دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پایان نامه ارشد جرم زدایی از ولگردی و تکدی گری

معایب جرم زدایی از ولگردی و تکدی گری

هرچند جرم زدایی از این جرایم می تواند منافع پیش گفته را به دنبال داشته باشد، بروز دو ایراد اساسی ناشی از مبادرت به جرم زدایی از این اعمال را نیز نمی توان نادیده گرفت:

گفتار اول: از دست دادن مزایای جرم انگاری جرایم مانع

چنانچه قانون گذار به جرم انگاری انحرافات و به طور کلی رفتارهایی بپردازد که حاکی از حالت خطرناک بوده و ممکن است زمینه ساز ارتکاب جرایم باشند و خسارت هایی را هر چند غیر فوری و در آینده برای جامعه ایجاد کنند[1]، در حقیقت، به دنبال شناسایی و ایجاد «جرایم مانع» است. به ترتیب، جرایم مانع را می توان انحرافاتی دانست که به رغم آنکه ذاتا برای جامعه خطری ندارند اما از آنجا که استقرار آن ها می تواند زمینه ساز جرم باشد، به طور قراردادی جرم انگاری می شوند[2]. بنابراین، اندیشه ی جرم انگاری این انحرافات و مجازات مرتکبان رفتارهای انحرافی زمینه ساز جرایم اهم، با هدف پیشگیری کیفری از وقوع جرایم مهم تر مطرح شده است؛ برای مثال، جرم انگاری حمل و نگهداری سلاح (هرچند هیچ استفاده ای از آن نشده باشد) برای جلوگیری از ارتکاب جرایمی چون قتل، ایراد جرح، تهدید، زورگیری، قدرت نمایی با سلاح تسهیل می شود. برخی از جرم شناسان، به درستی ولگردی و تکدی گری را نیز از جمله ی جرایم مشابهی بوده که به وسیله ی سلاح ارتکاب می یابند یا ارتکاب آن ها با وجود سلاح تسهیل می شود. برخی از جرم شناسان، به درستی ولگردی و تکدی گری را نیز از جمله ی جرایم مانع دانسته اند[3] و میتوان استنباط کرد که غرض قانون گذار از این جرم انگاری، مقابله با روش و سبک زندگی کسانی است که با پیروی از این سبک زندگی، خود را در معرض انواع بزهکاری ها و البته بزه دیدگی های خیابانی قرار می دهند. بی تردید،  این روش زندگی، فرد را در معرض ارتکاب یا بزه دیدگی جرایمی چون انواع سرقت، اعتیاد، برخی جرایم جنسی، ایجاد مزاحمت، جرایم علیه تمامیت جسمانی و ... قرار می دهد. آداب معاشرت و سبک زندگی افراد، نظیر مکان هایی که شخص به آن رفت و آمد می کند، کسانی که با آنان معاشرت دارد و شیوه ی خاص سبک کار وی و به طور کلی، پذیرش آگاهانه ی سبک زندگی حاشیه ای یا مغایر با قانون، ارتباط بسیار نزدیکی با ارتکاب جرم دارد[4]. بنابراین، در صورت جرم زدایی از این جرایم، این هدف قانون گذار که جلوگیری از ارتکاب جرایم مهم تر
می باشد محقق نشده و این مزیت ناشی از جرم دانستن ولگردی و تکدی گری از دست می رود. علاوه بر این، بر اساس نظریه ی «سبک زندگی»، شیوه ی زندگی افراد –به عنوان یکی از عوامل تبیین علت بزه دیدگی ایشان- افراد را کمتر یا بیشتر در موقعیت ها یا فضاهایی قرار می دهد که ممکن است رو در روی مجرمان بالقوه قرار گیرند و بزه دیدگی آن ها تسهیل شود[5]. با توجه به بیان پیشین، شیوه ی زندگی باز و بی قید ولگران و متکدیان، آن ها در معرض خطر بزه دیدگی نیز قرار می دهد
.

گفتاردوم: محقق نشدن اهداف تربیتی قانون گذار

اگر قانون گذار به جای اعمال مجازات، در صدد بازپروری متکدیان و ولگردان باشد (مانند آنچه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تحت عنوان «دوره ی مراقبت» ذیل فصل «مجازات های جایگزین حبس» قید شده و شامل فعالیت هایی همچون حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، درمان بیماری یا ترک اعتیاد می شود)، در صورت جرم زدایی از این رفتارها، امکان الزام مرتکبان به پایبندی به اقدامات تربیتی و گذراندن دوره های آموزشی و بازپذیرنده از بین می رود و این هدف قانون گذار تحقق نمی یابد. شاید به همین دلیل است که در ماده ی 5 قانون مصوبه ی شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی متکدیان، ولگردان، افراد بی سرپرست، گمشده، متواری، در راه مانده و موارد مشابه مقرر شده است:

چنان چه صدور قرار یا رای قضایی برای هر یک از افراد موضوع این مصوبه، ضرورت داشته باشد، مسئولیت امر به عهده ی دادگستری استان (دادگاه) است. دادگستری استان می تواند نسبت به تعیین قاضی مستقر در مجتمع اردوگاهی به منظور تسریع در رسیدگی اقدام نماید.

اگر متکدی یا ولگرد، از اقدامات دستگاه های مسئول و عهده دار اجرای این قانون (اعم از دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کمیته ی امداد امام خمینی، اداره ی کر و امور اجتماعی و شهرداری) تمکین نکند، چاره ای جز استمداد از دستگاه قضایی و بهره گیری از الزام موجود در حکم یا قرار قضایی وجود ندارد که البته در شرایط کنونی با عنایت به تصویب و اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان با استناد به مواد 64، 65 و 83 این قانون، نسبت به الزام او به انجام یکی از دستورهای مندرج در ماده ی 43 که جنبه ی تامینی و تربیتی دارند (درمان بیماری یا اعتیاد، حرفه آموزی اشتغال به حرفه ای خاص، گذراندن دوره یا دوره های خاص آموطش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی و ...) اقدام کرد.

البته چنانچه رویکرد قانون گذار در قبایل جرایم، یک رویکرد «مدیریتی خطر مدار» مبتنی بر سیاست های کنترل جرم مشهور به «عدالت سنجشی یا آماری» باشد، دیگر نمی توان به دنبال باز پروری و ایجاد تحول در شخصیت و نحوه ی رفتار بزهکاران بود، بلکه در چنین رویکردی، بر کاهش آسیب های ناشی از جرم و فرصت های ارتکاب آن تاکید می شود و باور بر این است که برای حفاظت از جامعه باید توان مجرمانه ی مجرمان را از آن ها تاکید می شود و باور بر این است که برای حفاظت از جامعه باید توان مجرکانه ی مجرمان را از آن ها سلب کرد و بدین ترتیب، جامعه را از خطر آسیب رسانی آن ها مصون ساخت. در این رویکرد، درمان بالینی فرد بزهکار به منظور اصلاح و درمان، جای خود را به فنون شناسایی، طبقه بندی و اداره ی گروه های مجرمان بر اساس معیار خطرناکی و احتمال خطر تکرار جرم می دهد و ساز و کارهای حقوق کیفری از کارکردهای اخلاقی، بازدارندگی، بالینی و پیشگیری خود دور می شوند[6]. اما باید توجه داشت که از این رویکررد معمولا در جرایم مهم و مجرمان خطرناک استفاده می شود و پیگیری اهداف عدالت سنجشی درباره ی جرایم تکدی گری و ولگردی چندان معمول نیست، به ویژه آن که سیاست جنایی ایران، بر خلاف کشورهای اروپایی -که در دو دهه ی اخیر، سیاست جنایی کرامت مدار، دادرسی عادلانه، نگاه انسانی به مجرم و سیاست اصلاح محور را حداقل در برخی جرایم کنار گذاشته اند و به سمت راهبردهای سخت گیرانه و امنیت محور رفته اند- با وضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نشان داده است که مسیر عکس را می پیماید. به نظر می رسد از ابتدای دهه ی هشتاد شمسی و با به رسمیت شناخته شدن دستاوردهای علمی، موازین حقوق بنیادین افراد، حقوق بشر (در لوایح متعدد تنظیمی و بخشنامه های کیفری ماهوی و شکلی صادره از سوی رئیس وقت قوه قضاییه)، سیاست جنایی تقنینی ایران به سمت کرامت مداری بیشتر و رعایت حقوق و آزادی های فردی شهروندان و نیز حقوق متهمان متمایل شده است[7]. به این ترتیب، در بسیاری از جرایم (به ویژه جرایم عمومی از جمله جرایم مورد بحث)، می توان رویکرد قانون گذار ایران را رویکردی اصلاحی، درمانی و تربیتی دانست و با این وصف می توان گفت که جرم زدایی از این رفتارها، اهداف تربیتی نظام کیفری در قبال مرتکبان تکدی گری و ولگردی را ناکام خواهد گذاشت.[1] . نجفی ابرندآبادی و دیگران، 1383: ش37/25

متن کامل پایان نامه ارشد درمورد  جرم تکدی گری (گدایی)

[2] . نجفی ابرندآبادی، 1391: 11

[3]  . نجفی ابرندآبادی و دیگران، 1383: ش37/42

[4]  . کوسن، 1385: 137 و 143

[5]  . Finkelhor & Asdigian، 1996

[6]  . نجفی ابرندآبادی، 1388: 723، 743 و 745

[7]  . نجفی ابرندآبادی، 1392: 18


بررسی انگیزه‌‌های عدم استناد

بررسی انگیزه‌‌های عدم استناد

در یک مطالعه اولیه پیرامون چگونگی تصمیم‌گیری استناد به برخی مدارک و عدم استناد به دیگر مدارک، کرونین (1981) یک مقاله منتشر نشده درباره موضوع ترس از مدرسه را تهیه کرد و تمام استنادهای همراه آن را پاک نمود. سپس نسخه‌ای از آن مقاله را برای نوزده روانشناس در انگلیس ارسال کرد. نتایج نشان داد که بین نویسنده مقاله منتشر نشده و روانشناسان، درباره تعداد و محل استنادها در این مقاله تجربی، اختلاف نظر شدیدی وجود داشت.

 وایت و ونگ (1997) 12 محقق حوزه اقتصادکشاورزی را در زمان نگارش مقالات بررسی کرد. او دریافت بر اساس شاخص‌ها، چهار انگیزه (تناسب موضوعی، محتوا، جهت‌گیری، ارتباط) هم در تصمیم‌های مثبت و هم منفی (یعنی استناد و عدم استناد)، نقش دارند.

کورتز[1]و همکاران (2005) تصمیم محققین برای استناد یا عدم استناد را با استفاده از کاربرد سیستم داده‌های نجومی ناسا[2]، آزمودند. آنها کهنگی مقالات خوانده شده را با استناد به این مقالات، مقایسه کردند. نتایج آماری این مقایسه نشان داد مقالات خوانده شده و استنادها یک چیز مشترک را اندازه‌گیری می‌کنند که آن "سودمندی یک مقاله برای محققین" است.

2-2-7. خود استنادی

خود استنادی بدین معنی است که نویسنده در جدیدترین اثرش به اثر یا آثار قبلی خود استناد دهد (کوشا و طباطبایی، 1388). متخصصان کتاب‌سنجی، میزان مشخص و محدودی از خود استنادی را قابل قبول می‌دانند. این میزان بین 10 تا 20 درصد از کل استنادهای فرد (بسته به حوزه موضوعی) در یک بازه یک ساله می‌باشد. نویسنده ممکن است به دلایل زیادی به خود استناد دهد مانند ارائه نتایج پیشین که توسط خود نویسنده انجام شده است، افزایش نمایانی آثار پیشین، پویا نگهداشتن اثر در چرخه استنادی، عرضه و نمایش آثاری که استناد کمی دارند یا استناد نشده‌اند، افزایش اعتبار اثر کنونی بوسیله ارائه شواهدی از آثار پیشین، افزایش استنادهای شخصی (کوشا و طباطبایی، 1388). اگر مولفی بیش از  این حد به خود استناد کند، دست کم نشان‌دهنده دو نکته است، یا او در زمره معدود متخصصین حوزه‌ی در دست تحقیق است یا به دلایل گوناگون به افزایش استناد به آثار پیشین خود علاقمند است.

محققین زیادی به بررسی خود استنادی‌ها در رشته‌های مختلف علاقمند بوده و مقالات زیادی در این خصوص به رشته تحریر درآورده‌اند. نرخ خود‌استنادی در رشته‌های موضوعی مختلف تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد. این تفاوت در کشورهای توسعه یافته و کشورهای جهان سوم و از جمله ایران نیز قابل تامل است.  نرخ خود استنادی نویسندگان آمریکایی 11% اعلام شده است (داورپناه، 2008) اما تحقیقات زیادی بوسیله نویسندگان مختلف انجام شده که نتایج آن نشان‌دهنده میزان بالای خود استنادی در نویسندگان ایرانی است تا جایی که نرخ خود استنادی ایرانیان را با 9/52 درصد بعد از اوکراین، بیشترین نرخ در میان 50 کشور فعال در تولید علم جهان دانسته اند (یلپانی،1383به نقل از گلنزل و همکاران،2004).

مردانی و نیک کار (1388) بر اساس گزارش پایان‌نامه طباطبایی (1387) میزان خود استنادی مقاله‌های پژوهشگران ایرانی در پایگاه WOS در سال 2003 را حدود 40 درصد گزارش کرده‌اند. جوکار و گل تاجی (1389) در یافته‌های خود میزان خود‌استنادی نویسندگان در دو مجله "فصلنامه کتاب" و "فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی" را به ترتیب 3/ 77درصد و 6/65 درصد گزارش کردند. عبدخدا، نوروزی و محمدی (1390) نیز در بررسی مجلات انگلیسی زبان حوزه پزشکی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس به این نتیجه رسیدند که میانگین میزان خود استنادی در میان این مجلات،46/29درصد است.

داورپناه و عامل (2008) نیز به بررسی میزان خود استنادی در میان 1000 مقاله در حوزه‌های علوم گیاهی، مهندسی الکترونیک، پزشکی داخلی و پزشکی عمومی و شیمی ارگانیک پرداخت. یافته‌ها نشان داد کمترین نرخ خود‌استنادی در رشته پزشکی داخلی و پزشکی عمومی با 04/16درصد و بیشترین آن در رشته شیمی ارگانیک با 26/68 درصد رخ داده است. قانع (2012) نیز میزان خود‌استنادی در حوزه مهندسی را بررسی کرد. نتایج نشان داد مولفین 66 درصد خود استنادی داشته‌اند.

بنابراین، متون منتشرشده حاکی از بالا بودن نرخ خود استنادی در مقالات و نویسندگان ایرانی در مقایسه با متوسط معیار جهانی است و از آنجا خود استنادی حد و مرز مشخصی دارد که بوسیله جامعه علمی مورد قبول است، بیش از آن را می توان اخلاق غیر حرفه‌ای دانست که می‌تواند بطور ساختگی استناد و سنجه های حاصل از آن را افزایش دهد.  از جمله سنجه‌هایی که تاثیر خود‌استنادی بر آن تایید شده است، ضریب تاثیر می‌باشد. محققین اعلام کرده‌اند میان نرخ خود‌استنادی و ضریب تاثیر مجلات، رابطه‌ای معکوس وجود دارد و با حذف خود‌استنادی‌ها، ضریب تاثیر بیشتر مجلات کاهش می‌یابد. نکته قابل تامل اینست که مجلاتی که ضریب تاثیر بالاتری دارند، خود استنادی بیشتری نیز در آنها مشاهده شده است (مهراد،گل تاجی[3]،2010 ؛ قانع، 1388؛ داورپناه، 2008).

