دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی
۰۳
آذر

پایان نامه ارشد رشته حقوق

 

 

 

با عنوان:

 

 

 

تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان هرمزگان

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
این پایان نامه با هدف تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان هرمزگان تهیه گردیده است. در این تحقیق فرضیه های مورد بررسی عبارتند از:
فرضیه اهم: بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دستگاههای اجرایی ارتباط معنی داری  وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
۱-بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد.
۲-بین عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.
۳-بین عدالت مراوده ای و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.
۴-بین عدالت اطلاعاتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه ها پرسشنامه تنظیم و در نمونه آماری تحقیق که شامل ۴۰۰ نفر می باشد توزیع و داده ها جمع آوری گردیده است.
کلید واژه های مهم این تحقیق عبارتند از:وظیفه اخلاقی،روحیه جوانمردی،دلسوزی،نوع دوستی، فضیلت شهروندی،وفاداری
آزمون فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن انجام و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج در بخش آمار استنباطی مطرح گردیده که نتایج حاصل از تحلیل آماری داده ها بیانگر تایید فرضیه ها می باشد.
مقدمه:
در دنیای پر رقابت کنونی ،سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند . با وجود افزایش استفاده از تکنولوژی اطلاعات، بازهم در عملکرد کارایی سازمان شکاف وجود دارد. اکنون قویاً این اعتقاد وجود دارد که عملکرد کارایی سازمان تا حدود زیادی به تلاش کارکنان که فراتر از الزامات تعریف شده.نقش

 • admin admin
۰۳
آذر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

 

 

 

دانشکده علوم انسانی

 

 

 

گروه حقوق

 

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A. »

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

 

 

گرایش : حقوق خصوصی

 

 

 

 موضوع :

 

 

 

بررسی تطبیقی ماهیت و مبانی معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس

 

 

 

 استاد راهنما :

 

 

 

جناب آقای دکتر انتظاری

 

 

 

استاد مشاور :

 

 

 

جناب آقای دکتر سعید شریعتی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
معاملات با حق استرداد برعکس همه عقود که نشأت­گرفته از قانون مدنیست، معامله­ایست آفریده­ی قانون ثبت. قبل از شکل­گیری قانون ثبت رباخواران با سوء­استفاده از بیع شرط قانون مدنی به اهداف نامشروع خود دست می­یافتند اما قانونگذار ثبت با پی­بردن به این مطلب اثر اصلی بیع شرط قانون مدنی را که همانا مملک بودن است، از آن سلب و با بنا نهادن این معاملات سدی در مقابل رباخواران ایجاد نمود.
با توجه به اینکه تاریخ حقوق ایران نشان می‌دهد که از ماده ۴۵۹ ق.م. به شدت سوءاستفاده شده است و از آنجا که ماده ۴۶۳ ق.م. ضمانت­اجرای موقتی برای اجرای جلوگیری از نیرنگهای سرمایه‌داران نبود، قانونگذار در ماده ۳۳ ق.ث. اثر تمثیلی بیع شرط را سلب کرد و به­طور کلی ماده ۳۴ ق.ث. اثر معاملات با حق استرداد را در زمینه معاملات رهنی قرار داد. فقهای شورای نگهبان در نظریه ش ۴۸۹۸ در مورخ ۱۹/۹/۶۴ اظهار نموده­اند : «ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ و به دلایل ذیل مغایر با موازین شرعی می­باشد : ۱- در بیع به شرط خیار و نحو آن مثل شرط وکالت، فروشنده در انتقال مبیع به خود، پیش از انقضا مدت و عدم اخذ به خیار و انقضاء موضوع شرط، مورد معامله ملک طلق مشتری است و بنابراین، ترتیبات مقرر در این ماده در مورد آن مغایر با موازین شرعی است.»
هدف از اجرای این طرح ضمن ارائه یک منبع مطالعاتی در زمینه موضوعی که تاکنون به طور مدون و مفصل (به صورت تطبیقی) از آن سخن به میان نیامده می‌باشد و ضمن طرح ایرادات مشابه سعی می‌شود که راه حلی ارائه شود.
واژگان کلیدی :
معاملات وثیقه­ای، رهن، بیع شرط، معامله با حق استرداد.
مقدمه
همانطوری که در تطور تاریخی بیع شرط ذکر گردید، بیع شرط در سیر تحولی خود، در نهایت با وضع مواد ۳۳ و ۳۴ ق.ث. آثار بیع بودن خود را از دست داد و جزء “معاملات با حق استرداد” قرار گرفت. بدین ترتیب مواد ۴۵۸ تا ۴۶۳ ق.م. نسخ شده تلقی شد. ولی ماده ۳۴ ق.ث. در سال ۱۳۵۱ اصلاح گردید و فقط معاملات غیرمنقول را تحت سیطره خود باقی نگه داشت و اموال منقول از تحت حاکمیت آن خارج گشته و از آنجایی که مواد مربوط به بیع شرط صریحاً نسخ نگردیده بود و اموال (قراردادهای راجع به اموال) خارج از حکومت ماده ۳۴ ق.ث. اعمال می­شوند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، از آنجایی که طبق اصل ۴ ق.ا. تمام قوانین بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد و مرجع تشخیص نیز در این خصوص شورای نگهبان می­باشد، ماده ۳۴ ق.ث. را در خصوص بیع شرط مغایر با موازین اسلامی تشخیص داد.[۱] بدین ترتیب اموال غیرمنقول نیز از سیطره این ماده خارج گشته و تابع مواد قانون مدنی گشتند. البته این نظر شورای نگهبان بر اساس پیشینه­ای که بیع شرط در فقه دارد و جزء معاملات شرعی و رایج بوده صورت گرفته است.
عده­ای از قضات و حقوقدانان بر این اعتقادند که شورای نگهبان نمی­تواند قوانین پیشین را بدون اینکه در مجلس طرح شوند نسخ کند، بنابراین ماده ۳۴ ق.ث. هنوز قابلیت اجرایی در خصوص بیع شرط را دارد. پس از بررسی حقوق ایران در مورد معاملات با حق استرداد، خواهیم دید که این تأسیس حقوقی هر چند در حقوق سایر کشورهای جهان بی­سابقه نیست ولی دارای ماهیت منحصر به فرد و ویژه ایست. از این رو مقایسه نظام حقوقی ایران با حقوق انگلیس در خصوص این موضوع خالی از ابهام نخواهد بود.

 • admin admin
۰۳
آذر

۲-۲-۱-۲-۱- ویژگی‌های خانواده هسته ای.. ۳۷
۲-۲-۲- سیر تحول خانواده و موقعیت زن در ایران. ۳۸
۲-۲-۳- تغییرنقش  مردان در خانواده ۳۸
۲-۲-۴- تغییر نقش زنان در خانواده ۳۹
۲-۲-۵- نگرش جامعه نسبت به خانواده در ایران. ۴۰
۲-۳-  عوامل ایجاد خشونت… ۴۴
۲-۳-۱- علل اقتصادی.. ۴۴
۲-۳-۲-  عوامل فرهنگی.. ۴۷
۲-۳-۳-  رسانه های جمعی.. ۴۷
۲-۴- خشونت خانگی در ایران. ۴۹
۲-۴-۱- روابط زن و مرد از گذشته تاکنون. ۴۹
۲-۴-۲- خشونت خانگی علیه زنان. ۵۰
۲-۴-۳- ویژگی های شخصیتی زنان خشونت دیده ۵۱
۲-۴-۴- ویژگی های شخصیتی مردان خشن.. ۵۱
۲-۵- انواع خشونت علیه زنان. ۵۳
۲-۵-۱- خشونت روانی.. ۵۳
۲-۵-۲- خشونت جسمی.. ۵۴
۲-۵-۳- خشونت جنسی.. ۵۴
۲-۵-۴- خشونت اقتصادی.. ۵۴
۲-۶- آثار و پیامدهای خشونت علیه زنان. ۵۵
۲-۶-۱- اثرات کوتاه مدت… ۵۵
۲-۶-۱-۱- آسیب جسمانی زن. ۵۵
۲-۶-۱-۲- آسیب روحی و عاطفی.. ۵۶
۲-۶-۱-۳- لطمه روحی کودکان. ۵۶
۲-۶-۲- اثرات بلند مدت… ۵۷
۲-۶-۲-۱- آسیب شدید روحی و ماندگاری استرس و ترس در زنان. ۵۷
۲-۶-۲-۲- عدم مشارکت در امور اجتماعی.. ۵۸
۲-۶-۲-۳- ابتلا  به HIV به جهت خشونت جنسی.. ۵۸
۲-۷- حوزه های خشونت علیه زنان. ۶۰
۲-۷-۱- حوزه خصوصی ۶۰
۲-۷-۱-۱-  در خانه پدر ۶۰
۲-۷-۱-۲-   در خانه شوهر ۶۰
۲-۷-۲-  حوزه عمومی.. ۶۱
۲-۷-۲-۱- آداب و رسوم. ۶۱
۲-۷-۲-۲- فرهنگ شفاهی و کتبی.. ۶۱
۲-۷-۲-۳- سنت ها : ۶۱
۲-۸- چارچوب نظری پژوهش… ۶۲
۲-۸-۱-  نظریه های خشونت… ۶۲
۲-۸-۱-۱-  جنبه زیستی.. ۶۲
۲-۸-۱-۲-عوامل روان شناختی و شخصیتی.. ۶۲
۲-۸-۱-۳- نظریه خشونت ذاتی.. ۶۴
۲-۸-۱-۴- نظریه  محرومیت – تهاجم. ۶۵
۲-۸-۱-۵-نظریه نیازهای انسانی.. ۶۶
۲-۸-۱-۶-  نظریه تحریک… ۶۶
۲-۸-۱-۷-  ویژگی های شخصیتی.. ۶۷
۲-۸-۱-۸- ناکامی.. ۶۸
۲-۸-۱-۹- ضعف اخلاقی.. ۶۸
۲-۸-۱-۱۰-  اعتیاد  و مصرف مواد مخدر. ۶۹
۲-۸-۲-  ‌رویکرد روانشناسی اجتماعی.. ۶۹
۲-۸-۲-۱- نظریه یادگیری اجتماعی.. ۶۹
۲-۸-۲-۲- نظریه مبادله. ۷۱
۲-۸-۲-۳-  نظریه منابع. ۷۱
۲-۸-۲-۴- نظریه کنترل اجتماعی.. ۷۱
۲-۸-۳- رویکرد جامعه شناختی.. ۷۲
۲-۸-۳-۱- تالکوت پارسنز(نظریه کارکردگرایی) ۷۲
۲-۸-۳-۲- رنه کونیگ… ۷۴
۲-۸-۳-۳- هلموت شلسکی.. ۷۹
۲-۸-۳-۴- فردریک انگلس… ۸۲
۲-۸-۳-۵- ماکس هورکهایمر. ۸۴
۲-۸-۳-۶- نظریه فمینیستی.. ۸۷
فصل سوم: راهکارهای پیشگیری از خشونت … ۹۳
مبحث اول : پیشگیری.. ۹۴
۳-۱-۱- مفهوم پیش گیری از جرم. ۹۴
۳-۱-۲ – پیش گیری وضعی و پیش گیری اجتماعی.. ۹۴
۳-۱-۳-  پیشگیری  اولیه ، ثانویه و ثالث… ۹۶
مبحث دوم : راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان. ۹۸
۳-۲-۱- راهکارهای اجتماعی – فرهنگی.. ۹۸
۳-۲-۲-  لزوم عملکرد پویای قانون‏گذار. ۱۰۴
۳-۲-۳- لزوم عملکرد پویای نهادهای اجرائی(سیاست جنایی اجرایی) ۱۰۷
۳-۲-۳-۱-  پرورش نیروهای متخصص با وظیفه بازدارندگی.. ۱۰۸
۳-۲-۳-۲- به کارگیری پلیس زن. ۱۰۹
۳-۲-۳-۳- ضرورت اقدام فوری نسبت به مرتکب بالقوه خشونت… ۱۱۱
مبحث سوم : راهکارهای نهادهای کیفری در پیشگیری از بزه دیدگی زنان. ۱۱۳
۳-۳-۱- تقویت اطلاعات آماری و ارتقای افکار عمومی.. ۱۱۴
۳-۳-۲- ایجاد مراکز مشاوره و خطوط بحران. ۱۱۶
۳-۳- ۳- آموزش زنان در خودایمن‏سازی.. ۱۱۷
۳-۳-۳-۱-  ارتقای سطح آگاهی زنان با هدف ایجاد خودباوری و درک ضرورت خروج‏ فوری از قلمرو خشونت   ۱۱۷
۳-۳-۳-۲- تلاش برای احقاق حقوق خود. ۱۱۸
۳-۳-۳-۳- آموزش عدم تحمل خشونت به زنان. ۱۱۸
۳-۳-۳-۴- تقلیل فرصت‏های بالقوه خشونت… ۱۱۸
مبحث چهارم  : راهکارهای پیشگیری پس از بزه دیدگی زن. ۱۲۰
۳-۴-۱- راهکارهای عدالت کیفری.. ۱۲۱
۳-۴-۲-  عملکرد پویای نهاد قضائی.. ۱۲۱
۳-۴-۲-۱- ایجاد مسئولیت در ضابطین و مقام تعقیب و تحقیق.. ۱۲۳
۳-۴-۲-۲- پرورش قضات و استفاده از قضات زن. ۱۲۶
۳-۴-۲-۳- همکاری قضات و متخصصین.. ۱۲۹
۳-۴-۳- لزوم عملکرد و پویایی نهادهای اجرائی.. ۱۳۰
۳-۴-۴- سازوکارهای ناظر بر نهادهای غیر کیفری.. ۱۳۲

