نواحی پایداری بالا برای آن دسته از یون هایی صورت می گیرد که دارای انرژی  جنبشی بالاتری هستند.چون برای گیراندازی این یون ها نیاز به نیروی الکترومغناطیسی قویتری است لذا نواحی پایداری بالاتر مناسب تر است اما از آن جایی که برای گیراندازی یون در این نواحی دقت دستگاه باید بسیار بالا باشد و حتی نوسانات بسیار کم در ولتاژ متناوب می تواند باعث خارج شدن یون از ناحیه ی پایداری شود لذا محققان بیش تر تمایل دارند که در ناحیه ی پایداری اول که به علت وسیع بودن آن تغییرات ولتاژ باعث خارج شدن یون از ناحیه ی پایداری نمی شود عمل به دام اندازی صورت گیرد.

 

برای جداسازی یون ها از روش های متفاوتی استفاده می شود اما یکی از جدیدترین روش های جدا سازی یون با استفاده از دام چهار قطبی(QIT) است .ما بر آن شدیم تا روشی را برای جدا سازی یون های He+ ۴ که به دلیل سبک بودن آن ها مشکل تر از سایر یون ها از یکدیگر جدا می شوند ارائه نماییم.

 • admin admin