با توجه به بالا بودن میزان خود استنادی در مقالات و نویسندگان ایرانی و همچنین اهمیت و تاثیر آن بر شاخص‌های دیگر مانند ضریب تاثیر میتوان دلایل خوداستنادی را نیز مورد بررسی قرار داده و با دلایل استناد مقایسه نمود.  [1].Kurtz

[2].NASA Astrophysics Data System

[3]. Mehrad &Goltaji

متن کامل در sabzfile.com   یا fuka.ir

ب) مناظره‌های حضرت ابراهیم 7با اشخاص و اقوام مختلف:

ب) مناظره‌های حضرت ابراهیم 7با اشخاص و اقوام مختلف:

حضرت ابراهیم 7 پرچمدار دعوت به توحید و مبارزه با شرک و بت‌پرستی است، و در طول زندگی خویش مناظره‌ها و گفت‌وگوهای فراوانی با افراد و گروه‌ها داشته است؛ از جمله:

1- مناظره با آزر:

نخستین مجادلة ابراهیم[1]، گفت‌وگوی او با جد مادریش آزر[2] است، که در آن بالاترین درجة رفق، مدارا و ادب به کار رفته و حضرت ابراهیم 7 وی را با بهترین شیوه[3]، از پرستش بتان و پیروی شیطان منع کرده است. او آزر را بارها با تعبیر «ای پدر من!» مخاطب ساخته است که در برانگیختن عواطف و احساسات[4] تأثیر شگرفی دارد. از او پرسید: چرا چیزهایی را می‌پرستی که نه می‌شنوند و نه می‌بینند و نه ضرری را از تو دور می‌سازند:«یَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا یَسْمَعُ وَلَا یُبْصِرُ وَلَا یُغْنِی عَنْکَ شَیْئًا».[5]

 

به راستی مرا از روی دانش، حقایقی به دست آمده است، که تو را از آن نصیبی نیست، پس از من پیروی کن تا تو را به راهی درست هدایت کنم:«یَاأَبَتِ إِنِّی قَدْ جَاءَنِی مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأْتِکَ فَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا»[6].

شیطان را پیروی مکن، که او را در برابر خدای بخشنده، عصیانگر است:«یَا أَبَتِ لَاتَعْبُدِ الشَّیْطَانَ إِنَّ الشَّیْطَانَ کَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِیًّا»[7].

می‌ترسم از جانب خدای رحمن تو را عذابی در رسد و تو یار شیطان باشی:«یا اَبَتِ انی اخافَ ان یَمَسَّکَ عذابٌ مِن الرّحمنِ فتکونَ للشیطانِ ولیّا».[8]

آزر در برابر، با لحنی تند ابراهیم را به بدترین شکنجه‌ها تهدید کرد و وی را از خود راند:«قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِی یَا إِبْرَاهِیمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّکَ وَاهْجُرْنِی مَلِیًّا»[9]. ابراهیم باز هم ادب را فرونگذاشت، و پاسخ را با «سلام» آغاز کرد و به او وعدة استغفار داد و دوری گزیدن از او و دیگر بت‌پرستان را پذیرفت: «قَالَ سَلَامٌ عَلَیْکَ سَأَسْتَغْفِرُ لَکَ رَبِّی إِنَّهُ کَانَ بِی حَفِیًّا، وَأَعْتَزِلُکُمْ وَ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ[10]...»

وعده استغفار از آن روی بود که امید می‌برد با استغفار، آزر به توبه و ایمان موفق شود وگرنه به او چنان وعده‌ای نمی‌داد، زیرا استغفار برای مشرکان جایز نیست:[11] «مَاکَانَ لِلنَّبِیِّ وَالَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ وَلَوْ کَانُوا أُولِی قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِیمِ».[12]از این رو، وقتی بر ابراهیم 7 آشکار شد که آزر با خداوند دشمن است، از او تبرّی جست: «فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ».[13]

- مناظره با بت‌پرستان:

حضرت ابرهیم 7 پس از مناظره با آزر دامنة گفت‌وگوی منطقی و مجادلات خویش را به میان مردم کشاند، و در هر فرصتی، فساد باورهای آنان را نمودار ساخت؛ از جمله از آنان پرسید: این تمثال‌ها و تصاویر چیست که در برابر آن‌ها کرنش می‌کنید؟:«إِذْقَالَ لِأَبِیهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتِی أَنْتُمْ لَهَا عَاکِفُونَ».[14]

او می‌خواست از خود بت‌پرستان سخنانی بشنود و آن را اساس تخطئة عقاید آنان قرار بدهد.[15]

بت‌پرستان در پاسخ حضرت ابراهیم 7 بر پیروی از پدران خویش تأکید کردند: «قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِینَ».[16]

آنان در حقیقت به تقلید کورکورانه از پیشینیان خود اعتراف کردند و ابراهیم از این اعتراف سود برد و به آنان فهماند که صرف عمل پیشینیان دلیل قانع‌کننده‌ای برای پیروی از آنان نیست و هیچ عاقلی نباید چشم و گوش بسته در پی دیگران برود، زیرا چه بسا گذشتگان دچار گمراهی بوده‌اند:«قَالَ لَقَدْ کُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمْ فِی ضَلَالٍ مُبِینٍ».[17]

نظیر این مناظره در سوره شعراء نیز به چشم می‌خورد، زیرا در آنجا حضرت ابراهیم 7 نخست خود را به جای کسی فرض می‌کند که از حقیقت بت‌ها اطلاعی ندارد و به قصد آنکه از خود بت‌پرستان مطلبی بشنود و بدان وسیله بطلان عقایدشان را آشکار کند.[18] می‌پرسد: شما چه می‌پرستید؟:«إِذْ قَالَ لِأَبِیهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ»[19] آنان پاسخ دادند: ما بتان را می‌پرستیم و افزون بر آن گفتند: و پیوسته ملازم آن‌هاییم: «قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاکِفِینَ[20]» زیرا آنان به عبادت بتان افتخار می‌کردند.[21] ابراهیم پرسید:آیا هنگامی که بتان را می‌خوانید، سخن شما را می‌شنوند؟ آیا برای شما نفع و خیری دارند و اگر عبادت آن‌ها را ترک کنید، آسیب و زیانی به شما می‌رسانند: «قَالَ هَلْ یَسْمَعُونَکُمْ إِذْ تَدْعُونَ، أَوْ یَنْفَعُونَکُمْ أَوْ یَضُرُّونَ»[22].

ابراهیم 7 دراین پرسش‌ها بر دو نکته پای می‌فشارد، تا بت‌پرستان را وادار سازد اعتراف کنند و بپذیرند که پرستش بتان کاری نادرست است و معنایی ندارد: نخست آنکه عبادت، بدون خواندن و خواندن بدون درک و شعور معبود نسبت به پرستش و پرستش‌گر معنایی ندارد. دوّم آنکه پرستش هر معبودی یا به طبع خیر او یا برای ترس از شرّ اوست[23]؛ اما بت‌پرستان که گویا به غرض ابراهیم پی برده بودند و نمی‌خواستند به لوازم پاسخ صحیح تن دهند، تنها تقلید از پدرانشان را مطرح ساختند:«قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا کَذَٰلِکَ یَفْعَلُونَ»[24]

ابراهیم 7 گفت: آیا اندیشیده‌اید که پدرانتان در گذشته چه می‌پرستیده‌اند و هم‌اکنون شما چه را عبادت می‌کنید: «قَالَ أَفَرَأَیْتُمْ مَا کُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمُ الْأَقْدَمُونَ»[25]

سرّ اینکه ابراهیم7از پدران آن‌ها یاد می‌کند، آن است که به مردم بفهماند، که تقدم زمانی کسی هیچ‌گونه استحقاقی برای پیروی از او ایجاد نمی‌کند.[26]

او پس از باطل کردن مبنای بت‌پرستان به صراحت اعلام می‌کند، که این معبودهای ساختگی دشمن من (و همه انسانها) هستند، زیرا موجب می‌شوند، انسان از سعادت خویش بازماند و به شقاوت نزدیک شود و افزون بر این، در قیامت همین بتان به فرمان خدا به سخن درآمده از پرستش‌گران خویش بیزاری می‌جویند و به دشمنی آنان برمی‌خیزند[27]. ولی پروردگار عالم چنین نیست، زیرا او کسی است که مرا آفرید و هموست که هدایتم کرده و رزق و روزی من به دست اوست و هنگامی که بیمار شوم، شفایم می‌دهد و او کسی است که مرا می‌میراند و سپس زنده می‌کند و امیدوارم در روز جزا از خطایم درگذرد: «فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِی إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِینَ، الَّذِی خَلَقَنِی فَهُوَ یَهْدِینِ، وَالَّذِی هُوَ یُطْعِمُنِی وَیَسْقِینِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ، وَالَّذِی یُمِیتُنِی ثُمَّ یُحْیِینِ، وَالَّذِی أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لِی خَطِیئَتِی یَوْمَ الدِّینِ».[28]

حضرت ابراهیم 7 با یاد کرد این اوصاف می‌خواست بر تأثیر سخن خویش بیفزاید و درجة پذیرش مخاطب را بالا ببرد و به بت‌پرستان بفهماند که همه آثار، برکات و خیرات تنها از معبود او صادر می‌شود؛ ولی بتان آنان حتی دعای پرستندگان خویش را نمی‌شنوند و نیز نمی‌توانند به آنان نفعی رسانده، یا ضرری را از آنان دفع کنند.[29]

اینکه حضرت ابراهیم7 در پایان مناظره تصریح می‌کند، که بتان دشمن اویند و با وجود اینکه آن‌ها دشمن بت‌پرستان نیز هستند، از آن ذکری به میان نمی‌آورد، برای این است که او خواسته است غیر مستقیم به بت‌پرستان بگوید، که من دربارة خویش اندیشیدم و دیدم اگر بت بپرستم، در حقیقت دشمن خود را پرستیده‌ام و بدین روی از آن پرهیز کردم و کسی را می‌پرستم که همة خیرات به او منتهی می‌شود. ابراهیم7در حقیقت با این شیوه به بت‌پرستان نشان داد که خیرخواهی او برای آنان مانند خیرخواهی برای خویشتن است و آنان نیز اگر بیندیشند، درمی‌یابند که حضرت ابراهیم7 همان را که برای آنان می‌خواهد، از پیش برای خود خواسته است و بی‌گمان تأثیر چنین برخوردی در هدایت آنان بسیار بیشتر است.[30]

 

- مناظره با ستاره‌پرستان:

مبارزه حضرت ابراهیم 7 با پرستندگان اجرام آسمانی (زهره، ماه، خورشید) هرچند در آغاز صورت مناظره و مجادله نداشت، می‌توان آن را به دلیل گفت‌وگو و پرسش و پاسخی که در پایان پیش آمده، در شماره مناظره‌ها آورد.

حضرت ابراهیم 7 هنگام فرا رسیدن شب، زهره را دید و گفت: این پروردگار من است: «فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأَىٰ کَوْکَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّی»[31] امّا زهره غروب کرد و ابراهیم با جملة «من غروب‌کنندگان را دوست ندارم» پرستش آن را ردّ کرد: «فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِینَ»[32].

سپس ماه را در حال طلوع دید و گفت: این پروردگار من است: «فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّی».[33] ولی پس از آنکه ماه نیز غروب کرد، گفت: اگر پروردگارم مرا هدایت نکند، قطعاً مانند بسیاری راه را گم می‌کنم: «فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ یَهْدِنِی رَبِّی لَأَکُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّینَ»[34] و بدین وسیله؛ به گمراهی کرنش‌کنندگان در برابر ماه اشاره کرد.[35] صبحگاهان خورشید را در حال برآمدن دید و با توجّه به اینکه خورشید از ماه و زهره بزرگ‌تر است، گفت: این پروردگار من است: «فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّی هَٰذَا أَکْبَرُ»[36] ولی با غروب خورشید هم آشکارا اعلام کرد: ای قوم! من از آنچه شما شریک خدا می‌پندارید بیزارم. من حق‌جویانه به کسی رو می‌کنم که آسمان‌ها و زمین را پدید آورده و از مشرکان نیستم: «فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ یَا قَوْمِ إِنِّی بَرِیءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ، إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ».[37]

ابراهیم 7 در این واقعه- چنان که در روایتی از امام رضا 7 آمده است[38]- برای مماشات با قوم گام به گام با آنان پیش رفت تا سرانجام بطلان باورهای فاسد مشرکان و حقّانیت توحید را ثابت کند.[39] اما قوم ابراهیم7 سخن او را نپذیرفتند، و با وی دربارة خدا مجادله کردند، و او را از خشم خدایان خویش پرهیز دادند.[40] حضرت ابراهیم در برابر آنان بر هدایت یافتن خود از سوی خداوند تکیه و تصریح کرد، که از خدایان دروغین آنان نمی‌ترسد: «وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّی فِی اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِکُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ رَبِّی شَیْئًا...»[41]

همچنین گفت که چگونه از خدایانی بترسد که هیچ سود و زیانی ندارند، در حالی که آنان بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای شرک می‌ورزند و از خدایی که بر همه چیز توانا و هر سود و زیانی به دست اوست، ترسی ندارند.[42]

او همچنین از آن‌ها در صورتی که مدّعی علم و آگاهی باشند می‌پرسد که در میان دو گروه موحّد و مشرک کدام یک به امنیت سزاوارترند، آن‌گاه خود پاسخ می‌دهد: تنها آنان که به خدای یگانه ایمان آورده‌اند و ایمان خود را به ستم شرک نمی‌آلایند، سزاوار امنیت‌اند و نیز همانان هستند، که هدایت یافته‌اند.[43]

و این شیوه‌ای در استدلالهای علمی است، که گاه استدلال کننده مسئله‌ای را برای مخاطب طرح می‌کند و خود بی‌درنگ به آن پاسخ می‌دهد واین به آن معناست که مطلب به قدری روشن است که هر کسی باید پاسخ آن را بداند.[44][1]- طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج 7، ص 169، همان.

[2]- الطبرسی، تفسیر مجمع‌البیان، ج 6، ص 426، همان.

[3]- الفیض الکاشانی، تفسیر الصافی، ج 3، ص 282، بیروت، نشر اعلمی، 1403 ق.

[4]- الطبرسی، تفسیر جوامع الجامع، ج 2، ص 455، بیروت، نشر دارالاضواء، 1405 ق.

[5]- سوره مریم، آیه 42.

[6]- همان، 43.

[7]- همان، 44.

[8]- همان، 45.

[9]- همان، آیه 46.

[10]- همان، 48- 47.

[11]-طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج 14، ص 60، همان.

[12]- سوره توبه، آیه 113.

[13]- همان، 114.

[14]- سوره انبیاء، آیه 52.

[15]- مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج 13، ص 429، همان.

[16]- سوره انبیاء، آیه 53.

[17]- همان، 54.

[18]- طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج 15، ص 280، همان.

[19]- سوره شعراء، آیه 70.

[20]- همان، 71.

[21]- مکارم شیرازی ودیگران، تفسیر نمونه، ج 15، ص 253، همان.

[22]- سوره شعراء، آیه 72-73.

[23]- طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج 15، ص 282، همان.

[24]- سوره شعراء، آیه 74.

[25]- همان، 75- 76.

[26]- طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج 15، ص 283، همان.