 • admin admin
۰۳
آذر

۱-۳-۳ مقایسه ضمانت حسن انجام تعهد با عقد حواله………………………………. ۸۹
۱-۳-۳-۱ شباهتها……………………………………………………………………. ۸۹
۱-۳-۳-۲ تفاوتها…………………………………………………………………….. ۹۱
فصل دوم: ارکان و شرایط ضمانت حسن انجام تعهد……………………………….. ۹۴
۲-۱ ارکان و شرایط تعهد…………………………………………………………… ۹۵
۲-۱-۱ رابطه حقوقی………………………………………………………………… ۹۵
۲-۱-۲ موضوع و شرایط تعهد……………………………………………………… ۹۷
۲-۱-۲-۱ تعهد به تملیک یا انتقال مال……………………………………………… ۹۸
۲-۱-۲-۲ تعهد به انجام کار (فعل)………………………………………………….. ۹۹
۲-۱-۲-۳ تعهد به خودداری از انجام کار (ترک فعل)……………………………… ۱۰۲
۲-۱-۳ طرفین تعهد…………………………………………………………………. ۱۰۴
۲-۱-۳-۱ اثر تعهدات نسبت به طرفین قرارداد و اشخاص ثالث…………………… ۱۰۶
۲-۲ ارکان و شرایط ضمانت……………………………………………………….. ۱۰۸
۲-۲-۱ عقد ضمان…………………………………………………………………… ۱۰۸
۲-۲-۱-۱ تنجیز……………………………………………………………………… ۱۰۹
۲-۲-۱-۲ لزوم………………………………………………………………………. ۱۱۲
۲-۲-۱-۳ مشروع بودن جهت………………………………………………………. ۱۱۵
۲-۲-۲ طرفین عقد ضمان…………………………………………………………… ۱۱۷
۲-۲-۲-۱ تراضی طرفین……………………………………………………………. ۱۱۷
۲-۲-۲-۲ اهلیت طرفین…………………………………………………………….. ۱۱۹
۲-۲-۲-۲-۱ بلوغ…………………………………………………………………….. ۱۲۰
۲-۲-۲-۲-۲ رشد…………………………………………………………………….. ۱۲۱
۲-۲-۲-۲-۳ عقل…………………………………………………………………….. ۱۲۷
۲-۲-۳ مضمون به………………………………………………………………….. ۱۲۸
۲-۲-۳-۱ لزوم ثابت بودن بر ذمه…………………………………………………… ۱۲۸
۲-۲-۳-۲ لزوم مشروع بودن تعهد………………………………………………….. ۱۳۳
۲-۲-۳-۳ موضوع تعهد باید مال کلی و قابل تعیین باشد…………………………… ۱۳۳
فصل سوم: آثار ضمانت حسن انجام تعهد…………………………………………… ۱۳۵
۳-۱ آثار ضمان میان ضامن و مضمون له…………………………………………. ۱۳۶
۳-۱-۱ انتقال تعهد…………………………………………………………………… ۱۳۷
۳-۱-۱-۱ در جائیکه تعهد قایم به شخص نیست…………………………………….. ۱۳۹
۳-۱-۱-۲ در جائیکه تعهد قایم به شخص است……………………………………… ۱۴۰
۳-۱-۲ یگانگی تعهد ضامن و مضمون عنه………………………………………… ۱۴۰
۳-۱-۲-۱ آثار یگانگی تعهد…………………………………………………………. ۱۴۱
۳-۱-۳ رجوع مضمون له به ضامن………………………………………………… ۱۴۵
۳-۱-۳-۱ رعایت مفاد عقد ضمان…………………………………………………… ۱۴۶
۳-۱-۳-۲ رعایت شرایط عمومی…………………………………………………… ۱۴۶
۳-۱-۴ اختلاف بین ضامن و مضمون له…………………………………………… ۱۴۷
۳-۲ آثار ضمان میان ضامن و مضمون عنه……………………………………….. ۱۴۹
۳-۲-۱ شرایط رجوع ضامن به مضمون عنه………………………………………. ۱۵۰
۳-۲-۱-۱ اذن مضمون عنه…………………………………………………………. ۱۵۰
۳-۲-۱-۱-۱ ضمانت با اذن مضمون عنه……………………………………………. ۱۵۰
۳-۲-۱-۱-۲ ضمانت بدون اذن مضمون عنه………………………………………… ۱۵۹
۳-۲-۱-۲ ایفاء تعهد…………………………………………………………………. ۱۶۱
۳-۳ آثار ضمان میان ضامنان………………………………………………………. ۱۶۶
۳-۳-۱ تعدد ضمانت از یک تعهد…………………………………………………… ۱۶۶
۳-۳-۱-۱ ضمان به قید تسهیم……………………………………………………….. ۱۶۶
۳-۳-۱-۲ ضمان به قید شمول تمام تعهد……………………………………………. ۱۶۷
۳-۳-۱-۳ ضمان تضامنی…………………………………………………………… ۱۶۹
۳-۳-۱-۴ ضمان به طور مطلق…………………………………………………….. ۱۷۲
۳-۳-۱-۵ ضمان چند نفر به ترتیب…………………………………………………. ۱۷۴
۳-۳-۲ ترامی (تسلسل) و دور ……………………………………………………… ۱۷۵
۳-۳-۲-۱ ترامی و آثار آن………………………………………………………….. ۱۷۵
۳-۳-۲-۲ دور (ضمان مضمون عنه از ضامن)……………………………………. ۱۷۶
نتیجه گیری……………………………………………………………………………
پیشنهادها……………………………………………………………………………… ۱۷۹
منابع………………………………………………………………………………….. ۱۸۲
چکیده انگلیسی
چکیده
ضمانت حسن انجام تعهد، به این معنی است که اگر متعهد به تعهدش به نحو احسن وفا نکند، متعهدله می‌تواند از محل ضمانتی که برای حسن ایفاء آن تعهد وجود دارد، خسارات وارده به خود را جبران کند.
این نوع از ضمانت دارای اقسامی است، که مهمترین آنها عبارت‌اند از: ضمانتهای اخلاقی، ضمانتهای شخصی و ضمانتهای وثیقه‌ای.
از مهمترین شرایط صحت ضمانت حسن انجام تعهد، این است که ضمانت مقرر شده باید متناسب موضوع تعهد باشد،‌ به عبارت دیگر، برای هر تعهدی نمی‌توان هرگونه ضمانتی را برقرار ساخت، مثلاً برای تعهدات قایم به شخص نمی‌توان ضمانت شخصی معین کرد. مهمترین نتیجه و اثری که از ضمانت حسن انجام تعهد حاصل می‌شود، این است که صرف ایفاء تعهد موجب ابراء متعهد نمی‌شود، بلکه تعهد باید به نحو احسن وفا شود.
واژگان کلیدی: تعهد، ضمانت، حسن انجام تعهد
مقدمه
۱- طرح موضوع
موضوع این پایان‌نامه، ضمانت حسن انجام تعهد می‌باشد که یکی از جوانب حقوق تعهدات است و منظور از آن این است که در رابطه‌ی میان متعهد و متعهدله، یک توافق

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

فرعی و ثانوی انجام می‌پذیرد، به این صورت که اگر متعهد به تعهدش به نحو احسن عمل نکرد، متعهد له بتواند به سراغ ضمانتی که مقرّر کرده‌اند برود و از محل آن خسارات وارده به خود را جبران کند، این موضوع هر چند در ابتدا ساده به نظر می رسد، اما در عمل سوالات زیادی  در مورد آن مطرح می‌گردد که یافتن پاسخی مناسب برای این سوالات می‌تواند از بسیاری اختلافات و تشکیل پرونده‌های دادگستری جلوگیری کند.
۲- پیشینه تحقیق
در خصوص ضمانت حسن انجام تعهد، در حقوق داخلی تاکنون به طور خاص تحقیق و پژوهشی جامع که در بردارنده تمامی جوانب و مباحث موضوع ‌باشد انجام نشده است و تنها بخش‌های خاصی از این موضوع، مثل ضمانت یا تعهد مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است، اما در بعد بین‌المللی، موضوع ضمانت حسن انجام تعهد، بیشتر و دقیق‌تر مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است، چرا که اهمیت این موضوع در بعد بین‌المللی به مراتب بیشتر می باشد.
۳- اهداف تحقیق
از جمله اهدافی که در این پایان‌نامه دنبال می شود، این است که اولاً معنا و مفهوم  ضمانت حسن انجام تعهد به طور دقیق، روشن شود، ثانیاً : انواع ضمانت‌هایی که برای حسن انجام تعهدات وجود دارند مشخص شوند.
ثالثاً: جنبه‌های تاریک و مبهم موضوع روشن شوند و دامنه دانش و اطلاعات در خصوص ضمانت حسن انجام تعهد گسترش یابد.
۴- سوال اصلی
سوال اصلی تحقیق عبارت است از: ضمانت حسن انجام تعهد و اقسام آن چیست؟
۵- سوالات فرعی
ازجمله سوالات فرعی که در خصوص ضمانت حسن انجام تعهد وجود دارد این است که:
اولاً: اساساً آیا ضمانت کردن برای حسن انجام تعهد صحیح است؟
ثانیاً: معنا و مفهوم «حسن انجام تعهد» در هر قراردادی چگونه مشخص می‌شود؟
ثالثاً: ضمانت حسن انجام تعهد چه فواید و آثاری دارد؟

 • admin admin
۲۹
آبان

۶

 

۱-۴. چارچوب نظری پژوهش

 

 

۷

 

۱-۵. فرضیه های پژوهش

 

 

۷

 

۱-۶. اهداف پژوهش

 

 

۷

 

۱-۷. روش پژوهش

 

 

۸

 

     ۱-۷-۱. روش و ابزار گردآوری اطلاعات .