[27]- مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج 15، ص 256، همان.

[28]- سوره شعراء، آیه 77- 82.

[29]- الزحیلی، وهبه، تفسیر المنیر، ج 11، ص 167، بیروت، نشر دارالفکر المعاصر، 1411 ق.

[30]- الفخر الرازی، التفسیر الکبیر، ج 24، ص 143، قم، انتشارات تبلیغات، 1413 ق.

[31]- سوره انعام، آیه 76.

[32]- همان.

[33]- همان، 77.

[34]- همان.

[35]- طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج 7، ص 177، همان.

[36]- سوره انعام، آیه 78.

[37]- همان، 78- 79.

[38]- الصدوق، ابی جعفرمحمدبن علی بن حسین ابن بابویه ،عیون اخبار الرضا 7، ج 2، ص 175، بیروت، نشر اعلمی، 1404 ق.

[39]- ر.ک: الفخر الرازی، التفسیر الکبیر، ج 13، ص 48، همان.

[40]- طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج 7، ص 192- 193، همان.

[41]- سوره انعام،‌آیه 80.

[42]- شیخ طوسی، تفسیر التبیان، ج 4، ص 189، همان.

[43]- ر.ک: سوره انعام، آیه 81- 82.

[44]- طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج 7، ص 199، همان؛ مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج 5، ص 319، همان.


6f/2 (34277)

6f/2 (34277)

بسمه تعالی

نام استاد: جناب آقای دکتر کامران زند

نام و نام خانوادگی: دلارام بهنژاد

نام درس: دامپروری

موضوع: گزارش کار عملی

بسمه تعالی

مقدمه

در ابتدا بعد از ورود به گاوداری اولین عیبی که مشاهده شد نداشتن حوضچه ضدعفونی بود. سپس به انبار مواد غذایی رفتیم در آن جا یکی از مواد غذایی یونجه خشک شده بود، که یکی از ملاک های یونجه خشک شده مرغوب بسته بندی شده این است که بسته 17کیلویی باشد و اگر بیشتر بود نشان می دهد که آبدار است. معمولاً برای بررسی خوب بودن یونجه می توان قسمت وسط آن را باز کرده و ببینم که کپک نداشته باشد. یونجه ای که ساقه است هیچ کیفیتی ندارد. در انبار ماده غذایی کنسانتره بود که غذایی مخلوط است از اجزای مختلف مثل سبوس گندم، کنجاله تخم پنبه، ذرت، سویا، جو خرد شده و سویا به صورت فشرده. در این گاوداری سن گاوها بین 6 تا 10 ماه و 10 تا 14 بود به جزء گوساله های موجود. عمل شماره زنی گاو با ازت مایع انجام می شد. یکی دیگر از معایب گاوداری شاخ سوزی نکردن بود. بستر گاوها کود خشک بود در آخور گاوها سنگ نمک یا آجر معدنی جهت تامین مواد معدنی گاو قرار میدهند سپس از محل سیلوی ذرت بازدید شد. ذرت موجود 50 تا 60 درصد آب دارد. ذرتی خوب است که بلال زیاد داشته باشد. ذرت ها را در حوضچه ریخته و تراکتور ریو آن ها رفته، فشرده و پرس شده و به صورت لایه لایه روی هم قرار می گیرد. آب اضافه این ها را از طریق فاضلاب دفع شده و روی آن را می پوشاند و پس از دو ماه ذرت سیلو شده قابل مصرف است و آن را به صورت لایه لایه می برند و مصرف می کنند. داخل سیلو ابتدا تخمیر هوازی انجام شده سپس تخیر غیرهوازی انجام می شود به همین دلیل اوره بین مواد سیلو شده می ریزد در گاوداری ها گاو باردار را در هفت ماهگی را شیرش را خشک می کنند یعنی در دوره هفت ماهگی یک دوره استراحت دارد که با عدم دوشیدن شیر و تخمیر جیره غذایی آن است. گاوهای خشک شده خود را از لحاظ جسمانی و جنینی خود را باسازی کرده و دوباره بعد از زایمان شیر می دهند. رنگ سیلوی خوب زیتونی زنگ است. در سیلو به دلیل تخمیر باکتری هوا داغ است و بخار از آن بلند شده و بوی ترشیدگی می دهد. داخل حوضچه های سیلو آب آهک می ریزند که جلبک نزند. وقتی زایمان می کنند بلافاصله گوساله ها درون باکس های انفرادی قرار می گیرند. کنسانتره را جلوی گوساله می گذارند تا بدان عادت کنند. معمولاً بیشتر بیماری آن ها اسهال گاوی است. در روز گاوها سه بار

دوشیده می شوند. هر گاو تازه زا حدود 40 تا 50 کیلو و هر گاو معمولی حدود 15 تا 20 کیلو در هر نوبت شیر می دهد. هر گاو 9 ماه دوشیده شد و 2 ماه خشک شده و استراحت می کنند. روزانه 120 گاو در این گاوداری شیردوشی شده و کلاً 5/3 تن شیر تولید می شود. گاوها در فصل بهار بیشترین شیر داده و در تابستان به دلیل گرمای شدید کمترین شیر را می دهند. شیر آغوز اولیه را به خود گوساله می دهند. برای خشک شدن سینه و شیر سمپاد و به داخل سینه گاو تزریق می کنند. برای شیردوشی سینه گاو را با آب ولرم شسته، دستگاه به سینه چسبیده شده و شیردوشی می شود. به مدت زمان 5 تا 10 دقیقه طول می کشد. بعد از شیردوشی داروی مخصوصی به نام تیتگارد به سینه گاو می زند تا ورم سینه نکند.

تفنگ تلقیح (تلقیح مصنوعی)

هر گاوی که گاو ماده دیگر روی آن پرش کند گاوی که در زیر است فحل است. اسپرم ها داخل پایوت هستند. پایوت را داخل تفنگ می کنند روکش را برداشته و محتویات را داخل رحم می کنند. داخل هر پایوت 10 میلیون اسپرم وجود دارد. پایوت ها داخل ازت مایع نگهداری می شود که دمای آن 196 درجه زیر صفر است. وقتی از تانکر بیرون کشیده می شوند دیگر استفاده نمی شوند. پماد شاخ سوز آن ها پتاس است در گاوداری گوساله های نر بعد از 3 ماه خارج شده و گاو نر نگهداری نمی شود. برای هر گاو شناسنامه ای وجود دارد که نژاد گاو، پدر و مادر گاو و دیگر مشخصات در آن موجود است. شماره پلاستیکی به گوش راست زده شده و برای شناسنامه است. شماره فلزی بعد از واکسینه شدن توسط دامپزشک به گوش چپ می خورد. در ضمن قبل از ورود به گاوداری به علت رعایت عدم انتقال میکروب از روکش های پلاستیکی کفش استفاده شد.

گزارش کار 30/7/87

شاخ سوزی: شاخ سوزی در اولین هفته انجام می شود.

هدف: جلوگیری از حالت تهاجمی دام می باشد و با این کار از آسیب های احتمالی و سقط جنین جلوگیری می کنند. معمولاً به وسیله شاخ سوز برقی در گوساله ها انجام می شود.

وسایل کار: شاخ سوز برقی، تیغ خود تراش یا قیچی، پماد یا کرم، اسپری ضدعفونی کننده، طناب، زیرانداز

روش عمل:

ابتدا گوساله ای که می خواهیم شاخ سوزی کنیم به محل آورده هویه جهت داغ بودن کنترل می کنیم، گوساله را روی زیر انداز انداخته و دست و پایش را می بندیم، با قیچی یا تیغ موهای محل رویش شاخ را کوتاه می کنیم سپس جهت جلوگیری از اثرات سوزاندن به دیگر نقاط سر اطراف محل را پماد دام یا کرم چرب می کنیم سپس هویه داغ را به روی دکمه رویش شاخ قرار داده و می چرخانیم تا کاملاً سوزانده شده و دکمه بیفتد اگر در حین کار هویه کثیف شد آن را با برس تمیز می کنیم بعد از اطمینان از انجام کار با اسپری ضدعفونی کننده محل را کاملاً ضدعفونی می کنیم و سپس شاخ دیگر را به همین روش شاخ سوزی می کنیم. معمولاً بعد از چند روز محل رویش التیام پیدا کرده و دیگر شاخ رویش نمی کند همچنین از پماد شاخ سوز استفاده می شود که در محل دکمه شاخ قرار داده و خود آن را می سوزاند و این روش متداول تر است.

شاخ بری:

برای اینکه از خسارت دام ها به یکدیگر بر اثر شاخ ها جلوگیری شود با استفاده از سیم شاخ بر یا اره شاخ بر، شاخ بری می کنیم.

وسایل کار: سیم شاخ بر، اره شاخ بر، پودر خون بر، ویتامین کا، محلول بی حس کننده، پنبه و الکل، سرنگ و سر سوزن، هویه برقی، دماغ گیرو دستگا شوک

روش عمل:

ابتدا دام را در باکس مهار کرده و طناب را دور گردن آن می اندازیم. برای آرام نمودن دام مفداری ماده ی بی حس کننده را بعد از ضدعفونی کردن موضع که در زیر محل شاخ بین گودی چشم و شاخ می مالیم و چند دقیقه صبر می کنیم تا موضوع کاملاً بی حس شود سپس با سیم مخصوص یا اره شاخ بر قسمتی از آن را به آرامی و با نهایت دقت می بریم در صورتیکه خونریزی ایجاد شود با استفاده از هویه داغ شده محل خونریزی را می سوزانیم. سپس پودر خون بند را به محل بریدگی شاخ پاشیده تا خونریزی آن قطع شود. سپس این عمل را در مورد شاخ دوم تکرار می کنیم. در صورتیکه خونریزی در دام شدید بود می توان با تزریق ویتامین کا خون را منعقد نموده. عمل شاخ بری گوسفند مثل شاخ بری گاو است با این تفاوت که گاو را ابتدا در باکس قرار داده و گردن را کاملاً می بندند ولی در گوسفند بستن دست و پا کافی است.

سم چینی: سم در واقع پای حیوان است. گاو و گوسفند دو سمی هستند و محل بین آن ها برای رشد باکتری عالی است بعد از رشد باکتری باعث افتادن سم می شود و باعث لنگ شدن حیوان می شود به هیمن دلیل آن را سم چینی می کنند.

دام هایی که در محل های بسته نگه داشته می شوند به تدریج باعث بزرگ شدن سم شده و باعث لنگیدن دام می شود.

هدف: اصلاح و آرایش سم ها و حذف زواید بین سم ها می باشد.

وسایل کار: باکس مهار دام، تخته، چاقوی سم چین، انبر سم چین و طناب

روش عمل:

ابتدا دام را در باکس های مخصوص مهار نموده سپس دست یا پای مورد نظر در تخته سم گیر قرار داده سپس با استفاده چاقوی سم چین و انبر سم چین آن را با دقت کوتاه می کنیم، سپس کثافات سم تمیز می نماییم. بعد از آن قسمت های اضافی سم را گرفته و قسمت های پوسیده را کاملاً خراش می دهیم برای سهولت سم چینی تخته را زیر سم قرار داده و به مرمت سم می پردازیم به طوری که به شکل و حالت خود برگردد. در صورتی که روی سم قسمت های اضافی وجود داشته باشد باید آن را به آرامی چید و در سم چینی باید به آرامی و دقت عمل کنیم و از گرفتن محل های غیر سم خودداری کرد بعد از اینکه با سم تراش محل را صاف کردیم اگر خون ریزی بود محل را با هویه سوزانده و بعد ضدعفونی کرده و به وسیله پود خون بند آن را پانسمان می کنیم.

گزارش کار 7/8/87

شماره گذاری و شناسنامه دار کردن گاو و گوسفند:

هدف از شماره گذاری تهیه شناسنامه دام می باشد. با مراجعه به شناسنامه دام کلیه عملیات روی دام صورت گرفته مانند رکورد شیر، زایمان، باروری، بیماری واکسیناسیون و غیره مشخص می شود. خلاصه شناسنامه گویای وضع دام می باشد. یکی از روش های شماره گذاری دام در ایران استفاده از شماره فلزی و پلاستیکی در گوش می باشد.

وسایل کار:

پنس، شماره پلاستیکی یا فلزی، الکل و پنبه، اسپری ضد عفونی کننده

روش عمل:

ابتدا دام را مهار کرده سپس شماره مورد نظر را برداشته بر دو لبه ی پنس قرار می دهیم، آنگاه یکی از گوش ها معمولاً راست را با الکل و پنبه به خوبی ضدعفونی کرده سپس لبه ی (دو لبه) پنس را طوری قرار می دهیم که در لبه گوش قرار گیرد سپس پنس را فشار داده طوری که شماره در گوش پرچ شود سپس محل را ضد عفونی و اسپری کرده بعد از آن باید از عفونت موضع جلوگیری شود و اگر عفونت کرد موضع را باید درمان کرده بعد از آن شماره پرچ شده را در شناسنامه آن درج نموده و شناسنامه را تشکیل می دهیم.

معمولاً در شناسنامه دام تاریخ واکسیناسیون، تاریخ تلقیح، رکورد شیر، وضعیت مادر و پدر، نژاد دام، بیماری، واکسیناسیون، باروری و زایمان درج می شود.

روش دیگر آن روش داغ سرد است که با ازت مایع ( یخ خشک) استفاده می شود که روی کپل زده می شود.

حلقه زدن بینی: جهت مهار کردن حیوان است

هدف از حلقه زدن به بینی گاو نر برای مقید و مهار کردن آن است و به راحتی مهار می شود و مورد عملیات مختلف قرار میگیرد.

مناسب ترین زمان حلقه زنی در گاوها سن 6 تا 8 ماهگی است.

وسایل کار:

حلقه که جنس آن مس یا مفرغ است، قطر آن بین 5 تا 5/5 سانتیمتر، دو لبه ی آن تیز و به هم پیچ شود، دماغ گیر، برای گرفتن حلقه بینی یا خود بینی دارای دسته بلند باشد، الکل، پنبه و اسپری ضدعفونی کننده

روش عمل:

ابتدا گاو نر در باکس قرار داده و سر آن را با طناب به میله باکس می بندیم سپس تیغه غضروفی بینی را با الکل ضدعفونی کرده و سپس با تزریق مایع بی حس کننده موضع را بی حس می کنیم بعد از بی حس شدن موضع حلقه را به خوبی ضدعفونی کرده سپس حلقه را که دو لبه آن تیز است باز و وارد قسمت غضروفی بینی کرده لبه حلقه قسمت غضروفی را سوراخ کرده و حلقه وارد بینی شده سپس دو انتهای حلقه را به هم پیچ می کنیم و در ادامه بینی را با اسپری ضدعفونی می کنیم بهتر است پس از انداختن حلقه آن را با طناب امتحان کنیم.

بعد از انداختن حلقه نباید تا دو هفته از آن برای مهار دام استفاده کرد تا جراحت دام التیام یابد.

گزارش کار 14/8/87

نفخ شکم و طریقه درمان آن در دام

روش تروکارد:

عارضه نفخ شکم بر اثر خوردن علوفه های مثل یونجه و شبد، پشم زده، و تغییر ناگهانی رژیم غذایی و همچنین بر اثر مصرف علوفه کپک زده باعث تجمع گاز در شکمبه شده که خارج نمی شود و باعث ناراحتی و یا تلف شدن دام می شود. در چنین حالتی بهترین روش درمان استفاده از تروکاد می باشد.