 

 

۸

 

     ۱-۷-۲. جامعه آماری و تعداد نمونه

 

 

۸

 

     ۱-۷-۳. روش نمونه گیری

 

 

۹

 

     ۱-۷-۴. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .

 

 

۹

 

۱-۸. تعریف مفاهیم و متغیرهای عملیاتی طرح پژوهش .

 

 

۹

 

      ۱-۸-۱. متغیرهای مستقل .

 

 

۹

 

      ۱-۸-۲. متغیر وابسته .

 

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره صفحه عنوان
  فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات پژوهش 
۱۱ ۲-۱. مقدمه .
  بخش اول : بانکداری و خدمات بانکی
۱۱ ۲-۲ . تعریف بانک و تاریخچه بانکداری
۱۲     ۲-۲-۱. ریشه یابی کلمه بانک
۱۲     ۲-۲-۲. تعریف اصطلاحی بانک
۱۳     ۲-۲-۳. اهمیت بانک و بانکداری
۱۴ ۲-۳. خدمات .
۱۵      ۲-۳-۱. تعریف خدمات
۱۵      ۲-۳-۲. تفاوت های اساسی بین کالا و خدمات .
۱۸      ۲-۳-۳. ویژگی های خدمات بانکی.
  بخش دوم : فن آوری اطلاعات
۱۹ ۲-۴. چیستی فن آوری اطلاعات
۲۱ ۲-۵. سیر تحول فن آوری اطلاعات .
۲۱     ۲-۵-۱.  دوره اول- اتوماسیون پشت باجه .
۲۲     ۲-۵-۲.  دوره دوم- اتوماسیون جلوی باجه .
۲۲     ۲-۵-۳.  دوره سوم- متصل کردن مشتریان به حساب ها

 

 

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره صفحه عنوان
۲۲     ۲-۵-۴.  دوره چهارم- یکپارچه سازی سیستم ها .
۲۳ ۲-۶. مزایای فن آوری اطلاعات .
  بخش سوم : بانکداری الکترونیکی
۲۶ ۲-۶. بانکداری الکترونیکی
۲۷       ۲-۶-۱. تعریف بانکداری الکترونیکی
۲۸ ۲-۷. سطوح بانکداری الکترونیکی
۲۸       ۲-۷-۱. بانکداری الکترونیکی مصرف کننده (در سطح مشتری) .
۲۹       ۲-۷-۲. بانکداری الکترونیکی بین بانکی
۳۰ ۲-۸. انواع خدمات بانکداری الکترونیکی .
۳۰     ۲-۸-۱. بانکداری خانگی
۳۲     ۲-۸-۲. دستگاه خودپرداز
۳۳     ۲-۸-۳. بانکداری تلفنی
۳۴     ۲-۸-۴. بانکداری از طریق موبایل  .
۳۴ ۲-۹. بانکداری اینترنتی
۳۶       ۲-۹-۱. سطوح مختلف بانکداری اینترنتی.
۳۸ ۲-۱۰. بانکداری الکترونیکی در ایران

 

 

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره صفحه عنوان
  بخش چهارم : آمادگی الکترونیکی کشورها
۳۸ ۲-۱۱. آمادگی الکترونیکی کشورها.
۳۸      ۲-۱۱-۱ آمادگی الکترونیکی .
۴۰       ۲-۱۱-۲. واحد هوشمند اکونومیست(EIU)  .
۴۱        ۲-۱۱-۳. زیرساخت های بانکداری اینترنتی در ایران .
۴۳        ۲-۱۱-۴. پذیرش بانکداری اینترنتی
  بخش پنجم : پذیرش بانکداری اینترنتی
۴۵ ۲-۱۲. پذیرش بانکداری اینترنتی  .
۴۵       ۲-۱۲-۱. تئوری عمل منطقی (TRA)
۴۷       ۲-۱۲-۲. مدل پذیرش فن آوری (TAM) .
۵۱       ۲-۱۲-۳. مدل تکامل یافته پذیرش فن آوری ( )
۵۳       ۲-۱۲-۴. تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB)
۵۴       ۲-۱۲-۵. تئوری رفتار برنامه ریزی شده تجزیه شده (DTPB)
۵۷       ۲-۱۲-۶ تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فن آوری (UTAUT) .
۵۸       ۲-۱۲-۷. مطالعات مقایسه ای مدل های DTPB, TPB, TAM , TRA .
  بخش ششم : پیشینه پژوهش و چارچوب نظری پژوهش 
۵۹ ۲-۱۳. پیشینه پژوهش
۵۹       ۲-۱۳-۱. پیشینه پژوهش  در ایران  .
۶۰       ۲-۱۳-۲. پیشینه پژوهش  در خارج از ایران  .

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره صفحه عنوان
۶۶ ۲-۱۴. چارچوب نظری پژوهش
  فصل سوم : روش پژوهش 
۶۹ ۳-۱. مقدمه .
۶۹ ۳-۲. نوع تحقیق
۶۹ ۳-۳. روش تحقیق
۷۰ ۳-۴. جامعه آماری پژوهش  .
۷۰ ۳-۵. نمونه گیری .
۷۳ ۳-۶. ابزار سنجش ، پایایی و اعتبار آن.
۷۳       ۳-۶-۱. پرسشنامه پژوهش   .
۷۴       ۳-۶-۲. مقیاس اندازه گیری و طیف پرسشنامه
۷۵       ۳-۶-۳. اعتبار (روایی) پرسشنامه
۷۵       ۳-۶-۴. پایایی پرسشنامه
۷۶               ۳-۶-۴-۱. محاسبه آلفای کروباخ
۷۷ ۳-۷. روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها  .
   
   
   

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره صفحه عنوان
  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
۷۹ ۴-۱. مقدمه .
۷۹ ۴-۲. عملیات سه گانه تحلیل اطلاعات .
۷۹       ۴-۲-۱. آماده سازی داده ها: شرح و دسته بندی
۷۹       ۴-۲-۲. تحلیل روابط میان متغیرها.
۸۰       ۴-۲-۳. مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایج مورد انتظار و تفسیر انحراف ها
۸۰ ۴-۳. تکنیک های آماری و روش تجزیه و تحلیل داده ها
۸۰       ۴-۳-۱. آمار توصیفی
۸۰                ۴-۳-۱-۱. جنسیت مشتریان
۸۱                ۴-۳-۱-۲. رده سنی مشتریان .
۸۱                ۴-۳-۱-۳. میزان درآمد سالیانه مشتریان
۸۲                ۴-۳-۱-۴. میزان تحصیلات مشتریان .
۸۲       ۴-۳-۲. آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش  .
۸۳       ۴-۳-۳. آمار استنباطی .
۸۳ ۴-۴. یافته های پژوهش
۸۴ ۴-۵. آزمون فرضیه ها  .
۸۴ ۴-۶. رگرسیون چندگانه
   

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره صفحه عنوان
  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۹۰ ۵-۱. مقدمه
۹۰ ۵-۲. نتایج  پژوهش
۹۳ ۵-۳. پیشنهادهای کاربردی   .
۹۳ پیشنهادات .
۹۴ موانع و محدودیت ها
۹۵ پیوست ها  .
۹۶ فهرست منابع فارسی  .
۹۸ فهرست منابع غیر فارسی  .
۱۰۵ چکیده انگلیسی .

 

 

 

 

چکیده

 

پژوهش حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی انجام شد. چارچوب نظری طبق مدل پذیرش فن­آوری تکامل یافته استفاده شده است.  در این پژوهش  تاثیر متغیرهای مستقل، کیفیت تکنولوژی،  سهولت دسترسی به اینترنت ،امنیت سیستم و مفید بودن خدمات بر متغیر وابسته میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی بررسی شده است.

 

جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان بانک پاسارگاد استان البرز می­باشد که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری خوشه­ای، ۲۰۲ نفر از مشتریان پنج شعبه بانک پاسارگاد در بازه زمانی دو هفته به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و برای تحلیل از آزمون آماری همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته­ های این پژوهش نشان می­دهد که همبستگی مثبت بین کیفیت تکنولوژی، سهولت دسترسی به اینترنت ،امنیت سیستم و مفید بودن خدمات با متغیر وابسته میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی وجود دارد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

واژگان کلیدی

 

       بانکداری، اینترنت، میزان استفاده، سهولت دسترسی به اینترنت ، امنیت سیستم، کیفیت تکنولوژی ، مفید بودن خدمات

 

۱-۱ مقدمه

 

در این فصل به تعریف مساله و تشریح ضرورت انجام پژوهش  و اهداف آن پرداخته و بر اساس فرضیه ­ها ، چارچوب نظری ارائه خواهد شد. همچنین چگونگی روش انجام پژوهش ، روش گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل داده­ ها و تعاریف مفاهیم و متغیرهای عملیاتی استفاده شده در پژوهش ارائه می­گردد. هدف از این فصل ارائه کلیات است. با مطالعه این فصل می­توان با کلیات و چارچوب کلی پژوهش آشنا شد.

 

۱-۲ تعریف مساله و بیان سوالهای اصلی پژوهش

 

توسعه فن آوری­های اطلاعاتی و ارتباطی زیرساخت­های کسب و کارها را تغییر داده، شبکه جهانی وب به طور اساسی انتظارات مشتریان را در مورد سرعت، دقت، قیمت و خدمات را افزایش داده و فاصله جغرافیایی معنای خود را از دست داده است و در دسترس بودن خدمات، سهولت و سرعت توزیع خدمات  باعث ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان­ها، از جمله بانک­ها، می­گردد.

 

مشتریان بانک با بهره گرفتن از خدمات بانکداری الکترونیکی می­توانند عملیات بانکی خود را در زمان و مکان مورد علاقه خود به انجام رسانند و از سوی دیگر بانک­ها نیز به دلیل کاهش تعداد کارکنان و کاهش تعداد شعب از هزینه­ های عملیاتی خود کاسته و سود می­برند.

 

بانکداری الکترونیکی ارائه خدمات و سرویس به مشتریان یک بانک برای دسترسی به اطلاعات حساب­ها و امکان انجام تراکنش مالی از طریق کانالهای ارتباطی فراهم شده بر بسترICT است (سرمدسعیدی،۱۳۸۳). در واقع بانکداری الکترونیکی شامل کلیه کانال­های الکترونیکی است که مشتریان برای دسترسی به حساب­های خود از آن استفاده می­ کنند. این کانال­ها شامل اینترنت، موبایل، تلفن، تلویزیون دیجیتال و دستگاه خودپرداز است (کارجالوتو و همکاران ، ۲۰۰۳).

 

امروزه بسیاری از بانک­ها در سطح جهان خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه می­ دهند و با یکپارچه شدن اقتصاد جهانی، کشور ما نیز تحت­تاثیر قرار خواهد گرفت لذا در بلند مدت چاره­ای جز الکترونیکی شدن بانک­ها وجود ندارد. از سوی دیگر، بخش در حال رشدی از مشتریانی که فهم تکنولوژیکی دارند به  وجود آمده­اند که سیستم­های توزیع خدمت مبتنی بر فن آوری اطلاعاتی را به دریافت این خدمات از طریق کارکنان بانک ترجیح می­ دهند(جوزف و همکاران، ۲۰۰۳).

 

بانکداری اینترنتی با بهره گرفتن از تکنولوژی وب و اینترنت مشتریان را قادر می سازد تا فعالیت های مالی خود را در یک محیط مجازی انجام دهند. تفاوت بین بانکداری اینترنتی و بانکداری خانگی این است که برای دستیابی به خدمات بانکی اینترنت نیازی به نصب یک نرم افزار اختصاصی وجود ندارد بلکه خدمات بانکی می تواند از طریق شبکه عمومی اینترنت قابل دسترسی باشد و مشتری از طریق اینترنت به حساب بانکی خود مرتبط می شود . بانکداری اینترنتی در ایران نیز مطرح شده است و بانکهای دولتی و خصوصی به سمت ارائه اینترنتی خدمات خود حرکت کرده­اند، بدین ترتیب که در اواخر دهه ۱۳۶۰ بانکهای کشور به سیستم اتوماسیون عملیات بانکی و یارانه ای کردن ارتباطات خود توجه نشان دادند، حرکت به سمت بانکداری الکترونیکی از اوایل دهه ۷۰ آغاز و پس از آن کارتهای اعتباری، خودپردازها، سیستم­های گویا ووارد خدمات نوین بانکها شدند و این امر تا به امروز به اینترنت بانک و یا همراه بانک نیز گسترش پیدا کرده است.

 

از مزایای بانکداری الکترونیک می­توان به برآوردهای کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل اشاره کرد که یان می­دارد مبادلات تجاری از طریق بانکداری الکترونیکی موجب میشود تا ۱۰% رقم مورد مبادله صرفه جویی شود. از اینرو امروزه استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک و طراحی سایتهای مرتبط با این فناوریها در جهان بسیار رونق یافته است این در حالی است که ایران در زمینه بانکداری الکترونیک در بین ۶۰ کشور جهان در رتبه ۵۸ قرار دارد. مطابق برآورد، هزینه تهیه اسناد کاغذی برای معاملاتی به ارزش ۲ تریلیون دلار به حدود ۱۴۰میلیارد دلار بالغ میگردد که این خود نزدیک به ۷% ارزش کالاهای مبادله شده است در صورتی که میتوان اینگونه هزینه ها را با کاربرد فناوری مبادله الکترونیکی، کاهش داد(سایت بازتاب ۱۳۹۲).

 

از اینرو بررسی عوامل اثرگذار بر میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی اهمیت دوچندانی می یابد که این پژوهش به بررسی آن میپردازد  و هدف اصلی این است که نتایج حاصل در کنار نتایج سایر مطالعه ها به سیاستمداران این حوزه کمک کند تا به تقویت عوامل اثرگذار بر استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی بپردازند.

 

۱- ۳ سابقه و ضرورت انجام پژوهش

 

افزایش رقابت، تغییر محیط­های کسب و کار، جهانی شدن و پیشرفت فن آوری­های ارتباطی و اطلاعاتی از جمله تغییرات مهمی هستند که صنعت خدمات مالی و بانکداری را نیز وادار به تغییر نموده ­اند. تقاضا برای خدمات مالی به سرعت در حال تغییر است. با گذر مشتریان از مرحله بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی، استراتژی­های جدیدی برای جذب مشتری و حفظ مشتریان کنونی ضروری   می­نماید(کارجالوتو و همکاران ، ۲۰۰۳).

 

پاسخگویی به نیاز این مشتریان با بافت سنتی بانک­های کشور آسان نیست و ایجاد زمینه و در اختیار قرار گرفتن فن آوری مناسب الزامی است. در ایران گسترش تدریجی دسترسی به اینترنت و در اختیار قرار داشتن کامپیوترهای خانگی توسط شرکت­ها و اقشار مختلف مردم، نیازهای بالقوه­ای در زمینه دریافت خدمات بانکداری الکترونیکی از طریق اینترنت آشکار نموده است (صابری، ۱۳۸۰).

 

پژوهش­های انجام شده بر روی پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان، درک عقاید مشتری در مورد استفاده از بانکداری اینترنتی را ارتقا می­بخشد و نشان می­دهد چگونه این عقاید و نگرش­ها بر رفتار مصرف کننده در مورد استفاده از بانکداری اینترنتی تاثیر می­گذارند(سو و همکاران، ۲۰۰۰).

 

از طرفی قبل از ارائه هرگونه خدمات جدید باید پژوهش­هایی در مورد اقتصادی بودن خدمات مزبور، منطبق بودن خدمات جدید با نیازهای جامعه و اینکه چه سیستمی می ­تواند این خدمات را به خوبی به مشتریان ارائه کند، صورت گیرد. در کشورهای در حال توسعه، بانک­ها معمولا” با بررسی خدمات ارائه شده توسط سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته اقدام به تقلید از آنها و ارائه خدمات   می­ کنند و به دلیل عدم انجام پژوهش ها و بررسی­های موردنیاز اینگونه خدمات را به صورت ناقص به مشتریان خود ارائه می­ کنند(سرمدسعیدی،۱۳۸۳). در حالی که بانک­ها باید قبل از ارائه هرگونه خدمات جدید شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را مدنظر قرار دهند. چرا که وجود نرخ تورم بالا، کمی درآمد، پایین بودن سطح  آگاهی مردم و خواسته­ های آنها، بی­اعتمادی مردم نسبت به خدمات جدید و تبلیغات نامناسب موجب می­شوند تا یک خدمت جدید نتواند بین مردم به راحتی گسترش پیدا کند (شیخانی، ۱۳۷۸). بدیهی است در صورت عدم استقبال مشتریان از سیستم­های بانکداری الکترونیک ارائه اینگونه خدمات با شکست مواجه خواهد شد(سرمدسعیدی،۱۳۸۳).

 

بنابراین شناسایی عواملی که موجب می­شود مصرف کننده قصد استفاده از یک تکنولوژی جدید مانند استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی را داشته باشد حائز اهمیت است. شناسایی این عوامل به بانکداران کمک می­ کند که استراتژی­های بازاریابی خود را برای ارتقاء اشکال جدید سیستم­های بانکداری الکترونیکی به کار گیرند.

 

۱-۴چارچوب نظری پژوهش

 

 بر اساس کلیات مطرح شده مدل پژوهش  به شکل زیر خواهد بود :

 

۱- ۵ فرضیه های پژوهش

 

براساس روابط نشان داده در چارچوب نظری پژوهش ، فرضیه ­های پژوهش  عبارتند از:

 

فرضیه ۱: سهولت دسترسی به اینترنت بر میزان استفاده  مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تاثیر دارد.

 

فرضیه ۲: امنیت سیستم بر میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تاثیر دارد.

 

فرضیه ۳: کیفیت تکنولوژی بر میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تاثیر دارد.

 

فرضیه ۴: مفید بودن خدمات بر میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تاثیر دارد.

 

۱-۶ اهداف پژوهش

 

هدف اصلی از انجام این پژوهش  بررسی عوامل موثر بر میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی است، برای رسیدن به این هدف کلی در اینجا اهداف جزئی­تری بیان می­شود:

 

۱-بررسی تاثیر سهولت دسترسی به اینترنت بر میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

 

۲- بررسی تاثیر امنیت سیستم بر میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

 

۳- بررسی تاثیر کیفیت تکنولوژی بر میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

 

۴- بررسی تاثیر مفید بودن خدمات بر میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

 

۱-۷روش پژوهش

 

پژوهش  حاضر از نوع تحقیق کاربردی می­باشد که به روش توصیفی انجام می­شود.

 

۱-۷-۱روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

گردآوری اطلاعات در پژوهش  مذکور در دو مرحله انجام شده است مرحله اول کتابخانه ای که جهت تدوین مبانی نظری پژوهش از مطالعات کتابخانه­ای و مراجعه به منابع علمی ، مقالات و جستجو در شبکه های اطلاعاتی و اینترنتی و بررسی اسنادو مدارک در زمینه های مرتبط با موضوع پژوهش استفاده شده است. مرحله دوم در خصوص بررسی فرضیه های پژوهش از توزیع پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات در جامعه آماری در بازه زمانی دو هفته صورت گرفته است.

 

اطلاعات گردآوری شده با بهره گرفتن از فنون آماری مناسب تجزیه و تحلیل نهایی می­شود.سوال های پرسشنامه بر اساس فرضیه های پژوهش و با مطالعه پژوهش های صورت پذیرفته و از آنجا که گردآوری اطلاعات با بهره گرفتن از پرسشنامه است اثبات پایایی پرسشنامه ضرورت دارد. بر این اساس برای تعیین اعتبار درونی ابزار گردآوری اطلاعات آلفای کرونباخ داده های پرسشنامه را مورد آزمون قرارداده و برای تعیین روایی محتوای پرسشنامه با اساتید و متخصصان مشورت شده است.

 

۱-۷-۲جامعه آماری و تعداد نمونه

 

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان شعبات بانک پاسارگاد در استان البرز شهر کرج در بازه زمانی دو هفته که مجموعا” شامل ده شعبه می­باشد، نمونه گیری به روش خوشه­ای انجام شده است به دلیل پراکندگی جغرافیایی، پژوهش­گر امکان دسترسی به همه شعبه­ها را نداشته از این ­رو اقدام به نمونه گیری خوشه­ای شده و از بین ۱۰ شعبه، ۵ شعبه انتخاب شده­است.