وسایل کار: تروکاد، الکل و پنبه

تروکاد تیز بوده و در داخل غلات است. در برخی از آن ها لوله و شیر خروج گاز تعبیه شده است.

روش عمل:

ابتدا در ناحیه شکمبه مثلثی که شامل ستون فقرات، لگن خاصره و دنده ها هستند را در نظر می گیریم سپس وسط آن را ایجاد می کنیم بعد آن محل را ضدعفونی کرده و سپس تروکارد را ضد عفونی کرده با فشار به شکمبه وارد وسط مثلث می کنیم بعد از آن میله ی تروکارد را خارج کرده و غلاف آن در شکمبه می ماند سپس گاز از آن غلاف خارج می شود.

گزارش کار

تزریقات به چهار نوع نخاعی، وریدی، عضلانی و زیر جلد تقسیم می شود.

تزریقات و واکسیناسیون دام: یکی از راه های موثر برای جذب دارو و مواد بیولوژیکی تزریق است دارو سریع جذب می شود و مقدار کمتر مصرف می شود و ریخت و پاش کمتر است. داروهایی که برای تحریک پوست و داروهایی که مثل سرم و تقویتی به صورت وریدی تزریق می شوند.

وسایل کار: سرنگ، سر سوزن، الکل و پنبه، داروی سرم و متلقات آن، آویز جهت بستن سرم، باکس مخصوص یا طناب

روش عمل:

ابتدا سرم را آماده کرده و به آویز وصل می کنیم سپس هوای داخل لوله پلاستیکی را تخلیه کرده در ادامه پست مخصوص کنترل سرم در لوله پلاستیکی قرار می دهیم برای تسهیل خروج مواد سرم یک سر سوزن در قسمت بالای سرم قرار می دهیم. دام را در باکس قرار داده اگر باکس نبود روی زمین خوابانده و دست و پایش را میبندیم. بهترین محل تزریق وریدی رگ ورید وراجی است خون از غرب به شرق که در قسمت گردن در ناودان وراجی قرار دارد. محل را پیدا کرده و سرخرگ وریدی را روی محل نصب می کنیم موضع را ضدعفونی کرده و سر سوزن نمره مناسب با زاویه ی 45 درجه به بالا داخل می کنیم به صورتی که خون قطره قطره بیرون آید سر سوزن وارد لوله پلاستیکی می کنیم سپس با کنترل بسته لوله مقدار مایع تزریقی را کنترل می نماییم در موقع تزریق وریدی نباید هوا وارد رگ شود به محض تمام شدن سرم و لخته شدن باید سوزن را بررسی کنیم. تزریق باید آهسته باشد که باعث شوکه شدن دام نشود سپس از پایان یافتن تزریق موضع ضدعفونی و مالش می دهیم.

وسایل کار تزریق عضلانی، زیر جلدی: سرنگ، سر سوزن مناسب، الکل و پنبه

روش عمل تزریق عضلانی:

داروهایی که داخل عضله تزریق می شوند دیرتر جذب می شود. بهترین محل تزریق گردن و کپل دام است. ابتدا دام را مهار کرده موضع را ضدعفونی و سرسرنگ قرار داده سپس سوزن را وارد کرده پس از آن ضدعفونی می کنیم.

روش عمل تزریق زیرجلدی:

تزریق زیر جلدی ابزار مهار پوست ناحیه پشت دست یا گردن را مشخص می کنیم سپس ضدعفونی و بعد پوست ناحیه را بالا کشیده و سر سوزن را در جهت دام وارد می کنیم و ضدعفونی می کنیم. تزریق زیر جلدی در ناحیه ای که پوست بالا می آید و پوست از بدن جدا می شود.

روش عمل تزریق نخاعی:

دام را مهار کرده سپس فاصله ی دم و مهره ی آخر ستون فقرات را مشخص می کنیم به مهره ی نزدیک به دم ناحیه را ضدعفونی کرده و سر سوزن بلند را به موضع وارد می کنیم. سپس سرنگ به سر سوزن متصل می کنیم و تزریق را انجام می دهیم این تزریق باید به آرامی باشد تا از شوک جلوگیری شود.

پشم چینی: یکی از درآمدهای مهم برای افرادی که گوسفند پرورش می دهند تولید پشم گوسفندان است پشم و فرآورده های آن به خاطر خواص دوام، حذف درجه حرارت در مقابل سرما و گرما مهم است. پشم چینی یک عمل فنی و مهارت مشخص در آن مهم است.

وسایل کار: قیچی مخصوص که 2 تیغه ی برنده دارد و به همدیگر متصل نمی شود و فقط در انتها و محل انتها به هم متصل می شود، ماشین پشم چینی برقی یا موتوری، اسپری و پرس

روش عمل:

ابتدا قبل از پشم چینی گوسفندان را می شوییم پس از خشک شدن دست و پای راستش را می بندیم پشت آن سمت را می چینیم. سپس دست و پای چپ را بسته و پشم آن طرف را هم می چینیم همانطوری که ملاحظه می کنیم باید پشم به صورت کفره ای باشد تا کیفیت خودش را حفظ کند. پس از چیدن پشم طرفین پشم زیر شکم را هم می چینیم. محل پشم چینی باید تهویه مطبوع داشته باشد. کف آن باید مسطح باشد و آرامش داشته باشد. وسایل کار به طوری باشد که باعث جلوگیری از خستگی کارگر شود، دام نباید بترسد چون کیفیت پشم از بین می رود، وسایل پشم چینی نباید 2 بار از یک محل بگذرد چون زخم ایجاد می کند و نباید پشم چیده شده به مقدار زیاد در انبار روی هم انباشته کنیم.

گزارش کار 12/9/87

کشتارگاه غیر بهداشتی

کشتارگاه های غیر بهداشتی معمولاً بیرون شهر در محیطی کوچک و کثیف و آلوده هستند. مرغ به صورت دستی کشتار می شود و هیچ کنترلی در مورد مرغ های بیمار یا سالم ندارند و همچنین هیچ نظارتی بر کارگران این کشتارگاه ها نمی شود. از این کشتارگاه به راحتی بیماری های سل و غیره به وجود می آید. بعد از ذبح به دلیل انباشته شدن مرغ ها به روی هم نمی توان خون گیری کامل کرد و در نتیجه بیماری ها زیاد شده و همچنین این کشتارگاه ها دارای سیستم پرکنی کاملاً ابتدایی بوده و دارای سیستم انتقال فاضلاب نمی باشند. شستشوی گوشت مرغ به صورت کاملاً ابتدایی است که آب آلوده بوده و با پر و خون مخلوط است بعد از انباشته شدن چند ساعته آن ها در این آب وزن مرغ ها افزایش می یابد. در این کشتارگاه ها کارگران دارای لباس و روپوش مناسب نیستند و همه ی این عوامل باعث افزایش آلودگی می شود.

کشتارگاه صنعتی بهداشتی

محل تخلیه طیور، سالن سرپوشیده تخلیه طیور، ریل های آویزان کردن مرغ از پا با ظرفیت 4500 مرغ در ساعت، بازرسی تک تک مرغ ها بعد از کشتار به دلیل تک تک بودن مرغ ها به راحتی انجام شده و مرغ ها بیمار در قفسی جدا نگهداری می شود. در سالن کشتار، مرغ ها بعد از ورود خیس شده و با برقی حدود 70 تا 100 ولت شوک داده می شود و بعد یکی از شریان ها زده شده است.لاشه هایی که مریض یا لاغر هستند توسط پزشکان جدا می شوند. به منظور پرکنی مرغ ها از دیگ های مخصوص آب گرم 60 تا 80 درجه سانتی گراد عبور داده می شوند بعد از آن برای پرکنی از داخل ماشین ها پرکنی به مدت یک دقیقه عبور می کنند. بعد یک شکاف عموده پشت بدن مرغ می دهند تا جپنه دان و غیره خالص شود سپس سر مرغ به صورت اتوماتیک قطع می شود. سپس دکتر دامپزشک معاینه کرده و بعد پاها به وسیله تیغ های کاتر خودکار قطع می شود. مرحله بعدی شامل مخرج گیری، تخلیه قلب و تخلیه کامل تمام اجزا داخل بدن لاشه می باشد. لباس، ماسک، دستکش کارگران کنترل شده و خود کارگران از نظر نظافت و بیماری کنترل می شوند. پس از آن لاشه ها جهت شست و شو وارد حوضچه های تمیز که با آبی 6 تا 10 درجه است شسته شده و به داخل حوضچه های آب و یخ رفته و حرارت کم شده و به حدود 4 درجه می رسد. بعد مرغ ها بعد از آبگیری در پاکت های پلی ایتلن بسته بندی می شوند بعد از بسته بندی لاشه ها به سردخانه منتقل و در کوره های انجامد با دمای 8- درجه انجامد می شوند. قسمتی از مرغ استهسالی نیز به صورت غیر منجمد به بازار می رود. به طور کلی بازرسی سه بار انجام می شود: 1- بازرسی لاشه 2- بازرسی امواواحشام لاشه 3- بازرسی نهایی

اموا و احشام لاشه نیز به صورت جداگانه و بهداشتی بسته بندی شده و روانه بازار می شود.

پایان


۰

gl/l (1067)

gl/l (1067)

عنوان:

حکومت از دیدگاه حضرت علی علیه السلام

تهیه کننده:

مرضیه ذوقی فیاض

شماره پرسنلی: 30636130

بهار 87

فهرست

ترجمه 1- نامه به مالک اشتر……………………………………………. 3

ترجمه 2- وظایف مسئولین…………………………………………….. 4

ترجمه 3- آرمان حاکمیت…………………………………………………. 6

ترجمه 4- رابطه دولت با ملت………………………………………….. 8

ترجمه 5- کنترل قدرت 1…………………………………………………. 9

ترجمه 6- مسئولیت دولت………………………………………………. 10

ترجمه 7- پایگاه مردمی دولت…………………………………………. 11

ترجمه 8- نقش اخلاق در حکومت ……………………………………. 13

ترجمه 9- مشاوران و مسئولان دولتی…………………………….. 14

ترجمه 10- انتخاب وزیران و معاونان……………………………… 15

ترجمه 11- سیاست مدیریت و وظایف دولت……………………. 16

ترجمه 12- پاسداری از سنت ها و پرهیز از بدعت گذاری….. 17

ترجمه 13- رابطه دولت با علمای دین………………………………. 17

ترجمه 14- هم آهنگی ارکان دولت و ملت………………………….. 18

ترجمه 15- ارتباط و انسجام نهادهای دولت و ملت…………….18

ترجمه 16- نیروهای مسلح………………………………………………19

ترجمه 17- گزینش قوای مسلح………………………………………..20

ترجمه 18- ملاک ارزشها…………………………………………………. 21

ترجمه 19- محور حکومت و حل اختلاف……………………………. 22

ترجمه 20- شرایط قضاوت در محاکم اسلامی…………………… 22

ترجمه 21- گزینش ها…………………………………………………….. 23

ترجمه 22- مالیات………………………………………………………….. 24

ترجمه 23- امور اداری و دفتری………………………………………. 25

ترجمه 24- تجارت و صنعت……………………………………………. 28

ترجمه 25- حقوق عامه مردم……………………………………………. 29

ترجمه 26- ایتام و سالخوردگان………………………………………. 31

ترجمه 27- دولت مردان در میان مردم……………………………… 32

ترجمه 28- رابطه مستقیم مسئولان با مسائل جاری کشور…33

ترجمه 29- دولت مردان و عبادت و بندگی……………………….. 35

ترجمه 30- زیان های جدایی دولت از ملت………………………… 36

ترجمه 31- عوامل نفوذی و فرصت طلب…………………………… 37

ترجمه 32- شرایط معاهده و صلح با دشمن……………………. 38

ترجمه 33- حرمت نفوس ملت………………………………………….. 39

ترجمه 34- پرهیز از خود محوری……………………………………. 39

ترجمه 35- حاکمیت اخلاق در دولت…………………………………. 40

ترجمه 36- نکاتی در مدیریت………………………………………….. 40

ترجمه 37- کنترل قدرت 2……………………………………………….. 40

ترجمه 38- دعا و استمداد از خداوند در راه انجام مسئولیت……….41

منابع و مآخذ………………………………………………………………….42

ترجمه 1 : نامه به مالک اشتر

این است فرمان بنده خداوند علی (ع) فرمانروای مؤمنان به« مالک ابن حارث اشتر» آن هنگام که تصدی امور خطه مصر را بدو سپرده است تا مالیات آن سرزمین را بگیرد و با دشمنان بجنگد و به اصلاح مردمش بپردازد و شهرها را آباد کند.

توضیح:

امام علی (ع) خود را بنده نامیده قبل از آنکه امیر مؤمنان بخواند و این هشداری است به کسانی که به مقام و عنوانی دست می یابند: فراموش نکنند. در همه حالات بنده خدایند و در برابر او مسئول. جاه و مقام آن ها را غافل نسازد، و رسم طغیان و جفا کاری را پیشه ننمایند در بندگی خداوند بکوشند تا بتوانند خدمتگزار صالح برای دین و امت باشند.

حاکم و زمامدار یک کشور و همچنین عمال و عوامل او در سطح مملکت اعم از شهر و روستا چندین وظیفه مهم دارند که عبارتند از:
الف- تأمین بودجه های مورد نیاز از طریق مالیات براساس مقررات قانونی و شرعی و صرف آن در مصالح عمومی.
ب – جهاد و دفع فتنه دشمنان خدا و خلق که همیشه و همه جا بوده و هستند و ملت و مملکت را به تباهی می کشند.

ج- سازمان دادن به نیروهای مردمی و سامان دادن به زندگی آنها در ابعاد مختلف مادی، هنری، فرهنگی، دینی، حقوقی وغیره.

د – عمران و آباد سازی کشور در جهت رفاه مردم و تأمین نیازهای عمومی و خدمات شهری و اصلاح جاده ها و تأمین نیازها، احداث مدارس، بیمارستان ها و غیره.

ترجمه 2 : وظایف مسئولان

امیر مؤمنان مالک را امر می کند به تقوای خداوند و گزینش طاعت او و پیروی آنچه در کتاب خود «قرآن» بدان فرمان داده، از واجبات و سنتها، که هیچ کس خوشبخت نمی شود، مگر به طاعت آن، و بدبخت نمی گردد، جز به انکار وضایع نمودن آن و باید با قلب و دست و زبان، خدا را یاری نماید. زیرا او عهده دار است که یاری کند کسی را که به یاری خدا برخاسته و عزت بخشید آنکه را در اعزاز او همت گماشته است و باید به پیکار با شهوات نفس برخیزد و سرکشی های آن را سرکوب کند چه آنکه نفس فرمانده بدیها است مگر آنکه مشمول ترحم الهی باشد.

توضیح:

مسئولان در جامعه اسلامی قبل از هر چیز موظف به خود سازی هستند یعنی تقوا و پرهیزگاری و تعبد و تسلیم در برابر اوامر خداوند و باید عمل به دستورات خدا را سرلوحه خود سازند و دیگران را به عمل آن فراخوانند تا احکام الهی ضایع نگردد.

تنها راه خوشبختی، تقوا و تعبد و تسلیم است همان گونه که سیه روزی در تخلف و معصیت می باشد.

باید زبان و عمل و قلب مؤمن و در حقیقت سراسر وجودش در خدمت خدا و مردم باشد و با خلوص و ایمان از حوزه اسلام و مسلمین حمایت نمایند و این از وظایف اولیه دولت اسلامی است.

وعده و تعهد الهی بر این است که هر که به یاری او شتافت یاری اش کند و در این صورت دولت را از مخالفت و دشمنی هیچ کس هراسی نباشد.

باید فتنه نفس اماره را کوچک نشمرد که دشمن بیش از هر دشمن دیگری خطرناک است و از توطئه ها و وسوسه های آن باید هراسید و برای پیروزی بر آن از خداوند یاری جست و زمامداران بیش از آنچه از دشمنان خارجی و بیرونی هراسانند باید از خطر هوای نفس و خود محوری ها و نفس پرستی ها هراسان باشد.

ترجمه 3 : آرمان مالکیت

بدان ای مالک! من تو را به سرزمینی فرستادم که قبل از تو دولت های دیگر، اعم از دادگر و یا بیدادگر بر آن حکمران بوده اند و مردم بدان گونه بر تو می نگرند که تو نسبت به دولت های پیشین و درباره تو آن گویند که تو نسبت به آنان گوئی و همانا بدانچه خدا بر زبان بندگانش جاری می سازد می توان انسان های صالح را شناخت. پس باید بهترین اندوخته ها در نظر تو ذخیره عمل صالح باشد اینک زمام هوای نفس بدست گیر و بر حرص خویش مسلط باش و از آنچه برای تو حلال نیست خودداری کن که مبارزه با نفس در آنچه می پسندد و یا نمی پسندد عین انصاف است.

توضیح:

زمین و حکومت آن همیشه برای اشخاص بخصوص نخواهد بود بلکه در تغییر و تحول است. از این رو آنانکه به قدرت و حکومت می رسند با این تصور با ملل که همواره حاکم بر زمین خواهند بود خود را گم نکنند! و غرور جاه و قدرت، چشم آنان را نگیرد.

رفتار دولت مردان پیوسته زیر نظر مردم، و در محکمه وجدان عمومی جامعه تحت پیگرد و بررسی است و نباید پنداشت که وجدان عمومی خفته و اعمال و رفتار حکومت از نظرها پنهان است و تو که امروز به حکومت میرسی باید به سرنوشت دیگران و قضاوتی که جامعه و مردم درباره آنان نموده و می نمایند بنگری و راهی را برگزینی که از نظر خدا و مردم محکوم نباشد که اگر امروز مردم نتوانند لب به شکایت بگشایند ولی تمام آنچه می کنی در پرونده تاریخ ثبت است.

عمل حاکم قبل از هر چیز در دادگاه عدل الهی تحت پیگرد است که به اراده خداوند به محکمه عمومی جامعه نیز کشیده می شود از اینرو است که می توان قضاوت عمومی نسبت به دولت ها را معیار سنجش صلاح و فساد آنان قرار داد.

نباید پنداشت که هدف واقعی انسان تأمین هدف های مادی و مال و جاه و عنوان و لذات نفسانی است تکرار مسئله هوای نفس و خطرات آن و توصیه به تقوی و خویشتن داری و رهایی از بندهای نفسانی در کلام امام علی (ع) نشانگر این واقعیت است که بزرگترین دشمنان و ریشه همه انحراف ها و خطاها همان نفس اماره انسانی است.

ترجمه 4 : رابطه دولت با ملت

قلب خویش را با مهر و محبت به رعیت سرشار ساز و برای آنان درنده ای خونخوار مباش که لقمه از دهان آن ها بگیری زیرا مردم دو دسته اند: یا برادر دینی توأند یا انسان هایی هستند همانند تو که از آنان لغزش سر می زند ودستخوش انحراف می شوند و به عمد یا سهو دستشان به گناه آلوده می گردد. بنابر این از عفو و گذشت خویش آنان را بهره مند ساز زیرا تو ما فوق آنهایی و امام تو مافوق تو و خداوند مافوق امام توست. او کار مردم را به تو سپرده و بدینوسیله تو را به آزمایش نهاده با خدا اعلام جنگ مکن که از انتقام او نتوانی گریخت و از عفو و رحمت و بی نیازی نخواهی بود.

توضیح :

رابطه دولت و ملت باید براساس مهر و محبت باشد نه از نوع رابطه ظالم و مظلوم و نتیجه رابطه محبت و احساس آن است که دولت از حمایت ملت همواره برخوردار گشته و زمینه مخالفت و شورش و نفرت از میان می رود و مخالفت و شورش ملت ها علیه دولت ها ناشی از بی مهری ها ودیکتاتوری هاست.

خطا و لغزش از لوازم طبیعی انسان است و گناه ناکرده در جهان بسیار اندک است. بنابراین نمی توان یک انسان را به دلیل ارتکاب برخی جرائم قابل اصلاح و اغماض، طرد و نفی کرد و باید انسان خطا کار ارشاد و تربیت شود و در این کار باید تا آنجا که مقدور است از عفو و گذشت یاری گرفت که این خود عاملی در جهت جذب انسانهای منحرف خواهد بود.

نظام جامعه بشری بر این قرار دارد که فرد یا افرادی زمام اداره امور اجتماعی انسان را بدست گیرند و سامان دهند و این خود اضافه بر مسئولیت زمامداران امتحانی است برای آنها که وقتی زمام کار مردم را بدست می گیرند چگونه عمل می کنند بنابر این باید بکوشند از این امتحان سالم بدر آمده تا در بوته آزمایش سیه روی نگردند.

ترجمه 5 : کنترل قدرت 1

از عفو پشیمان نشو، و از عقوبت خوشنود مباش و به مجازات کاری که راه حل دارد شتاب مکن و مگو که من فرمانروایم و هر آنچه گویم آن کنم، چه این پندار قلب را تباه و ایمان را ضعیف می سازد و آدمی را کبر و عجب دست دهد به عظمت ملک خدا مافوق خود بنگر و از سیطره او بر تو در آنچه عاجز از آنی یاد کن که این از خود بینی و غرور می کاهد و از تند روی بازت می دارد و عقل از دست رفته را به تو بر می گرداند زنهار که با خود بزرگ بینی به رقابت با خدا برخیزی و در جبروت بدو تشبیه جویی! که خداوند هر جبار و مستکبری را خوار و ذلیل خواهد کرد.

توضیح :

باز هم سخن از حاکمیت اخلاق و ایمان و عفو و گذشت و عواطف انسانی است. امام با بیانات و عبارات مختلف تأکید دارد که حاکم اسلامی نباید در پناه قدرت ایفای نقش کند زیرا در این صورت چه فرقی میان حاکمیت الهی و حکومت طاغوتی، آنچه روح حاکم در حکومت الهی است معنویت عشق، محبت و رابطه براساس اعتقاد و آرمان مشترک الهی و عمل برای خدا و اخلاق اسلامی و خصائل انسانی است نه استقرار بر اریکه قدرت.

ترجمه 6 : مسئولیت دولت

در آنچه با سرنوشت تو و بستگان ودیگر مردم مورد علاقه ات بستگی دارد بخدا و مردم انصاف بده و گر نه ظالم خواهی بود و کسی که در حق بندگان خدا ستم کند خداوند خصم اوست و هر آنچه خدا خصم اوشود عذر و بهانه اش مردود است و به محاربه با خدا برخاسته تا اینکه توبه کند و از گناه دست بکشد و هیچ عملی برای زوال نعمت و نزول عذاب مانند ظلم و ستم نیست چه خداوند دعای مظلوم را می شنود و هم او در کمین ستمگران است.

توضیح :

دولت مردان باید انصاف و حق و عدل را در پیشگاه خدا و خلق آرمان خویش سازند بر خدا تمرد نکنند و قوانین او را زیر پا نگذارند و حقوق بندگان خدا را ضایع نگردانند.

بی انصافی و حق کشی ظلم است.

ظلم مخاصمه و محاربه با خداست.

مخاصمه و محاربه با خدا بد فرجام است.

حاکم می تواند از گناه خود توبه کند و به راه خدا باز گردد.

ظلم قوی ترین عامل نکبت و زوال نعمت است.

خداوند در کنار مظلوم و او در روی ظالم قرار دارد.

ترجمه 7 : پایگاه مردمی دولت

باید بهترین کارها در نظرت کاری باشد که بیشتر در شاهراه حق بوده و شعاع عدل در آن گسترده تر و خشنودی رعیت را فرا گیرتر باشد زیرا نارضایتی عامه مردم رضایت خواص را بی ارج و بی اعتبار می سازد و نا رضایتی خواص با خشنودی عامه قابل اغماض است و احدی از مردم برای حکومت پر خرج تر در حال رفاه و بی فایده تر در شداید و گریزان تر از انصاف و پر توقع تر در خواسته ها و ناسپاس تر در بخشش ها و عذر ناپذیرتر هنگام خودداری از عطاها و کم صبرتر در ناملایمات روزگار مانند خواص نیست و همانا ستون دین و انبوه مسلمین و پشتوانه ای در برابر دشمنان توده افراد امت اند پس باید با آنان رو کنی و به ایشان تمایل جوئی.

توضیح :

دولت مردان به جای علاقه به مقام، عنوان، مال و شهرت باید به چیزی دیگر بیاندیشند و عشق بورزند: حق، عدل و رضای مردم.

هر جامعه ای دارای اقشار مختلف است که در یک تقسیم بندی کلی در دو طبقه اصلی، خلاصه می گردد: یکی عامه که توده مردم هستند دیگری خواص، که کمترین قشر و معدود جامعه هستند و حکم باید توده مردم را نگه دارد و با جلب اعتماد و رضای آنان پروائی از نارضائی خواص که اقلیتی ناچیزند نداشته باشد و عامه مردم همیشه پشتیبان دین و در کنار امت مسلمان و سپر بلا در برابر دشمنان اند، پس باید اینها را نگهداشت و با جلب اعتماد و احقاق حقوق حقه آنها و رسیدگی به حال ایشان این پشتوانه قدرت را حفظ کرد که یک حکومت الهی و مردمی در میان مردم باید پایگاه داشته باشد نه آنکه وابسته به اشراف و چهره های سرشناس باشد.

ترجمه 8 : نقش اخلاق در حکومت

و باید دورترین افراد رعیت از تو کسی بادش که اصرار به رعیت جویی مردم دارد چه آنکه در مردم عیب هائی است و حاکم به پرده پوشی آن از همه سزاوارتر است. پس عیب های پنهان را بر ملا مکن و آنچه بر ملا شده تطهیر و توجیه نما و آنچه پنهان است حکم آن را به خدا واگذار تا آنجا که می توانی اصرار دیگران را بپوشان که خداوند راز تو را که خواهی پنهان ماند، نهفته دارد. از مردم عقده هر کینه را بگشای و ریشه هر انتقامی را از خود بگسل و از هر چیز که تو را نادرست آید دوری گزین و در تصدیق هر سخن چین شتاب مکن زیرا سخن چین دغل کار است هر چند به چهره خیر خواه در آید.

توضیح :

فرمانروای مسلمین نباید به افراد عیب جو که در صدد تخریب دیگرانند میزان داده تا بدینوسیله عیب جویی، سخن چینی و ضربه زدن بر حیثیت دیگران که از ذمائم اخلاقی است در دستگاه حکومت پدید آید و اگر هست از میان برود.

زمامدار باید در حفظ اسرار مردم و پرده پوشی بر معایب پنهان و اصلاح عیوب آشکار تا آنجا که مقدور است و زیانی به دین و مصلحت مسلمین و دولت اسلامی نمی رساند بکوشد و این حقی است که مردم بر گردن مسئولان دارند.

زمام داران نباید کینه از کسی به دل بگیرند زیرا کینه توزی موجب سلب اعتماد و اقدام به عکس العمل های ناروا و در نتیجه شکاف میان دولت و ملت خواهد شد.
ترجمه 9 : مشاوران و مسئولان دولتی
در مشورت های خود به بخیل مجال مده که تو را از بذل و بخشش باز دارد و از فقر بترساند و نه ترسو را در کارها به ضعفت کشاند و نه حریص را که حرص و ولع به ستمکاری را در نظرت جلوه دهد. چه بخیل ترس و حرص اوصافی هستند که از سوء ظن به خداوند ناشی می گردد.

توضیح :

مشاوران صالح و صادق و آگاه و دلسوز رکنی از ارکان دولت اند اینها در سوق دادن مسئولان به راه اصلاح نقش مؤثر دارند در حالی که مشاوران ناصالح عامل انحراف فکری و عملی مسئولان اند.

ترجمه 10 : انتخاب وزیران و معاونان

بدترین وزیران تو آنهایند که برای جنایتکاران پیشین وزارت نموده و یا شریک جنایاتشان بوده اند پس نباید اینان از یاران نزدیک تو باشند زیرا این ها همکار تبهکاران و برادر خوانده ظالمان اند و این در حالی است که تو می توانی به جای آنها افراد شایسته ای را که آگاهی و کارایی لازم را داشته و جرائم و گناهان و انحرافهای پیشینیان را نداشته باشند بیابی که با ستمکاران و گنهکاران معاونت نکرده باشند اینها با خرج کمتری بهترین خدمت را می کنند و با عواطف بیشتری با تو برخورد می نمایند و به دیگران کمتر دل می بندند پس اینان را برای محافل سری و جلسات ویژه برگزین و از اینان کسی را بهای بیشتری بده که حق را گر چه تلخ باشد به صراحت با تو بگوید و از کمترین همکاری با تن در کاری که خدا آنرا برای اولیای خود نمی پسندد، خودداری نماید گر چه آن کار بر وفق میل تو باشد، با افراد پرهیزکار و صادق نزدیک شو و آنان را بگونه ای عادت بده که با تمجید و تعریف بی جا و کارهائی که انجام نداده ای تربیت ندهند زیرا این تملق گوئی ها وسیله عجب و غرور است.

ترجمه 11 : سیاست مدیران و وظایف دولت

مبادا که نیکوکار و بد کار در نظرت یکسان باشند که این خود موجب دلسردی نیکوکاران و تشویق و تجری بدکاران شود لازم است با هر یک از آنها به آنچه پذیرفته اند عمل کنی باید بدانی که هیچ چیزی مانند احسان و نیکوکاری و تخفیف دادن در پرداخت ها و پرهیز از تحمیل های بی مورد موجب حسن ظن ملت نیست به دولت نخواهد بود پس باید کاری کنی که موجبات این حسن ظن میان دولت و ملت فراهم آید. زیرا این حسن ظن و تفاهم بار سنگینی را از دوش تو بر می دارد و همانا به کسی بیشتر خوشبین توانی بود که با او خوب عمل کنی و به کسی بیشتر بدگمان باید بود که با او بد عمل کرده باشی.

توضیح :

یکی از آفات بسیار خطرناک برای یک نظام بی تفاوتی و عدم توجه به ارزشها و لیاقت هاست که از یک سو کاری مهم بدست افراد نا صالح و نا لایق سپرده شده و کار مملکت به تباهی و ویرانی می رود و از سوی دیگر نیروهای مفید و شایسته منزوی گشته که پیامد آن یأس و نا امیدی و خودی و مرگ استعداد ها است و نیز باید میان دولت و ملت رابطه براساس تفاهم و حسن ظن باشد. بنابراین مسئولان و بر دولت است که با ارزشیابی دقیق افراد و شناخت لیاقت ها و استعدادها و آمادگی ها هر یک را به پست لایق و مسئولیت متناسب بگمارند.

ترجمه 12 : پاسداری از سنت ها و پرهیز از بدعت گذاری

سنت شایسته ای را که سران این امت بدان عمل کرده اند و عامل وحدت و مصلحت ملت است نقض مکن و سنت نا شایستی که به سنت های صالحه و پیشین زیان میرساند ابداع مکن که پاداش برای بنیانگذران آن سنت صالحه است و گناه بر کسی که آنرا نقض نماید.