 • admin admin
۲۹
آبان

۱-۸-۲- ریسک پذیری. ۸

 

۱-۸-۳- انگیزه پیشرفت ۸

 

۱-۸-۴- آموزش کارآفرینی ۸

 

۱-۸-۵- اعتماد به نفس ۹

 

۱-۸-۶ خلاقیت و نوآوری. ۹

 

۱-۸-۷- فرهنگ کارآفرینی ۹

 

۱-۹- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۹

 

۱-۱۰- قلمرو تحقیق. ۱۱

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق. ۱۲

 

۲-۱ مقدمه. ۱۳

 

۲-۲ تعاریف. ۱۳

 

 

 

۲-۲-۱ تعریف کارآفرینی. ۱۳

 

۲-۲-۲ تعریف کارآفرین. ۱۳

 

۲-۳ اهمیت کارآفرینی. ۱۷

 

۲-۴  انواع کارآفرینی. ۱۸

 

۲-۵ تفاوت های کارکردی کارآفرینی مستقل با کارآفرینی سازمانی  ۲۰

 

۲-۶  آموزش کارآفرینی. ۲۱

 

۲-۷ دانشگاه کارآفرین. ۲۳

 

۲-۸  وظایف دانشگاه های کارآفرین. ۲۴

 

۲-۹- اهداف آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها. ۲۶

 

۲-۱۰- طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه های کشور. ۲۷

 

۲-۱۱ مدل مفهومی تحقیق. ۲۸

 

۲-۱۲ آموزش عالی و توسعه کارآفرینی. ۳۳

 

۲-۱۳ پیشینه تحقیق. ۳۵

 

۲-۱۳-۱ تحقیقات انجام شده در خارج. ۳۳

 

۲-۱۳-۲ تحقیقات انجام شده در ایران. ۳۵

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق. ۳۷

 

۳-۱ مقدمه. ۳۷

 

۳-۲- روش تحقیق. ۳۸

 

۳-۳- روش گردآوری اطلاعات. ۳۸

 

۳-۳-۱- منابع داده ها:. ۴۰

 

۳-۳-۲- ابزار گردآوری داده. ۴۰

 

۳-۴- روایی و پایایی پرسشنامه. ۴۱

 

۳-۴-۱- پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. ۴۱

 

۳-۴-۲- تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. ۴۲

 

۳-۵- جامعه آماری. ۴۳

 

۳-۶- نمونه آماری  و روش های نمونه‌گیری. ۴۳

 

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها. ۴۶

 

۳-۷-۱- آمار توصیفی. ۴۷

 

۳-۷-۲- آمار استنباطی. ۴۷

 

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق. ۴۹

 

۴-۱ مقدمه. ۵۰

 

۴-۲-  تجزیه و تحلیل یافته ها(تحلیل جمعیت شناختی):. ۵۰

 

۴-۳- تحلیل داده ها برای فرضیه های تحقیق. ۵۲

 

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

۴-۳-۱- آزمون  نرمال بودن (کولموگروف– اسمیرنوف). ۵۳

 

۴-۳-۲- آزمون تی استودنت تک نمونه ای. ۶۰

 

۴-۳-۳- آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل. ۶۸

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. ۷۰

 

۵-۱  مقدمه. ۷۱

 

۵-۲ خلاصه تحقیق. ۷۱

 

۵-۳ نتیجه گیری. ۷۲

 

۵-۳-۱ نتایج تحقیق. ۷۲

 

۵-۳-۲ نتایج آزمون ها. ۷۳

 

۵-۴ محدودیتهای تحقیق. ۷۵

 

۵-۵ پیشنهادات. ۷۶

 

۵-۵-۱ پیشنهادات مبتنی بر تحقیق. ۷۶

 

۵-۵-۲ پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۷۷

 

پیوستها و ضمائم. ۷۹

 

منابع فارسی و انگلیسی. ۸۹

 

 

 

چکیده:

 

امروزه دانشگاه ها باید شرایطی را فراهم آورند تا خلاقیت دانشجویان بارور شده، روحیه کارآفرینی پیدا کرده و بتوانند به راحتی، مستمراً و به طور فردی یا گروهی فعالیتهای نوآورانه خود را به اجرا درآورند. جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق می باشند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای نمونه آماری تعداد (۱۰۸ نفر) انتخاب شدند و پرسشنامه ها در بین دانشجویان توزیع شد و پس از جمع آوری آن به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. به منظور آزمون فرضیه تحقیق، اطلاعات مربوط وارد نرم افزار SPSS شد و عوامل مؤثر بر اساس آزمونهای کلموگروف – اسمیرنوف،  تی– استودنت تک نمونه ای و فریدمن محاسبه گردید. سپس نتایج بصورت جداولی ارائه گردید. براساس نتایج بدست آمده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، متغیرها نرمال می باشند. براساس نتایج بدست آمده از آزمون تی استودنت تک نمونه ای، در مجموع عوامل مؤثر(ریسک پذیری، انگیزه پیشرفت، آموزش کارآفرینی، تقویت اعتماد به نفس، پرورش خلاقیت و نوآوری، تقویت فرهنگ کارآفرینی) بر نگرش کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق تأثیر می گذارند یعنی فرض محقق (H1) مورد تأیید واقع شد و فرض (H0) رد شد.

 

   ۱-۱ مقدمه

 

کارآفرینی به مثابه یک استراتژی پرورشی ایده و اندیشه، ابتکار و نوآوری، جهت دهی منابع و سرمایه ها، هدایت بازار و مصرف کننده در کشورهای در حال توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته است(عزیزی، ۱۳۸۳). کارآفرینی، خلاقیت و کسب و کارهای مخاطره آمیزه و انرژی موتور اقتصاد مدرن را فراهم می کنند(مقیمی، ۱۳۸۴). یکی از راه های ترویج و توسعه کارآفرینی در کشور، نظام آموزش، بخصوص آموزش عالی می باشد. صاحبنظران حوزه کارآفرینی بر این اعتقادند که برای کارآفرینی باید نظام آموزشی به ویژه آموزش عالی به سمتی برود که نیروهای با شهامت و شجاع را در تصمیم گیری پرورش دهد زیرا دانش آموختگان ما اغلب شهامت خطر کردن و اعتماد به نفس لازم را ندارند و به دنبال فرصت شغلی مزدبگیری هستند(خدمتی توسل، ۱۳۷۹).

 

۱-۲- بیان مسأله تحقیق

 

مفهوم کارآفرینی در عرصه وسیعی از چشم اندازهای علمی در رشته های مختلفی از روانشناسی گرفته تا اقتصاد بطور عمیق مورد مطالعه قرار گرفته است(مقیمی، ۱۳۸۴). کاتسیکیس و وکیرجیدو از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می کند(Katsikis & kyrgidou, 2008). همچنین آلسوس کارآفرینی را به صورت چگونگی کشف، ارزشیابی و بهره برداری از فرصتهایی که موجب خلق کالاها و خدمات جدید می شوند، تعریف می کند(Alsos, 2001). تجربه موفقیت آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه در عبور از  بحران های اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی، کارآفرینان و شکل گیری کسب و کارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل گردند. با نگاهی به روند رو به رشد و توسعه جهانی در     می یابیم که با افزایش و گسترش فناوری های پیشرفته ، نقش و جایگاه کارآفرینان به طور فزاینده ای بیشتر می شود . به بیان دیگر ارتباط مستقیمی بین پیشرفت فناوری و ضرورت آموزش کارآفرینان وجود دارد(اکبری ، ۱۳۸۷).

 

ثوریک و همکاران معتقدند فعالیت های کارآفرینی دانشجویان نقش مثبت مؤثری در کاهش نرخ بیکاری آنها دارد(Thurik et al, 2008). به اعتقاد رون دانش و مهارت های کارآفرینی را می توان از طریق برنامه های درسی دانشگاهی و با تزریق مفاهیم و مباحث کارآفرینی در دوره به عنوان مثال در کشورهای اسکاندیناوی آموزش کارآفرینی در آموزش متوسطه فرا گرفت (Ron, 2006). بر اساس خط مشی های جدید اتحادیه اروپا کارآفرینی در نظام های آموزشی ملی کشورهای عضو این اتحادیه به عنوان یک واحد درسی و یا به عنوان مباحث مجزا از دبستان تا دانشگاه در نظر گرفته شده است(۲۰۰۶ Karanassios et al,).

 

در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پرداخته می شود، که به دلیل ضرورت کارآفرینی و توسعه آن(به ویژه آموزش کارآفرینی) بیش از پیش باید به آن پرداخته شود و این امر موجب افزایش تلاشها برای توسعه کارآفرینی و آموزش آن خواهد شد. پژوهش ها نشان می دهد که مهمترین عامل مؤثر در حرکت کارآفرینی و از قوه به فعل درآوردن آن، بروز نگرش کارآفرینی در افراد از طریق آموزش می باشد. بنابراین تحقیق حاضر بر آن است که عوامل تأثیرگذار بر نگرش کارآفرینی را بطور دقیق بررسی نموده تا از این طریق بتوان آموزش و پرورش کارآفرینی را در دانشگاه ها نهادینه کرد زیرا پرورش کارآفرینی در افراد غیرکارآفرین از اهمیت    فوق العاده ای برخوردار است. از این رو فعالیتهای آموزشی برای تربیت کارآفرینان در دستور کار بسیاری از مراکز آموزش کارآفرینی قرار گرفته، چرا که لازمه توسعه کارآفرینی، آموزش آن است.

 

 

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

 

لوک(۱۹۸۱) در زمینه اهمیت کارآفرینی می نویسد در دهه اخیر، تحقیقات کارآفرینی در آمریکا، اروپا و آسیای جنوب شرقی گسترش زیادی یافته است. در ایران نیز در چند سال اخیر، کارآفرینی هم به لحاظ ایجاد اشتغال و هم به لحاظ نقش آن در توسعه اقتصادی کشور و همچنین به خاطر بحث       خصوصی سازی و مدیریت بهینه منابع کشور، مورد توجه قرار گرفته است. امروزه همگان دریافته اند که جوامعی که بیشتر به فکر متکی بوده اند تا به منابع زیر زمینی در بلند مدت موفق تر و سرافراز تر بوده اند. عصر حاضر عصر دانایی و خلاقیت و عصر تلفیق اندیشه ها و ابتکارات می باشد و توجه به کارآفرینی در توسعه و پیشرفت کشورها بسیار اهمیت دارند(اکبری، ۱۳۸۷).

 

در سالهای اخیر با توجه به نقش کارآفرینان در رشد و شکوفایی صنعتی و اقتصادی کشورها و نیز با عنایت به مسایل و تنگناهایی که از نظر اقتصادی و توسعه صنعتی و بخصوص بیکاری وجود دارد، ضرورت ایجاب می کند تا به ترویج توسعه کارآفرینی و فرهنگ آن در بین افراد جامعه پرداخته شود(Ardichvili, 2003). توسعه فرهنگ کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان برای پیشرفت و ایجاد اشتغال امری ضروری به نظرمی رسد(یعقوبی، ۱۳۸۴).

 

با توجه به اینکه دانشجویان جزء نیروهای بالقوه هر جامعه هستند که در مدت زمانی نسبتاً کوتاه به عنوان افراد شاغل به کار اشتغال خواهند یافت، نمونه ی مورد بررسی در این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نیست، و کم بیش در آینده ای نزدیک به جمع کارکنان جامعه خواهد پیوست. از سوی دیگر، اشتغال به کار فارغ التحصیلان در مشاغلی که علاوه بر خودشان بتوانند افراد دیگر را نیز به کار بگیرند و از منابع بکر برای رشد و توسعه ی اجتماعی و اقتصادی جامعه استفاده بکنند، به عنوان هدفی اساسی و اولویتی مهم برای مسئولین اجرایی کشور مطرح است. اهمیت اساسی این تحقیق ارائه ابزارها و آزمونهایی برای تشخیص و شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق و انطباق آنها با شرایط فرهنگی و اجتماعی دانشجویان است و به دلیل عدم انجام پژوهش در رابطه با موضوع مذکور در این دانشگاه، ضرورت و اهمیت این پژوهش دو چندان می شود.