ترجمه 13 : رابطه دولت با علمای دین

با دانشمندان و حکیمان زیاد به بحث و مذاکره نشین تا مصالح کشور را تثبیت کنی و اصول پایداری یک ملت را قوام بخشی.

توضیح:

علما و حکما مغزهای متفکر و اندیشمند یک ملت اند و دیگر اعضا که حکومت نیز جزیی از آن است بمثابه اعضای یک بدن اند که با این مغز و روح نیاز دارند بنابر این یک حکومت صالح آن است که از آرا و افکار و نظرات سنجیده حکیمان و عالمان یاری جسته و مصالح کشور را در مقابل آن تثبیت و موجبات قوام و پایداری دولت را تحقق بخشد.

ترجمه 14 : هم آهنگی ارکان دولت و ملت

بدان که ملت طبقات و اقشاری دارد که صلاح هر یک را با دیگری بستگی است و از یکدیگر بی نیاز نتوان بود این ها عبارتند از : سپاهیان خدا، نویسندگان عمومی و خصوصی، قضات دادگستری، مأموران اجرایی با شیوه انصاف و مسالمت، مأموران مالیات و مقررات سرانه از کفار ذمی و مسلمانان، تجار و صنعت پیشه گان، طبقات پایین و محتاج و فقر جامعه و خداوند برای هر یک سهمی معین و محدوده ای را در کتاب و سنت پیامبر که بعنوان یک آیین نامه محفوظ پیش ماست مقرر داشته است.

ترجمه 15 : ارتباط و انسجام نهاد های دولت و ملت

سپاهیان به امر خداوند دژهای ملت و آبروی دولت و عزت دین و پشتوانه امنیت اند و ملت بدون آنان پایدار نیست. سپاهیان نیز بدون بودجه ای که خداوند از درآمدهای عمومی برای آنان قرار داده تا بوسیله آن با دشمنان بجنگند و نیروها را آرایش و ساز و برگ دهند و پشتوانه نیازهای آنها باشد دوام نخواهند آورد پایداری سپاه و بودجه نیز جز به گروه سوم که قضاوت کارکنان و نویسندگان است نخواهد بود چه این ها معاهدات را استوار می کنند و درآمدها را گرد آوری نموده و در امور جزیی و کلی مورد اعتماد و امانت اند و همه اینها که بر شمردیم سامان نمی گیرند جز به تجار و کسبه و صاحبان حرفه و صنعت که برای کسب درآمد در بازارها گرد آمده و از دسترنج خویش آنان را اداره می کنند که درآمد دیگران برای جبران آن کافی نیست و بالاخره طبقه پائین جامعه که نیازمندان و تهی دستان هستند و باید با مددکاری و اعانه اداره شوند و خداوند برای هر یک از این طبقات راهی گشوده و هر کدام را بر دولت حقی مقرر است که بدان اصلاح امر او شود و دولت حق تکلیف را در این خصوص ادا نخواهد کرد جز با اراده و همت و یاری جستن از خداوند و تصمیم به ملازمت حق و صبر بر آن خواه مسئولیت سبک بوده و یا سنگین باشد.

ترجمه 16 : نیروهای مسلح

از سپاهیانت آن کس را به فرماندهی برگزین که در نظرت خالص ترین و خیراندیش ترین فرد برا ی خدا و پیامبر و امام تو پاکدامن ترین و خردمند ترین افراد بوده و از خشم بپرهیزد و عذر پذیر باشد نسبت به ضعیفان مهربان و به زورمندان بی اعتنا باشد خشونت او را تحریک نکند و ناتوانی او را به عقب نکشاند آنگاه با جوانمردان شرافتمندی که از خاندان های اصیل و صالح و خوش سابقه اند نزدیک و صمیمی باش و نیز با مردان شجاع و سلحشور و سخاوتمند و با گذشت که اینان کانون کرامت و بزرگواری و خوبی ها می باشند . پس از حال آنان آن چنان تفحص و تفقد کن که پدر و مادر از فرزندان شان تفقد می کنند و کاری که بدان تقدیم شان می کنی به نظرت بزرگ جلوه نکند و لطف و عنایتی که بدیشان می کنی حقیر و نا چیز مشمار گرچه کوچک باشد زیرا این لطف و عنایت موجب خواهد شد تا با دلگرمی و صداقت و حسن ظن بیشتری خدمت کنند و از تفقد و دلجویی در پیرامون مسائل کوچک بدلیل آنکه کارهای بزرگتری در پیش است غافل مباش زیرا آنها از امور کوچک در جای خود بهره می گیرند همانگونه که از مسائل بزرگ بی نیاز نخواهند بود.

ترجمه 17 : گزینش قوای مسلح

باید گزیده ترین فرمانده هان سپاهیان در نظرت کسی باشد که با آنان در مساعدت و مساوات پیشگام بوده و از امکانات موجود آنان و عائله شان را برخوردار سازد تا آنان مصمم و یک جهت با دشمن بجنگند. مسلم است که محبت های تو با سپاهیان سبب جذب قلوب آنها بتو خواهد بود و همانا بهترین روشنایی چشم مسئولان گسترش عدالت در سطح کشور و جذب قلوب ملت است و این حاصل نشود جز با آرامش و صفای دل های آنان و خیر خواهی آنان صورت نپذیرد مگر با اینکه در اطراف مسئولان باشند و دولت بر دوش آنان سنگینی نکند تا بسر رسیدن دوران آنها را انتظار کشند. پس خواسته های ایشان را بر آور و همواره از آنان ستایش نمائی و از رنجی که تحمل کرده اند یاد کن زیرا یادآوری مکرر از کارهای شایسته آنان شجاع را به جنب و جوش آورده و وامانده را ترغیب به کار می کند. « انشاالله »

ترجمه 18 : ملاک ارزشها

آنگاه ارزش عمل هر یک را شناخته و آنرا به حساب دیگری مگذار و هیچ کس را از آن ارزشی که دارد پایین تر نیاور و شخصیت یک انسان موجب نشود که کار کوچک او را بزرگ شماری و گمنامی یک شخص سبب نگردد کار بزرگی را که نموده است حقیر شماری.

توضیح :

ارزشها براساس عمل تعیین می گردد.

هیچ کس جز با عمل خود ارزشمند نخواهد بود.

خود باخته شخصیت ها نباید شد، که ارزش ها را شخصیت ها تعیین نمی کنند.

ترجمه 19 : محور حکومت و حل اختلاف

هر آنچه از کارهای سنگین که تو را به رنج می افکند و یا اموری که مشتبه می گردد را بخدا و پیامبرش واگذار که خداوند درباره کسانیکه دوست داشته رهنمود شان دهد فرموده است: «ای کسانیکه ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا و پیامبر و اولی الامرتان را، پس اگر در چیزی کار به مشاجره کشید آن را به خدا و پیامبر ارجاع دهید» ارجاع به خداوند گرفتن آیات روشن و صریح کتاب اوست و واگذاری به پیامبر به معنای پیروی از سنت فرا گیر و دور از اختلاف او است.

ترجمه 20 : شرایط قضات در محاکم اسلامی

آنگاه برای قضاوت میان مردم کسی را برگزین که از نظر تو بهترین افراد باشد کسی که در این کار عاجز نباشد از برخورد با طرفین دعوی به لجاجت کشیده نشود در اشتباه و لغزش کاری اصرار نکند در بازگشت به حق آنگاه که آن را شناخت انعطاف پذیر باشد گرفتار طمع نباشد در جستجوی حق کنجکاو بوده و به شناخت ناقص اکتفا نکند. در موارد شبهه احتیاط کند و تنها براساس دلائل کافی حکم نماید و از مراجعات مکرر شاکیان خسته نشود در کشف یک موضوع پر تحمل ترین افراد باشد و چون حق را شناخت با قاطعیت هر چه بیشتر حکم دهد چاپلوسی ها او را مغرور نکند و فریب کاریها او را منحرف نسازد و کسانیکه دارای این صفات باشند اندک اند.

پس نحوه قضاوتش را همواره زیر نظر بگیرد و او را بقدر کافی بخشش کن که بهانه ای نداشته باشد و به مردم محتاج نگردد و او را به نزد خویش گرامی دار بدان گونه که دیگران را مجال طمع در وی نباشد تا از دسیسه دیگران در امان بماند آنچه را گفتم دقیق توجه کن، چه این اسیر دست اشرار بود که آن را برای هواهای نفسانی و به دست آوردن دنیا استخدام کرده بودند.

ترجمه 21 : گزینش ها

کار مسئولان و کارگزارانت را به دقت زیر نظر بگیر و با آزمون صحیح آن ها را بکار گمار و با نظر شخصی نه خود محوری زیرا آنها از ستم و خیانت بدور نیستند و افرادی با تجربه و با حیا را جستجو کن که از خاندان های صالح و پیشگام در اسلام باشند چه اینان از نظر اخلاق برجسته ترین و از جنبه حیثیت قابل اعتماد ترین و کمتر در فکر طمع کاری بوده و در عواقب کارها باریک بین ترند. آن گاه به حد کافی مخارج آنها را تأمین کن که این خود امکان می دهد که در اصلاح خویش بکوشند و از تصرف در اموالی که زیر دستشان می باشد بی نیاز گردند و حجت را بر آنان تمام می کند که عذری برای مخالفت با امر تو با خیانت به امانت تو نداشته باشند پس اعمال آنها را زیر نظر بگیر و ناظرانی از افراد صادق و وفادار بر آنان بگمار زیرا مراقبت پنهانی از اعمالشان آنها را وادار به رعایت امانت و مدارا با مردم می کند و بترس از معاونانت که هر گاه یکی از آنان دست به خیانت زد و بازرسان تو به اتفاق از خیانت او خبر دادند این گواهی کافی است برای آنکه وی را تنبیه نمایی و به اعمالش مؤاخذه کنی و او را خوار و خیانتش را آشکار و ننگ تهمت را بر او هموار داری.

ترجمه 22: مالیات

در گرفتن مالیات به مصلحت پرداخت کنندگان بیندیش که صلاح مردم به دین امر بستگی دارد چه مردم از مالیات و دست رنج پرداخت کنندگان مالیات اعاشه می کنند و باید در فکر عمران کشور باش بیش از آنچه به وصول مالیات فکر می کنی زیرا عمران کشور است که مالیات تأمین می شود و هر که بدون عمران و آباد سازی مالیات بگیرد کشور را خراب کرده و مردم را نابود ساخته است و سرانجام در کار حکومت دوام نخواهد آورد.

ترجمه 23 : امور اداری و دفتری

آن گاه حال نویسندگانت را با دقت بنگر و بهترین را بر کارهای خود بگمار و نامه های محرمانه و اسرارت را به کسانی بسپار که در جهات اخلاقی از همه صالح ترند. آنان که عنوان و مقام سرمست شان نسازد و در خصوص و در حضور دیگران بر تو تجری و جسارت نکنند و یا از روی غفلت مکاتبات کارمندان تو را بدست تو نرسانند و جواب صحیح را از تو نگیرند و به مردم ندهند و در عقد قرارداد های سودمند قوی بوده و در لغو قرارداد های زیان بار عاجز نباشند و به قدرت و منزلت خویش در امور جاهل نبوده که هر کس به قدرت خویش جاهل شد مسلما به قدر و منزلت دیگران جاهل تر خواهد بود و آنگاه انتخاب این افراد تنها براساس تشخیص و حسن ظن و اطمینان شخص تو نباشد زیرا اشخاصی هستند که با ظاهر سازی و خوش خدمتی جلب اعتماد دولت مردان را می نمایند در حالی که از امانت و خیر خواهی آنها خبری نیست.

بلکه ایشان را از شیوه همکاری هایشان با صالحان بیازمای و آن را که در میان مردم به حسن عمل و امانت بیشتر معروف است برگزین که این دقت دلیل بر صداقت تو در برابر خدا و خیرخواهی نسبت به کسانی است که کارشان بتو سپرده شده است و مسئولیت هر یک از امور را به یکی از آنان بسپار که از انجام مسئولیت خطیر خود عاجز نباشد کار زیاد او را پریشان نسازد و هر گاه از مسئولان امور اداری و دفتری تو خطائی سر زند و تو بی تفاوت باشی مسئول و پاسخ گوی آن خواهی بود.

توضیح :

کارمندان اداری باید از صالح ترین افراد مخلص و مؤمن انتخاب شوند تا محرم اسرار حکومت و دولت و دلسوز مردم باشند.

متخلق به اخلاق اسلامی باشند و فریب پست و مقام آنان را از تعهداتی که در برابر خدا و خلق دارند باز ندارد و برای ترفیع رتبه به رقابت و تفوق طلبی نپردازد.

اینان باید حرف و درد دل مردم را به مسئولان مافوق برسانند تا آنان در جریان مسائل جاری باشند و بدانند در اجتماع چه می گذرد و شکوای مردم چیست.

مردم را در مطالب عرض شده به دولت و مسئولان و مدیران بدون جواب نگذارند و به نامه ها پاسخ دهند.

اسیر مقررات و تعهدات خشک اداری نباشند و رتق و فتق امور براساس مصلحت دولت و ملت بعهده گیرند در قرارداد ها جانب مصلحت را منظور داشته و آنچه به مصلحت است منعقد و آنچه به زیان است لغو و نقض نمایند.

اندازه تأثیر و کارآئی خود و دیگران را در قبال مسئولیت پذیرفته شده ارزیابی نموده و براساس ارزشها و لیاقت ها نه براساس روابط و پست ها عمل کنند.

در گزینش افراد جهت اداره امور کشور ظاهر فریبنده یک کارمند کافی نیست بلکه گمراه کننده است لذا سوابق و عملکرد های گذشته و پرونده هر کس باید منظور بوده و براساس آن حدود مسئولیت ها و اختیارات محدود و تعیین گردد.

گزینش افراد صالح برای امور اداری می تواند نشانه خلوص و ایمان و صداقت یک انسان در برابر خداوند و خدمتگزاری و خیر خواهی مردم باشد و از این رو می توان با نوع گزینش ها صلاحیت مسئولان و صداقت و امانت آن ها را ارزیابی کرد.

دولت و دیگر مسئولان در برابر عملکرد کارمندان زیر دست مسئولیت داشته و باید پاسخ گوی اعمال آنان باشند آنها نمی توانند از اعمال زیر دستان اظهار بی اطلاعی کرده و شانه از جواب خالی کنند.

ترجمه 24 : تجارت و صنعت

به سفارشات در خصوص تجارت و صنعت گران توجه کن و درباره آنها توصیه نمای اینان در شهر اقامت دارند یا دور شهرها برای کسب و کار می روند و یا با نیروی بدنی تلاش می کنند همگی منبع تولید وسیله درآمدند و فراهم کننده سرمایه ها از مناطق دور در خشکی و دریا و بیابان های هموار و یا کوهستان ها و نقاطی که مردم را بدانجا دست رسی نبوده و از رفتن به آن مناطق ترس دارند. آری اینان مردمی سربراه اند و وحشی از آنان نیست و اهل سازش اند نه شورش. از کار ایشان تفقد و پرسش کن خواه حاضر یا در اطراف کشور باشند با اینهمه بدان که بسیاری از اینها از سخت گیریهای زننده و لجاجت های زشت و احتکار نیازمندی های مردم و نرخ گذاری بنه اجحاف کنار نیستند و این اعمال برای توده مردم زیان بار و برای دولت سر شکست است. بنابراین از احتکار جلوگیری کن که پیامبر (ص) از آن منع فرموده است خرید و فروش باید سهل و آسان و براساس موازین عدل باشد و نرخ ها برای طرفین معامله به دور از بی انصافی تعیین گردد پس اگر کس بعد از آنکه از احتکار نهی شده به این کار اقدام کند او را تنبیه و مجازات کن البته مجازاتی نه بیش از حد استحقاق.

توضیح :

تجارت و تولید امری مقدس ومورد سفارش است

اصناف و صنعت گران در نظام جامعه نقش مؤثر دارند این ها مولد ثروت و تأمین کننده احتیاجات مردم اند.

در تجارت و بازرگانی انحراف، احتکار، گران فروشی، ثروت اندوزی و طماعی راه می یابد که باید با آن به مبارزه برخاست و دولت برای این گونه افراد باید چاره ای بیندیشد و تنبیه و مجازات مناسب مقرر نماید و به اجرا در آورد.

تجار و کسبه باید بدانند فقه اسلامی در خصوص معاملات، احکام عادلانه ای دارد و فراگیری آن بر آنان لازم است.

ترجمه 25 : حقوق عامه مردم

خدایا، خدایا، نسبت به طبقه پائین جامعه آنان که راه چاره ندارند فقیرند و مستمند، گرفتار، دردمند و عاجز در این طبقه افراد آبرومند و محتاج هستند حقی را که خدا بر تو نسبت به ایشان مقرر داشته رعایت کن و سهمی از بیت المال و محصولات که متعلق به اسلام و مسلمین در هر شهر است برای آنان مقرر دار، زیرا دورترین افراد جامعه مانند نزدیک ترین شان حقی دارند و تو مسئول حق هر یک از این ها پس غرور و نخوت تر از انجام این وظیفه مانع نگردد چه در این صورت از تضیع حقوق کوچکترین پرداختن به امور مهمتر معذور نخواهی بود از حال اینان غافل مشو و روی بر آنان ترش مکن و از وضع آنان که از روی بی توجهی و تحقیر آنرا بتو نمی رسانند تفحص و کنجکاوی کن و برای رسیدگی به کارشان از افراد مطمئن و خدا ترس و متواضع مدد بگیر و باید حال و اوضاع آنان بتو گزارش شود و تو بدانگونه که نزد خدا در قیامت معذور باشی با آنان عمل نمای که در میان افراد ملت از همه بیشتر به عدل و انصاف نیاز دارند پس باید حق همه را طبق فرمان خدا ادا کنی.

توضیح :

در سخن امام با تعبیر «الله الله فی الطبقه السفلی» نسبت به مردمان معمولی تهی دست و بیچاره و مستضعف بدانگونه تأکید شده که نظیر آن در خصوص دیگران نیست و این حاکی از مسئولیت عظیم دولت در برابر این طبقه است زیرا اینها هیچ وسیله دفاعی ندارند کمتر افراد بفکر اینان هستند مردمی هستند زحمت کش، محروم، و فراموش شده اینها رنج بیشتری می کشند و بهره کمتر می برند و ظلمی که در همه نظامها بر اینان می رود بر هیچ طبقه دیگر نمی رود بنابراین بر دولت اسلامی است که خدمت با این قشر مستضعف را صدر برنامه های خود قرار دهد و کمبود نیازهای آنها را از بیت المال که اموال عمومی است تأمین نموده و نگذارد سایه فقر و فاقه بر اینان سنگینی کند و دولت اسلامی باید به شخصیت آنها بها داده و نگذارد عقده حقارت و فقر آنها را منزوی کند.

ترجمه 26 : ایتام و سالخوردگان

یتیمان و سالخوردگان را که چاره ندارند و اهل سؤال نیستند عهده دار باش و این بر زمامدار سنگین است و البته حق همه اش سنگین است ولی خداوند این وظیفه سنگین را بر کسانیکه طالب سعادتمند و در راه آن صبور و به وعده الهی وثوق دارند آسان می گرداند.

توضیح :

توصیه در حق ایتام و سالخوردگان است که دولت باید معاش آنان را عهده دار شود زیرا در نظام اسلامی هیچ کس بدون سرپرست رها نشده و دولت و مسئولان مملکتی سرپرست کسانی هستند که سرپرست ندارند.

هر گاه کسی برای رضای خدا و خدمت به ندگان مستمند او مصمم باشد از یاری و مدد خداوندی بهره مند است و در نتیجه انجام مسئولیت های سنگین بر او آسان خواهد شد.
ترجمه 27 : دولت مردان در میان مردم
و برای حاجت مندان بخشی از اوقات خود را اختصاص ده و با آنان در مجمع عمومی بنشین و برای خداوند که تو را آفریده خضوع کن و سپاهیان و معاونان و پاسداران و مأموران را از جمع آنان دور گردان تا آنها بدون پروا و هراس با تو صحبت کنند، که از رسول خدا شنیدم مکرر می فرمود: «هرگز ملتی ستایش ندارد که حق ضعیف از قدرتمند، در آن ملت بدون پروا و هراس گرفته نشود» آنگاه از آنان خشونت و ناتوانی در سخن را تحمل کن و کم حوصلگی و بی اعتنائی را واگذار تا خدا بدینوسیله جوانب رحمتش را بر تو بگستراند و پاداش اطاعتش را بر تو لازم نماید و آنچه به آنها می دهی بر آنان گوارا ساز و اگر ندادی مهربانی و عذر خواهی کن.

توضیح :

مسئولان امور باید در میان مردم حاجت مند بیایند، بنشینند و به درد دل آنان گوش کنند تا با واقعیات جامعه آشنا شوند و از حال مردم بی خبر نمانند.

خضوع از برای مردم و نشستن با مستمندان، شرط بندگی و خضوع از برای خداوند است که حکام و زمامداران باید آن را بدانند و بر مردم فخر نفروشند، زیرا این مردمند که دولت مردان را به قدرت رسانده اند.

در ملاقات با مسئولان حضور محافظان و مأموران موجب می شود آنها نتوانند بدون ملاحظه حرف خود را بزنند لذا بر دولت است که در اینگونه ملاقات ها خود به تنهایی بنشینند و مراجعین را بپذیرند.

اهل حاجت گاه می شود به دلیل تنگی و گرفتاری با مقام مسئول سخن به خشونت می گویند و یا بیان ندارند و سخن آنان خسته کننده است بر مقام مسئول است خشونت آن و لکنت زبان این را تحمل نموده و درون را بنگرند و درد و رنج را نه برون را و لطف و خشونت سخن و زشتی و زیبایی آن را.

دولت آنچه به مردم می دهد باید با گشاده روئی باشد که بر آنان گوارا شود و اگر بعللی نتوانست چیزی بدهد با زبان عذر خواهی و برخورد ملایم دلها را بدست آورد و موجب رنجش نشود.
ترجمه 28 : رابطه مستقیم مسئولان با مسائل جاری کشور
برخی از امور است که بناچار خود باید مستقیما بدان مبادرت کنی از جمله پذیرفتن کارگزارنت که مسئولان دفتری تو از آن تا نتوانند و از جمله پاسخ گفتن به حوائج مردم آن روز که بر تو عرضه می شود و معاونانت از انجام آن طفره می روند کار هر روز را همان روز به انجام رسان که هر روزی کار بخصوص دارد. بهترین اوقات و بزرگترین بهره ها را وقتی بدان که خود با خدایت خلوت می کنی گر چه همه اش برای خداست اگر نیت خالص باشد و موجب بهر ورزی رعیت شود.

توضیح :

مسئولان کشور موظف اند در برخی امور مستقیما مباشرت داشته و بدون واسطه با مسائل رو به رو شوند در کناری ننشینند تا دیگران برای آنها گزارش بیاورند تشخیص این موارد بستگی به فراست و سیاست و ایمان و هوشیاری مسئولان دارد برخی از این موارد در سخن امام آمده است.

معاونان و مدیران کل باید بتوانند با مسئول مافوق تماس حاصل کرده و مسائل جاری را به اطلاع برسانند.

مسئولان باید اوقاتی را برای مراجعه مستقیم مردم مقرر نمایند و به شکایات و مشکلات و گزارشات مختلف و مراجعین توجه کنند که در این گونه ملاقات ها مسائل جامعه مستقیما به مقام مسئول رسیده و از واقعیاتی که بسا می شود بوسیله معاونان و مدیران پنهان می ماند آگاه شده و او را چاره بیندیشند.

مشاغل اداری و مسائل اجتماعی نباید کارمندان و مسئولان را از ارتباط با خدا غافل سازد.

خدمت به مردم بهترین عبادت است.

ترجمه 29 : دولت مردان و عبادت و بندگی

و باید انجام فرائض خاص الهی سرلوحه تکالیف خالص دینی تو برای خدا باشد. بنابراین جسم و جانت را شب و روز تسلیم خدا کن و آنچه برای قرب به او بجا می آوری کامل باشد و نه شکسته و ناقص آنقدر که تو در توان داری و هر گاه به نماز با مردم ایستادی نه موجب نفرت باش و نه تضییع کننده نماز زیرا هستند افرادی از مردم که کسالتی یا احتیاجی دارند همانا از رسول خدا (ص) آنگاه که مرا به یمن فرستاد پرسیدم: چگونه با مردم نماز گذارم؟ فرمودند: «نمازی با آنان بخوان که ضعیف ترینشان بتواند بخواند و بر مؤمنان مهربان باش».

توضیح :

در امامت نماز رعایت حال اضعف مأمومین لازم است و حاکم هر گاه به نماز ایستاد نباید زیاد طولانی کند و نماز را ضایع کند و در مراعات حال ضعفا به حد لازم اهتمام ورزد.

ترجمه 30 : زیانهای جدایی دولت از ملت

از این پس مبادا دوری تو از مردم به درازا کشد. زیرا جدائی مسئولان از مردم نوعی ضعیقه و کم اطلاعی از امور است و راه شناخت را بر آنان می بندد در نتیجه آنها مسائل کوچک را بزرگ و مسائل بزرگ را کوچک پنداشته، زیبا را زشت و زشت را زیبا خواهند دید و حق و باطل مختلط خواهد گشت و همانا زمامدار هم انسانی است که اگر از مسائل مردم دور باشد از آن بی اطلاع خواهد ماند و نیز حق علامت خاص ندارد که بدان صدق و کذب افراد شناخته شود و تو یکی از دو حال داری: یا مردی هستی که در دادن حق سخاوتمندی، که در این صورت چرا از ادای حق و کار نیکی که باید انجام دهی رو گردان باشی؛ و یا گرفتار بحالتی که در این صورت وقتی مردم از خواستن چیزی مأیوس باشند دیگر خواهشی نخواهند کرد اضافه که بیشتر حوائج مردم بتو چیزهائی است که مخارجی ندارد بلکه شکایاتی است در زمینه مظالم یا انصاف طلبیدن در معاملات.

ترجمه 31 : عوامل نفوذی و فرصت طلب

آنگاه دولت را یاران و نزدیکان است که به تبعیض و سوء استفاده و تجاوز و کمی انصاف در معاشرت آلوده اند، لذا باید ریشه اینگونه اعمال را براندزی. بدانگونه که علل آن را از میان برداری. مبادا به اطرافیان و حامیانت زمینی واگذار کنی و نباید اینها از تو انتظار داشته باشند گره ای از کارشان بگشایی که به همسایگانشان زیان می رساند مانند آب مشترک یا کاری مشترک که در نتیجه مخارج آن بر دیگران تحمیل شود و آنها شورش را ببرند و رسوایی آن در دنیا و آخرت آز آن تو باشد.

پایبند حق کسی باش که به حق پایبند است چه آشنا و چه بیگانه و در این کار صبر و محاسبه پیشه کن اگر چه در خصوص نزدیکان و یارانت باشند و در آنچه بر تو گران می آید سرانجام را بنگر زیرا عاقبت خیر در این است.

هر گاه رعیت پندارند بدانها ستم کرده ای آنان را به عذر خود متوجه گردان و با روشنگری لازم بدگمانی شان را بر طرف کن که در این کار خود سازی تو و مدارا با رعیت و نوعی عذرخواهی است که بوسیله آن به آرمان خویش که پایداری آنان در حق است می توانی رسید.

ترجمه 32 : شرایط معاهده صلح با دشمن

صلحی را که دشمن پیشنهاد می کند رد مکن اگر رضای خدا در آن باشد زیرا در صلح راحت برای سپاهیان و آرامش برای تو و امنیت برای کشور است ولی جدا بر حذر باش از دشمن بعد از صلح نمودنش زیرا دشمن بسیار اوقات برای غافل گیر کردن نزدیک می شود. بنابراین دور اندیش باش و خوش بینی را متهم نما و اگر با دشمن پیمانی بستی بدان وفا کن و با رعایت امانت به تعهدات خویش پایبند باش و با دل و جان در انجام آن بکوش چه هیچ یک از واجبات الهی نیست که مردم با همه اختلاف نظرهایی که دارند بر آن اتفاق نظر داشته باشند مانند وفای به عهد و مشرکان نیز در بین خودشان جدای از مسلمانان آن را محترم شمرده اند زیرا عواقب پیمان شکنی را دیده اند پس به تعهد و پیمان خویش جفا و خیانت مکن و از خیانت به دشمن بر حذر باش چه بر خدا گستاخی نکند جز نادان بدبخت و خداوند با رحمت خویش عهد و پیمان را محیط امن و حریم آرامش بندگان قرار داده تا در حمایت او پناه گیرند بنابراین فساد، تدلیس، نیرنگ محکوم است. خآخخخ

پیمانی را که در آن طفره و ابهام باشد منعقد مکن و پس از انعقاد پیمان آنرا با عبارات مبهم و قابل توجیه نقض مکن و مبادا برای حل مشکلی به نقض عهد که خدا بر تو لازم ساخته به اقدام ناحق کشیده شوی چه تحمل مشکل که امید گشایش آن با فرجام نیک می رود از نیرنگی که از سرانجام او هراس است و خداوند از آن موأخذه می نماید و دنیا و آخرت را به باد می دهد بهتر است.

توضیح :

در برابر دشمن باید هوشیار بود.
ترجمه 33 : حرمت نفوس ملت
بر حذر باش که به ناحق خون کسی را بریزی چه هیچ چیز مانند قتل بناحق موجب نزول عذاب و مجازات و زوال نعمت و کوتاهی عمر نخواهد بود و خدای سبحان در قیامت ابتدا میان بندگانش در خصوص خونی که ریخته اند داوری خواهد نمود و حکومت خویش را بر خونریزی نامشروع استوار مکن که این کار حکومت را به ضعف و زبونی بلکه زوال و نابودی خواهد کشید و تو را نزد خداوند به جهت قتل عمد عذری پذیرفته نیست زیرا که آن قصاص دارد و اگر از روی خطا یا تند روی تازیانه یا شمشیر یا دستت به کسی آزار رساند همانا زدن مشت و بالاتر از آن گاه موجب قتل می گردد پس نباید نخوت قدرت مانع از ادای حق به اولیا مقتول بود.

ترجمه 34 : پرهیز از خود محوری

از خود پسندی و تکیه بر آنچه تو را به خودستایی و خوش آیند از چاپلوسی وا میدارد بپرهیز که این از حساس ترین لحظات نفوذ شیطان است که بوسیله آن کار نیک نیکوکاران را بر بار دهد.

ترجمه 35 : حاکمیت اخلاق در دولت

از منت نهادن بر رعیت به جهت احسانی که نموده ای و یا بیش از حد جلوه دادن آنچه کرده ای بپرهیز و نیز از وعده ای که خلف می کنی احتراز کن چه منت نهادن احسان را بی ارزش می کند و زیاده نگری روشنایی حق را می برد و خلف وعده موجب خشم خدا و مردم می شود خدای تعالی می فرماید: «گناه بزرگی است از نظر خداوند که بگوئید آنچه را عمل نمی کنید».