 • admin admin
۲۹
آبان

۱-۱۱ روش تحقیق ۱۲

 

۱-۱۲ پیشینه تحقیق .۱۳

 

۱-۱۲-۱. تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۱۴

 

۱-۱۲-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۱۶

 

۱-۱۳. تعریف واژه های کلیدی .۱۸

 

۱-۱۳-۱. کیفیت خدمات .۱۸

 

۱-۱۳-۲ رضایت مشتری .۱۸

 

۱-۱۳-۳ وفاداری مشتری ۱۸

 

۱-۱۳-۴ تصویر ذهنی ۱۹

 

۱-۱۳-۵ تکمیل فرش ۱۹

 

۱-۱۳-۶ سرعت انجام خدمات .۱۹

 

۱-۱۳-۷ امانت داری .۱۹

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

 

بخش اول: مبانی نظری مشتری و وفاداری

 

۲-۱-۱ مقدمه .۲۰

 

۲-۱-۲ فلسفه مشتری گرایی . .۲۲

 

۲-۱-۳ مشتری کیست .۲۴

 

۲-۱-۴ ارزش مشتری ۲۵

 

۲-۱-۵ وفاداری مشتری .۲۷

 

۲-۱-۶ رویکرد وفاداری ۲۹

 

۲-۱-۷ تمرکز بر مشتریان اصلی و کلیدی .۳۱

 

۲-۱-۸ رضایت مندی مشتری .۳۱

 

۲-۱-۹ راه های جلب رضایت مشتریان وفادار ۳۲

 

۲-۱-۱۰ پیامدهای رضایت مشتری .۳۲

 

۲-۱-۱۱ رضایت مشتری و رابطه آن با وفاداری .۳۳

 

۲-۱-۱۲ کیفیت خدمات ۳۴

 

۲-۱-۱۳ ضرورت توجه به کیفیت خدمات .۳۷

 

۲-۱-۱۴  تصویر ذهنی ۳۸

 

۲-۱-۱۵ عوامل موثر بر درک و برداشت مشتریان .۳۹

 

۲-۱-۱۵-۱ صافی های علمی (فیزیکی) ۳۹

 

۲-۱-۱۵-۲ صافی های روان شناختی .۴۰

 

۲-۱-۱۵-۳ تصویر .۴۰

 

۲-۱-۱۶ امانت داری .۴۰

 

۲-۱-۱۷ سرعت انجام خدمات .۴۳

 

۲-۱-۱۷-۱ سرعت در تصمیم گیری .۴۴

 

۲-۱-۱۷-۲ سرعت در طراحی ۴۴

 

۲-۱-۱۷-۳ سرعت در برنامه ریزی .۴۴

 

۲-۱-۱۷-۴ سرعت در تولید .۴۵

 

۲-۱-۱۷-۵ سرعت در بازاریابی ۴۵

 

۲-۱-۱۷-۶ سرعت در تحویل کالا.۴۵

 

۲-۱-۱۷-۷ سرعت مناسب در توزیع کالا .۴۵

 

۲-۱-۱۷-۸ سرعت در ارائه خدمات پس از فروش ۴۶

 

۲-۱-۱۷-۹ سرعت در تغییر ۴۶

 

۲-۱-۱۷-۱۰ سرعت در فناوری تولید و اطلاعات ۴۷

 

بخش دوم: چشم اندازی به تکمیل فرش

 

۲-۲-۱ تعریف تکیل فرش ۴۸

 

۲-۲-۲ اهمیت تکمیل فرش ۴۸

 

۲-۲-۳ مراحل تکمیل فرش ۴۸

 

۲-۲-۳-۱ تقسیم بندی بافت ها .۴۹

 

۲-۲-۴ عملیات پشت پاک کنی .۵۰

 

۲-۲-۴-۱ سرطاقه دوزی .۵۰

 

۲-۲-۴-۲ دستگاه پشت پاک کنی ۵۱

 

۲-۲-۵ دستگاه تمیز کن رایینگ ۵۲

 

۲-۲-۶ شیرینگ .۵۲

 

۲-۲-۷ آهار فرش ماشینی .۵۵

 

۲-۲-۷-۱ قسمت آهار زنی .۵۶

 

۲-۲-۸ ریشه و زیگزاگ ۵۹

 

۲-۲-۸-۱ عملیات زیگزاگ دوزی و حاشیه دوزی .۵۹

 

۲-۲-۸-۲ عملیات ریشه دوزی .۵۹

 

۲-۲-۹ کنترل نهایی فرش ۶۰

 

فصل سوم : روش تحقیق

 

۳-۱ مقدمه .۶۲

 

۳-۲روش تحقیق ۶۳

 

۳-۳ متغیرهای تحقیق ۶۳

 

۳-۴ جامعه آماری ۶۴

 

۳-۵ روش نمونه گیری ۶۴

 

۳-۶ حجم نمونه ۶۵

 

۳-۷ روش گردآوری داده ۶۶

 

۳-۷-۱ روش کتابخانه ای ۶۶

 

۳-۷-۲ روش میدانی ۶۶

 

۳-۷-۳ روش پرسش نامه . ۶۶

 

۳-۸ ابزار گردآوری داده ها ۶۶

 

۳-۸-۱ پرسشنامه .۶۷

 

۳-۹ مقیاس و طیف اندازه گیری .۶۸

 

۳-۱۰ روایی و پایایی ابزار سنجش ۶۸

 

۳-۱۰-۱ ابزار روایی ۶۸

 

۳-۱۰-۲ پایایی ۶۹

 

۳-۱۱ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۰

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱ مقدمه  ۷۱

 

بخش اول: تحلیل توصیفی داده ها

 

۴-۲ بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به ویژگی عمومی پاسخ دهندگان۷۲

 

۴-۲-۱ سن ۷۲

 

۴-۲-۲ میزان تحصیلات ۷۳

 

۴-۲-۳ رشته تحصیلی .۷۳

 

۴-۲-۴ سابقه کار افراد .۷۴

 

۴-۲-۵ مدت فعالیت شرکت .۷۴

 

۴-۲-۶ سمت و مسئولیت پاسخ دهندگان .۷۵

 

۴-۲-۷ نوع بافت فرش شرکت ها .۷۵

 

۴-۲-۸ سابقه کار با تکمیل ۷۶

 

۴-۲-۹ استاندارد ۷۶

 

۴-۳ بررسی سئوالات پرسش نامه بر اساس پاسخ مشتریان .۷۷

 

۴-۳-۱ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۱ .۷۷

 

۴-۳-۲  بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۲ .۷۷

 

۴-۳-۳ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۳ .۷۸

 

۴-۳-۴ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۴ .۷۸

 

۴-۳-۵ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۵ .۷۹

 

۴-۳-۶ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۶ .۷۹

 

۴-۳-۷ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱ .۸۱

 

۴-۳-۸ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۲ .۸۱

 

۴-۳-۹ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۳ .۸۲

 

۴-۳-۱۰ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۴ ۸۲

 

۴-۳-۱۱ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت۵ ۸۳

 

۴-۳-۱۲ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۶ ۸۳

 

۴-۳-۱۳ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۷ ۸۴

 

۴-۳-۱۴ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۸ ۸۴

 

۴-۳-۱۵ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۹ ۸۵

 

۴-۳-۱۶ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۰ ۸۵

 

۴-۳-۱۷ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۱ ۸۶

 

۴-۳-۱۸ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۲ ۸۶

 

۴-۳-۱۹ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۳ ۸۷

 

۴-۳-۲۰ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۴ ۸۷

 

۴-۳-۲۱ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۵ ۸۸

 

۴-۳-۲۲ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۶ ۸۸

 

۴-۳-۲۳ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۷ ۸۹

 

۴-۳-۲۴ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص سرعت ۱ .۹۱

 

۴-۳-۲۵ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص سرعت ۲ .۹۱

 

۴-۳-۲۶ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص امانتداری ۱ ۹۲

 

۴-۳-۲۷ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص امانتداری ۲ ۹۳

 

۴-۳-۲۸ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص امانتداری ۳ ۹۳

 

۴-۳-۲۹ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص امانتداری ۴ ۹۴

 

۴-۳-۳۰ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص امانتداری ۵ ۹۴

 

۴-۳-۳۱ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص قیمت ۱ .۹۶

 

۴-۳-۳۲  بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص قیمت ۲ ۹۶

 

۴-۳-۳۳ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص قیمت ۳ .۹۷

 

ب) تحلیل استنباطی داده ها

 

۴-۴ نتایج آزمون  t مستقل ۱۰۰

 

۴-۴-۱ نتایج آزمون t مستقل در مورد تصویر ذهنی .۱۰۰

 

۴-۴-۲ نتایج آزمون t مستقل در مورد کیفیت .۱۰۰

 

۴-۴-۳ نتایج آزمون t مستقل در مورد سرعت ۱۰۱

 

۴-۴-۴ نتایج آزمون t مستقل در مورد امانتداری۱۰۱

 

۴-۴-۵ نتایج آزمون t مستقل در مورد قیمت۱۰۲

 

۴-۵ خلاصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن .۱۰۲

 

۴-۵-۱ نتایج ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در مورد تصویر ذهنی .۱۰۲

 

۴-۵-۲ نتایج ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در مورد کیفیت .۱۰۳

 

۴-۵-۳ نتایج ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در مورد سرعت ۱۰۳

 

۴-۵-۴ نتایج ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در مورد امانتداری .۱۰۴

 

۴-۵-۵ نتایج ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در مورد قیمت ۱۰۴

 

۴-۶ نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت ترتیب عوامل موثر بر وفاداری مشتری .۱۰۵

 

۴-۷ بررسی تاثیر عوامل دموگرافیک بر عوامل تحقیق با بهره گرفتن از آزمون کروسکال والیس ۱۰۶

 

۴-۷-۱ تاثیر سن.۱۰۶

 

۴-۷-۲ تاثیر سابقه کار .۱۰۷

 • admin admin
۲۹
آبان

۱-۷- تعاریف عملیاتی و مفهومی‌واژه‌ها. ۱۲

 

۱- ۸- خلاصه. ۱۳

 

فصل دوم :ادبیات پژوهش

 

مقدمه. ۱۶

 

۲-۱- بخش اول: مفاهیم مشتری، بازاریابی و وفاداری مشتری  ۱۷

 

۲-۱-۱- مشتری. ۱۷

 

۲-۱-۱-۱ مشتری مداری. ۱۷

 

۲-۱-۱-۲- انتظارات مشتری. ۱۸

 

۲-۱-۲- خدمات. ۱۹

 

۲-۱-۲-۱- تفاوت‌های خدمات با کالا. ۲۰

 

۲-۱-۳-بازاریابی. ۲۱

 

الف: نیازها و خواسته‌ها. ۲۲

 

ب: مبـادلـه. ۲۲

 

۲-۱-۴- بازاریابی داخلی. ۲۳

 

۲-۱-۴-۱- بازاریابی داخلی در بیمه. ۲۴

 

۲-۱-۴-۲-گامهای بازاریابی داخلی. ۲۵

 