ترجمه 36 : نکاتی در مدیریت

در کارها پیش از وقت آن شتاب مکن و در صورت امکان سست مگیر و در چیزی که مبهم است لجاجت مکن و هنگامی که چیزی واضح است ضعف نشان مده و هر چیزی را در جای خود بگذار و هر کاری را به موقع اقدام نما.

توضیح :

موقع شناسی، اغتنام فرصت، واقع نگری، قاطعیت، مفهوم عدل.
ترجمه 37 : کنترل قدرت 2
از افزودن طلبی در آنچه حق مشترک مردم است بپرهیز و از آنچه برای ناظران روشن است و مسئولیتش بتو متوجه می گردد خود را به غفلت مزن که از تو برای دیگران گرفته خواهد شد و به زودی پرده ها از کارهایت فرو می افتد و انتقام مظلوم از تو گرفته می شود با تسلط بر نفس از نخوت و غرور و تندی خشم و ضربه دست و زخم زبان بر حذر باش و از همه این ها با کنترل هیجانها و خودداری از تهاجم، احتراز کن تا خشمت فرو نشسته و اراده خویش را از دست ندهی و در این کار بر نفس خود حاکم نخواهی بود مگر آنکه تمام هم تو متوجه روز قیامت و بازگشت بخدا باشد.

ترجمه 38 : دعا و استمداد از خداوند در راه انجام مسئولیت

و من از خداوند مسئلت دارم که با رحمت واسعه و قدرت بی پایانش بر انجام خواسته ها من و تو را که به آنچه رضای او در آن است موفق داشته تا در پیشگاه خداوند و بندگان او عذر موجه داشته باشیم و بندگان به نیکی از ما یاد کنند و آثار نیکو در شهرها بگذاریم و نعمت تمام گردد و پاداش افزون شود و سرانجام ما را به خیر و سعادت و شهادت برساند «ما از خدائیم و به سوی او میرویم» و درود و سلام بی پایان بر پیامبر خدا (ص) و خاندان پاک و پاکیزه اش باد.

منابع و مأخذ

ترجمه و شرح نامه امام علی (ع) به مالک اشتر از نهج البلاغه

علی بن ابیطالب (ع) امام اول، نقد و تفسیر نهج البلاغه

علی بن ابیطالب (ع) امام اول، سیاست

علی بن ابیطالب (ع) امام اول، اسلام و دولت

علی بن ابیطالب (ع) امام اول، نامه ها

علی بن ابیطالب (ع) امام اول، مدیریت

علی بن ابیطالب (ع) امام اول، برگزیده و شرح نهج البلاغه


قیمت: 100 تومان

gl/l (1096)

gl/l (1096)

CompactFlash

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search
CompactFlash

A 64 MB CompactFlash Type I card

Media type:

Mass storage device format

Encoding: Various file systems

Capacity: 2MB to 64GB

Developed by:

SanDisk

Dimensions: 43×36×3.3 mm (Type I) 43×36×5 mm (Type II)

Weight: 10 grammes (typical)

Usage:

Digital cameras and other mass storage devices

Extended from:

PCMCIA

CompactFlash (CF) is a mass storage device format used in portable electronic devices. For storage, CompactFlash typically uses flash memory in a standardized enclosure.

The format was first specified and produced by SanDisk in 1994.[1] The physical format is now used for a variety of devices.
Contents
[hide]

1 Description

2 Technical details

2.1 Capacities and compatibility

2.1.1 Filesystems

2.2 CF+ specification revisions

2.3 Type I and Type II

2.4 Microdrives

3 Compared to other portable storage

3.1 Strengths

3.2 Weaknesses

4 Counterfeiting

5 Other devices conforming to the CF standard

6 CompactFlash card manufacturers

7 See also

8 References

9 External links

[edit] Description

A 16-GB CompactFlash card installed in an IDE port with adaptor

There are two main subdivisions of CF cards, Type I (3.3 mm thick) and the thicker Type II (CF2) cards (5 mm thick). The CF Type II slot is used by Microdrives and some other devices. There are four main speeds of cards including the original CF, CF High Speed (using CF+/CF2.0), a faster CF 3.0 standard and a yet faster CF 4.0 standard that is being adopted as of 2007. The thickness of the CF card type is dictated by the preceding PCMCIA card type standard which was used for data storage in previous years.

CompactFlash was originally built around Intel's NOR-based flash memory, though it switched over to NAND.[2] CF is among the oldest and most successful formats, and has held on to a niche in the professional camera market especially well. It has benefited from having both a good cost to memory size ratio relative to other formats for much of its life, and generally having larger capacities available than smaller formats.

CF cards can be used directly in PC Card slot with a plug adapter, used as an IDE or PCMCIA storage device with a passive adapter or with a reader, to any number of common ports like USB or FireWire. As it has a bigger size relative to the smaller cards that came later, many other formats can be used directly in a CF card slot with an adapter (including SD/MMC, Memory Stick Duo, xD-Picture Card in a Type I slot, and SmartMedia in a Type II slot, as of 2005) (some multi-card readers use CF for I/O as well).

Flash memory, regardless of format, supports only a limited number of erase/write cycles before a particular "sector" can no longer be written. Memory specifications generally allow 10,000 to 1,000,000 write cycles. Typically the controller in a CompactFlash attempts to prevent premature wearout of a sector by mapping the writes to various other sectors in the card – a process referred to as wear levelling.

[edit] Technical details

1 GB CF card into a Nikon D200 DSLR camera

NOR-based flash has lower density than newer NAND-based systems, and CompactFlash is therefore the largest of the three memory card formats that came out in the early 1990s, the other two being Miniature Card (MiniCard) and SmartMedia (SSDFC). However, CF did switch to NAND type memory later on. The IBM Microdrive format, which used CF Type II, was not solid-state memory.

CompactFlash defines a physical interface which is smaller than, but electrically identical to, the ATA interface. That is, it appears to the host device as if it were a hard disk of some defined size and has a tiny IDE controller on-board the CF device itself.

CF has managed to be the most successful of the early memory card formats, outliving both Miniature Card, SmartMedia, and PC Card Type I in mainstream popularity. The memory card formats that came out in the late 1990s to the early 2000s (SD/MMC, various Memory Stick formats, xD-Picture Card, etc.) offered stiff competition. The new formats were significantly smaller than CF, in some cases by an even greater fraction than CF had been smaller than PC Card. These new formats would eventually dominate the memory card market for compact consumer electronic devices.

Flash memory devices are non-volatile and solid-state, and thus are more robust than disk drives. Cards consume around 5% of the power required by small disk drives and still have reasonable transfer rates of over 30 MB/s for the more expensive 'high speed' cards.[3]

Card speed is usually specified in times ratings, i.e. 8x, 20x, 133x…, (the same system as used for CD-ROM's) where the number in front of 'x' when multiplied by 150kB/s gives the speed of the card (for example, 20× = 3.0 MB/s). They operate at 3.3 volts or 5 volts, and can be swapped from system to system. CF cards with flash memory are able to cope with extremely rapid changes in temperature. Industrial versions of flash memory cards can operate at a range of −45 to +85 °C.

[edit] Capacities and compatibility

As of 2008, CompactFlash cards are generally available in capacities from about 512 MB to about 64 GB, with perhaps the most popular choices in Europe and North America being between 512 MB and 8 GB. Lower capacity cards, below 512 MB, are becoming rare in stores as higher capacity cards are readily available at the same price. The largest CompactFlash cards commonly available currently are the 32 GB models from various manufacturers — SanDisk launched its 16 GB Extreme III card at the 2006 Photokina trade fair, Transcend announced its largest-ever 32 GB card on January 15, 2008.[4] Samsung has launched 16, 32 and 64 GB CF cards and Pretec announced 48 GB cards in January 2008.[5][6] These cards, and almost all cards over 2 GB, require the host camera to support the FAT32 file system (if the camera is using a FAT file system). The largest cards, however, are usually not among the fastest ones.

[edit] Filesystems

There are different levels of compatibility amongst FAT32-compatible cameras. While any camera that claims to be FAT32-capable is expected to read and write to a FAT32-formatted card without problems, some cameras are tripped up by cards larger than 2 GB that are completely unformatted, while others may take longer time to apply a FAT32 format. For example, the FAT32-compatible Canon EOS-1Ds will format any unformatted card with FAT16, even ones larger than 2 GB.

Indeed, there is a FAT32 bottleneck because of the manner in which many digital cameras update the file system as they write photos to the card. Writing to a FAT32-formatted card generally takes a little longer than writing to a FAT16-formatted card with similar performance capabilities. For instance, the Canon EOS 10D will write the same photo to a FAT16-formatted 2 GB CompactFlash card somewhat faster than to a same speed 4 GB FAT32-formatted CompactFlash card, although the memory chips in both cards have the same write speed specification.[7]

The cards themselves can of course be formatted with any type of file system such as JFS and can be divided into partitions as long as the host device can read them. CompactFlash cards are often used instead of hard drives in embedded systems, dumb terminals and various small form-factor PCs that are built for low noise output or power consumption. CompactFlash cards are often more readily available and smaller than purpose-built solid-state drives and can be used to obtain faster seek times than hard drives. However, this is only true for CompactFlash cards supporting direct memory access.

[edit] CF+ specification revisions

When CompactFlash was first being standardized, even full-sized hard disks were rarely larger than 4 GB in size, and so the limitations of the ATA standard were considered acceptable. However, CF cards since the original Revision 1.0 have been able to support capacities up to 137 GB. While the current revision 4.1 from 2004 supports only IDE mode future revisions are expected to have SATA support

Revision 2.0 added an increase in speed to 16 MB/s data-transfer, according to the CompactFlash Association (CFA).

Revision 3.0 supports up to a 66 MB/s data transfer rate, along with a number of other features.

Revision 4.0 supports IDE Ultra DMA 133 for a maximum data transfer rate of 133 MB/s.
[edit] Type I and Type II
The only difference between the two types is that the Type II devices are 5 mm thick while Type I devices are 3.3 mm thick.[8] The vast majority of all Type II devices are Microdrives and other miniature hard drives. Flash based Type II devices are rare but a few examples do exist.[9][10] Even the largest capacity cards commonly available are Type I cards and most card readers will read both formats with the exception of some early CF based cameras where the slot is too small and some of the poorer quality USB card readers with the same problem.

[edit] Microdrives

IBM 1 GB Microdrive

Main article: Microdrive

Microdrives are tiny hard disks—about 25 mm (1 inch) wide—packaged with a CompactFlash Type II form factor and interface. They were developed and released in 1999 by IBM in a 170 megabyte capacity. The division was then sold to Hitachi in December 2002 along with the Microdrive trademark. There are now other brands that sell Microdrives (such as Seagate, Sony, etc), and, over the years, these have become available in increasingly larger capacities (up to 8 GB as of late 2001).

While these drives fit into any CF II slot, they draw more current on average (500 mA maximum) than flash memory (100 mA maximum) and so may not work in some low-power devices (for example, NEC HPCs). Being a mechanical device they are more sensitive to physical shock and temperature changes than flash memory.

The popular iPod mini and the Rio Carbon are devices which use a compact Microdrive to store music.

[edit] Compared to other portable storage

[edit] Strengths

CompactFlash cards are considered the main form of flash storage for almost all professional photographic needs. All major camera brands such as Canon, Fuji, Nikon, Olympus and Sony use this form of flash storage in almost all their 'Pro Cameras'. In comparison to other card formats, CompactFlash has remained the longest and most consistent performer (in terms of industry standards). CF cards are also considered far more rugged and durable to many "in the field" photographic shocks, impacts and accidents. CompactFlash cards are capable of withstanding more physical damage in comparison to other, flimsier designs. Recently a CompactFlash card was found to be still working after spending two years in a camera submerged in shallow water[11]

Due to their compatibility with IDE/ATA they are used in many embedded systems as solid-state drives. In early 2008 the CFA demonstrated CompactFlash cards with a built in SATA interface[12]

CompactFlash does not have any built in DRM or cryptographic features like on some USB flash drives and other formats such as Secure Digital. The lack of such features contributes to the openness of the standard since other memory card standards with such features are subject to restrictive licensing agreements.

[edit] Weaknesses

CompactFlash lacks the mechanical write protection switch that some other devices have, as seen in a comparison of memory cards.

In the case of improper insertion, a card can potentially cause damage to a receptor device. The consequence of which may result in an expensive repair. However this rarely happens and slots are usually designed to prevent this from happening.

CompactFlash's large dimensions in comparison to other cards limits its feasibility in very slim devices. The large card slot consumes devices' valuable internal space, especially in point and shoot digital cameras.
[edit] Counterfeiting
There is extensive marketplace competition for sales of all brands of flash memory. As a result counterfeiting is quite widespread. Under their own brand, or while imitating another, unscrupulous flash memory card manufacturers may sell low-capacity cards formatted to indicate a higher capacity, or else use types of memory which are not intended for extensive rewriting.[13][14]

[edit] Other devices conforming to the CF standard

The CompactFlash format is also used for a variety of Input/Output and interface devices. Since it is electrically identical to the PC card, many PC cards have CF counterparts. Some examples include:

Ethernet


موضوع مقاله *311- پایان نامه


تعریف مفهومی اعتماداعتماد در فرهنگ انگلیسی آکسفورد به عنوان "اتکا یا اطمینان به نوعی کیفیت یا صفت یک شخص یا یک چیز یا اطمینان به حقیقت یک گفته" توصیف می شود ..به عقیده تایلر اعتماد از آن جهت مهم است که تمایل قوی به درک این که چگونه مشارکت اثربخش را درون سازمان‌ها ایجاد کنیم […]


پایان نامه دانشگاه *308- پژوهش


فهرست جداولعنوان صفحهجدول 3-1 : جامعه ی آماری و حجم نمونه47جدول 4-1 : توزیع افراد نمونه بر پایه جنس51 جدول 4-2 : توزیع افراد نمونه بر پایه سن به سال52جدول 4-3 : توزیع افراد نمونه بر پایه سطح تحصیلات52 جدول 4-4 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب بعد ظاهری مدارس مجتمع های […]


دانلود پژوهش *300- \\\\\\\\\\\\\\\"(سایت مرجع ریسرچ)\\\\\\\\\\\\\\\"


پژوهش حاضر از دو جنبه دارای اهمیت و کاربرد است. اول آنکه می تواند از لحاظ نظری در شناسایی رابطه هوش فرهنگی با تعهد کارکنان اطلاعات مفید و غنی را معرفی نماید و دوم از لحاظ عملی جهت ارتقا هوش فرهنگی کارکنان به منظور افزایش تعهد سازمانی آنان الگوی مناسب و قابل اجرائی را ارائه […]


پایان نامه *299- نمونه تحقیق علمی


پرسشنامه رضایت شغلی(JDI)...................................................................................................................69پرسشنامه مهارت های ادراکی, انسانی و فنی .............................................................................................73چکیدهموضوع مهارتهای مدیریتی از جمله مسایلی است که از ابتدای تکوین مدیریت تا به امروز مورد توجه بوده و به شیوه های مختلف به آن پرداخته شده است, مهارتهایی که برای مدیران لازم است به سه دسته فنی , انسانی و ادراکی تقسیم شده است.این پژوهش […]


درباره من
دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات
کلمات کلیدی
Designed By Erfan Powered by Bayan