۲-۱-۵- پیدایش آمیخته بازاریابی. ۲۶

 

۲-۱-۵-۱-  آمیخته بازاریابی p4. 26

 

الف) محصول. ۲۷

 

ج) مکان. ۲۷

 

د) ترفیع. ۲۸

 

۲-۱-۶- الگوی c4 بازاریابی. ۲۸

 

۲-۱-۷-  اﻟﮕﻮی ﻣﺪیریت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت. ۳۱

 

۲-۱-۷-۱- اﺟﺰای ﻣﺤﺼﻮل. ۳۱

 

۲-۱-۷-۲- ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن. ۳۲

 

۲-۱-۷-۳- ﻓﺮآﻳﻨﺪ. ۳۲

 

۲-۱-۷-۴- ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ. ۳۲

 

۲-۱-۷-۵- ارﺗﻘﺎ و آﻣﻮزش ﻣﺸﺘﺮی. ۳۳

 

۲-۱-۷-۶- ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ. ۳۳

 

۲-۱-۷-۷- ﻗﻴﻤﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت. ۳۴

 

۲-۱-۷-۸- ﺑﻬﺮه وری و ﻛﻴﻔﻴﺖ. ۳۴

 

۲-۱-۸-۱ وفاداری دربیمه. ۳۷

 

۲-۱-۸-۲- توالی عوامل وفاداری مشتری. ۴۰

 

۲-۲- بخش دوم: چارچوب نظری تحقیق. ۴۱

 

۲-۲-۱- عدالت در خدمات. ۴۱

 

۲-۲-۲- کیفیت خدمات. ۴۲

 

۲-۲-۲-۱- اهمیت و نقش کیفیت خدمات. ۴۵

 

۲-۲-۲-۲- ابعاد کیفیت خدمات. ۴۶

 

۲-۲-۳ دوستی تجاری و تأثیر آن بر اعتماد و رضایت مشتریان. ۴۸

 

۲-۲-۴- اعتماد. ۴۹

 

۲-۲-۴-۱- تعاریف اعتماد. ۴۹

 

۲-۲-۴-۲- شیوه‌های اعتماد سازی. ۵۳

 

۲-۲-۴-۳-  رابطه اعتماد با رضایت. ۵۴

 

۲-۲-۵-۲- تأثیر رضایت مندی بر وفاداری خدمات. ۵۸

 

۲-۲-۶- قیمت‌های رقابتی. ۵۹

 

۲-۳- بخش سوم: تحقیقات و تاریخچه موضوع پژوهش  ۶۱

 

۲-۳-۱-تحقیقات داخلی. ۶۱

 

۲-۳-۲- تحقیقات خارجی. ۶۳

 

۲-۴-۲- خلاصه فصل. ۶۵

 

فصل سوم : روش پژوهش

 

مقدمه. ۶۷

 

۳-۱ مدل مفهومی‌پژوهش. ۶۸

 

۳-۲ متغیرهای پژوهش. ۶۹

 

۳-۳ نوع و روش پژوهش. ۶۹

 

۳-۴ جامعه آماری. ۷۰

 

۳-۵ شیوه نمونه گیری و حجم نمونه. ۷۰

 

۳-۶ روش‌ها و ابزار گردآوری داده‌ها. ۷۰

 

۳-۷ روایی و پایایی پرسشنامه. ۷۲

 

۳-۷-۱ روایی. ۷۲

 

۳-۷-۲ پایایی. ۷۲

 

۳-۸ روش های آماری و روش تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش  ۷۳

 

۳-۸-۱ آمار توصیفی. ۷۳

 

۴-۸-۲ آمار استنباطی. ۷۳

 

خلاصه. ۷۴

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

مقدمه. ۷۶

 

۴-۱ تجزیه و تحلیل توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی. .

 

۴-۲ تجزیه و تحلیل مدل اندازه گیری متغیرهای پژوهش  ۷۹

 

۴-۲-۱ آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S) و همبستگی پیرسون. ۷۹

 

۴-۲-۲ بررسی همبستگی میان متغیرهای پژوهش. ۸۰

 

۴-۲-۳ تحلیل مسیر قسمت‌های مختلف مدل پژوهش. ۸۱

 

الف- مدل تحلیل مسیر برای وفاداری رفتار. ۸۱

 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ب- مدل تحلیل مسیر برای وفاداری نیت. ۸۲

 

ج- مدل تحلیل مسیر برای وفاداری شناختی. ۸۳

 

چ- مدل تحلیل مسیر برای قیمت‌های رقابتی. ۸۴

 

ح- مدل تحلیل مسیر برای رضایتمندی . ۸۵

 

ت- مدل تحلیل مسیر برای اعتماد. ۸۶

 

ث- مدل تحلیل مسیر برای کیفیت خدمات. ۸۷

 

پ- مدل تحلیل مسیر برای دوستی تجاری. ۸۸

 

۴-۲-۴ آزمون فرضیه‌های مدل. ۸۸

 

فرضیه فرعی ۱-۱. ۸۹

 

فرضیه فرعی ۱-۲. ۸۹

 

کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان تأثیر دارد ۸۹

 

فرضیه فرعی ۱-۳. ۸۹

 

عدالت خدمات بر اعتماد مشتریان تأثیر دارد ۸۹

 

فرضیه فرعی ۱-۴. ۹۰

 

فرضیه فرعی ۱-۵. ۹۰

 

عدالت خدمات بر دوستی تجاری ایجاد شده ما بین مشتریان و کارکنان تأثیر دارد ۹۰

 

فرضیه فرعی ۱-۶. ۹۰

 

دوستی تجاری بر رضایتمندی مشتریان تأثیر دارد ۹۰

 

فرضیه اصلی۱. ۹۰

 

عدالت خدمات بر رضایتمندی مشتری تأثیر دارد ۹۰

 

فرضیه اصلی۲. ۹۲

 

رضایتمندی مشتری بر وفاداری شناختی آنان تأثیر دارد ۹۲

 

فرضیه اصلی۳. ۹۳

 

قیمت‌های رقابتی مشتریان بر وفاداری شناختی آنان تأثیر دارد.  ۹۳

 

فرضیه اصلی۴. ۹۳

 

وفاداری شناختی مشتریان بر وفاداری نیت آنان تأثیر دارد ۹۳

 

فرضیه اصلی۵. ۹۴

 

وفاداری نیت مشتریان بر وفاداری رفتار آنان تأثیر دارد ۹۴

 

مدل کلی پژوهش. ۹۴

 

۴-۳ یافته‌های جانبی پژوهش. ۹۵

 

۴-۳-۱ تعیین سطح متغیرهای پژوهش. ۹۵

 

۴-۳-۲ بررسی ارتباط ویژگی‌های جمعیت‌شناختی با متغیرهای پژوهش  ۹۶

 

الف) بررسی رابطه متغیرهای پژوهش با جنسیت مشتریان. ۹۷

 

ج) بررسی رابطه متغیرهای پژوهش با سطح تحصیلات مشتریان. ۹۹

 

خلاصه فصل. ۱۰۰

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 

نتیجه گیری و پیشنهادها. ۱۰۱

 

مقدمه. ۱۰۲

 

۵-۱ خلاصه پژوهش. ۱۰۲

 

۵-۲ نتیجه گیری و بحث. ۱۰۳

 

۵-۲-۱ نتیجه گیری بر اساس فرضیه‌های پژوهش. ۱۰۳

 

فرضیه فرعی ۱-۱. ۱۰۳

 

فرضیه فرعی ۱-۲. ۱۰۴

 

فرضیه فرعی ۱-۳. ۱۰۵

 

فرضیه فرعی ۱-۴. ۱۰۵

 

فرضیه فرعی ۱-۵. ۱۰۶

 

فرضیه فرعی ۱-۶. ۱۰۶

 

فرضیه اصلی۱. ۱۰۷

 

فرضیه اصلی۲. ۱۰۸

 

فرضیه اصلی۳. ۱۰۹

 

فرضیه اصلی۴. ۱۰۹

 

فرضیه اصلی۵. ۱۱۰

 

۵-۲-۲ نتیجه گیری بر اساس یافته‌های جانبی پژوهش. ۱۱۰

 

۵-۳ محدودیت‌های پژوهش. ۱۱۱

 

۵-۴ پیشنهادات پژوهش. ۱۱۲

 

۵-۴-۱ پیشنهادات کاربردی. ۱۱۲

 

۵-۴-۲ پیشنهادهایی به موازات پژوهش. ۱۱۴

 

۵-۴-۳ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. ۱۱۴

 

خلاصه. ۱۱۵

 

پیوست‌ها. ۱۱۶

 

الف- مدل تحلیل مسیر برای وفاداری رفتار. ۱۱۷

 

ب- مدل تحلیل مسیر برای وفاداری نیت. ۱۱۸

 

ج- مدل تحلیل مسیر برای وفاداری شناختی. ۱۱۹

 

چ- مدل تحلیل مسیر برای قیمت‌های رقابتی. ۱۲۰

 

چ- مدل تحلیل مسیر برای قیمت‌های رقابتی. ۱۲۱

 

ح- مدل تحلیل مسیر برای رضایتمندی. ۱۲۱

 

ث- مدل تحلیل مسیر برای کیفیت خدمات. ۱۲۲

 

ح- مدل تحلیل مسیر برای اعتماد. ۱۲۳

 

پ- مدل تحلیل مسیر برای دوستی تجاری. ۱۲۳

 • admin admin
۲۹
آبان

 

 

۲-۱ مقدمه۱۲

 

۲-۲ مبانی نظری پژوهش.۱۲

 

۲-۲-۱ بانک و مراحل شکل گیری آن ۱۲

 

۲-۲-۲سیرتحول بانکداری درایران.۱۴                                                                            ۲-۲-۲-۱ فعالیت سرمایه گذاران خارجی۱۴

 

۲-۲-۳ منابع مالی بانکها. ۱۵
۲-۲-۴  تجهیز منابع مالی.۱۵
۲-۲-۴-۱ روش­های تجهیز منابع .۱۵
۲-۲-۴-۱-۱ تجهیز منابع در بانک­داری سنتی.۱۶
۲-۲-۴-۱-۲ تجهیز منابع در بانک­داری اسلامی.۱۶
۲-۲-۴-۲ تجهیز منابع پولی در نظام بانکی ایران.۱۸
۲-۲-۴-۳ تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین۱۸
۲-۲-۴-۳-۱ تجهیز منابع مالی از طریق بانک­داری بین ­المللی و چند ملیتی.۱۸
۲-۲-۴-۳-۲ تجهیز منابع مالی از طریق فعالیت­های مالی ترکیبی یا متنوع(مجتمع­های مالی)۱۹
۲-۲-۴-۳-۳ تجهیز منابع مالی از طریق خدمات مالی غیر بانکی.۱۹
۲-۲-۴-۳-۴ تجهیز منابع مالی از طریق ارائه خدمات خرد و کلان به­وسیله بانک­ها۲۰
۲-۲-۴-۳-۵ تجهیز منابع مالی از طریق بانک­داری جامع.۲۰
۲-۲-۴-۳-۶ تجهیز منابع مالی از طریق ابزارهای مالی خارج از ترازنامه و تبدیل ابزارهای مالی به اوراق بهادار۲۱
۲-۲-۵  عوامل کلیدی موفقیت(csf) بانک­ در جذب منابع مالی۲۱
۲-۲-۵-۱ نقش عوامل مدیریتی در جذب منابع.۲۲
۲-۲-۵-۱-۱ نقش عوامل مدیریت منابع انسانی در جذب منابع۲۲
۲-۲-۵-۱-۲ تبلیغات۲۳
۲-۲-۵-۱-۲-۱ استفاده از تبلیغات برای کمک به فروش خدمات بانک۲۵
۲-۲-۵-۱-۳ تعداد شعب و تأثیر آن در جذب منابع۲۶
۲-۲-۵-۱-۴ تأثیر عامل استقرار مکانی شعب مؤسسات مالی و بانک­ها در جذب منابع مالی۲۶
۲-۲-۵-۱-۵ نقش عامل محیط داخلی شعب در جذب منابع مالی۲۷
۲-۲-۵-۱-۵-۱ شرایط یک محیط مناسب برای جذب منابع مالی.۲۸
۲-۲-۵-۱-۵-۱-۱ شاخص­های محیط مناسب از نظر فیزیکی.۲۹
۲-۲-۵-۲ نقش مهارت کارکنان در جذب منابع ۳۰
۲-۲-۵-۲-۱ مهارت­های انسانی.۳۱
۲-۲-۵-۲-۲ مهارت­های ادراکی۳۲
۲-۲-۵-۲-۳ مهارت­های فنی.۳۳
۲-۲-۵-۳ نقش عامل رضایت مشتریان از کارکنان در جذب منابع مالی۳۳
۲-۲-۵-۳-۱ نقش تنوع خدمات در جذب منابع مالی.۳۵
۲-۲-۵-۳-۱-۱ تنوع فعالیت­های بانکی در بانک­داری نوین۳۶
۲-۲-۵-۳-۱-۲ تنوع خدمات ارائه شده در نظام بانکی ایران.۳۷
۲-۲-۵-۳-۲ نقش کیفیت خدمات در جذب منابع.۳۹
۲-۲-۵-۳-۳ روابط عمومی۴۰
۲-۲-۵-۳-۳-۱ جایگاه روابط عمومی در بانک و نقش ان در رضایت مشتریان۴۰
۲-۲-۵-۳-۴ نقش سیستم رسیدگی به شکایات و پیشنهادات در جذب منابع مالی.۴۲
۲-۲-۵-۳-۵ بازاریابی در بانک و مؤسسات پولی و مالی و نقش آن در جذب منابع مالی.۴۲
۲-۲-۵-۳-۵-۱ استراتژی­های رشد در بانک۴۳
۲-۲-۵-۴ نقش فن­آوری در جذب منابع۴۶
۲-۲-۵-۴-۱ بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر جذب منابع مالی۴۷
۲-۲-۵-۴-۱-۱ بانک­داری سنتی۴۸
۲-۲-۵-۴-۱-۲ بانک­داری دو گانه.۴۹
۲-۲-۵-۴-۲ زیرساخت­های فرهنگی.۵۰
۲-۲-۵-۴-۳ دستگاه­های خودپرداز۵۱
۲-۲-۵-۴-۴ دستگاه پوز۵۲
۲-۲-۵-۴-۵ تلفن همراه  بانک۵۲
۲-۲-۵-۴-۶ اینترنت بانک ۵۳
۲-۲-۵-۴-۷ تلفن­بانک.۵۴
۲-۲-۶ عوامل کلیدی موفقیت(csf) صنعت بانک­­داری۵۴
۲-۲-۶-۱ رویکرد فاکتورهای حیاتی موفقیت۵۵
۲-۲-۷ جمع بندی مبانی نظری پژوهش: .۵۷
۲- ۳ پیشینه پژوهش: .۵۷
۲-۳-۱  پیشینه پژوهش در خارج از کشور .۵۷
۲-۳-۲ پیشینه پژوهش در داخل کشور: ۶۱
۲-۴ مدل مفهومی پژوهش۶۵

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

۳-۱ مقدمه۶۹

 

۳-۲ روش پژوهش.۶۹

 

۳-۳ جامعه و نمونه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری۷۰

 

۳-۴ روش و ابزار جمع آوری داده ها۷۲

 

۳-۴-۱چارچوب نظری تحقیق.۷۴
۳-۵ روایی۷۷
۳-۶ اعتبار (پایایی)۷۷
۳-۷ روش های تجزیه و تحلیل آماری.۷۹
۳-۸ متغیرهای مورد بررسی در مدل.۸۲

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱ مقدمه۸۴

 

۴-۲آمار توصیفی.۸۴

 

۴-۳ آمار استباطی. .۸۸

 

۴-۳ -۱ آزمون فرضیه ­های تحقیق بر اساس داده ­های حاصل از پرسشنامه۸۸
۴-۳-۱-۱تجزیه و تحلیل سؤالات و آزمون فرضیه ­های تحقیق.۸۸
۴-۳-۱-۱-۱  فرضیه اول۸۸
۴-۳-۱-۱-۲  فرضیه دوم.۹۰
۴-۳-۱-۱-۳  فرضیه سوم .۹۱
۴-۳-۱-۱-۴  فرضیه چهارم.۹۲
۴-۳-۲  بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش۹۴
۴-۳-۲-۱ آزمون کلمگروف – اسمیرونف.۹۴
۴-۳-۲-۲ آزمون Q-QPLOT95
۴-۴ بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیات.۹۸
۴-۴-۱ فرضیه اول۹۸
۴-۴-۲ فرضیه دوم.۱۰۱
۴-۴-۳ فرضیه سوم.۱۰۴
۴-۴-۴  فرضیه چهارم۱۰۷
۴-۴-۵ آزمون ANOVA.110
۴-۵ تحلیل مسیر و استخراج مدل بر اساس داده های آماری۱۱۱
۴- ۵-۱ بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی۱۱۲
۴-۶ جمع­بندی۱۱۸

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

۵-۱ مقدمه۱۲۲

 

۵-۲ نتایج پژوهش۱۲۲

 

۵-۲- ۱ تجزیه و تحلیل.۱۲۲
۵-۳ پیشنهادهای برگرفته از تحقیق.۱۲۶
۵-۴ پبیشنهاد به محققین آینده:.۱۲۹
۵-۵ محدودیت های پژوهش.۱۲۹

 

پیوست ها

 

پیوست ها ۱۳۱

 

پرسشنامه۱۴۶

 

 

 

منابع

 

منابع فارسی .۱۴۹

 

منابع لاتین .۱۵۵

 

فهرست جدول ها

 

 

 

جدول (۲-۱ ) : ماتریس استراتژی­های مختلف رشد در یک بانک.۴۴

 

جدول شماره (۲-۲):  شاخص­های زیرمجوعه چهار فاکتور ساختاری.۵۶
جدول شماره (۳-۱): تعیین حجم و تعداد نمونه برای هر کدام از بانک­های دولتی۷۱
جدول شماره (۳-۲): عوامل حیاتی موفقیت بانک­ها در جذب منابع ارزان قیمت۷۲
جدول شماره (۳-۳): تناظر هر یک از عوامل تحقیق با سؤالات پرسشنامه.۷۴
جدول شماره (۳-۴): مؤلفه­ های تشکیل دهنده فاکتورهای ساختاری۷۵
جدول شماره (۳-۵ ): نتایج بررسی ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برای هر یک از مؤلفه ها.۷۸
جدول شماره (۳-۶): ویژگی متغیرهای مورد بررسی۸۲
جدول(۴-۱): تعداد پاسخ ­دهندگان به سئوالات پرسشنامه.۸۴
جدول (۴-۲): توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات پرسشنامه۸۵
جدول (۴-۳): آمار توصیفی کل سؤالات۸۷
جدول (۴-۴): میانگین و انحراف معیار پاسخ سؤال­های مربوط به فرضیه اول.۸۸
جدول (۴-۵): آزمون t تک نمونه ­ای مربوط به فرضیه اول.۸۹
جدول (۴-۶): میانگین و انحراف معیار پاسخ سؤال­های مربوط به فرضیه دوم.۹۰
جدول (۴-۷): آزمون t تک نمونه ­ای مربوط به فرضیه دوم۹۰
جدول (۴-۸): میانگین و انحراف معیار پاسخ سؤال­های مربوط به فرضیه سوم.۹۱
جدول (۴-۹): آزمون t تک نمونه ­ای مربوط به فرضیه سوم.۹۲
جدول (۴-۱۰): میانگین و انحراف معیار پاسخ سؤال­های مربوط به فرضیه چهارم۹۳
جدول (۴-۱۱): آزمون t تک نمونه ­ای مربوط به فرضیه چهارم.۹۳
جدول شماره(۴-۱۲): نتایج کلی آزمون کلمگروف – اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن متغیرها.۹۴
جدول شماره(۴-۱۳): محاسبه­ی ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول۹۹
جدول شماره(۴-۱۴): محاسبه­ی آماره F برای فرضیه اول۱۰۰
جدول شماره(۴-۱۵): محاسبه­ی ضرایب رگرسیونی فرضیه اول.۱۰۰
جدول شماره(۴-۱۶): محاسبه­ی ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول۱۰۲
جدول شماره(۴-۱۷): محاسبه­ی آماره F برای فرضیه دوم.۱۰۳
جدول شماره(۴-۱۸): محاسبه­ی ضرایب رگرسیونی فرضیه دوم۱۰۳
جدول شماره(۴-۱۹): محاسبه­ی ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم.۱۰۵
جدول شماره(۴-۲۰): محاسبه­ی آماره F برای فرضیه سوم۱۰۶
جدول شماره(۴-۲۱): محاسبه­ی ضرایب رگرسیونی فرضیه سوم.۱۰۶
جدول شماره(۴-۲۲): محاسبه­ی ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوم۱۰۸
جدول شماره(۴-۲۳): محاسبه­ی آماره F برای فرضیه چهارم.۱۰۹
جدول شماره(۴-۲۴): محاسبه­ی ضرایب رگرسیونی فرضیه چهارم۱۰۹
جدول شماره(۴-۲۵): محاسبه­ی ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه چهارم.۱۱۱
جدول شماره(۴-۲۶): همبستگی های موجود بین متغیر ها۱۱۲
جدول شماره (۴-۲۷): ضریب رگرسیونی مدل نهایی آماری۱۱۵
جدول شماره (۴-۲۸): خروجی های مربوط به مناسب بودن مدل آماری نهایی۱۱۶
جدول شماره (۴-۲۹): ضرایب رگرسیونی خطی محاسبه شده. ۱۱۷
جدول شماره (۴-۳۰): ضرایب رگرسیونی مؤلفه های مدل۱۱۷
جدول شماره  (۴-۳۱) نتایج تجزیه و تحلیل فاکتور و نرخ اهمیت آن بر اساس میانگین۱۱۹

 

 

 

چکیده

 

هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر(مدیریتی، نیروی انسانی، رضایت مشتریان و فن­آوری رایانه­ای) بر جذب منابع ارزان­قیمت بانک­های دولتی است. جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی به وجود آمده است. بنابراین ضرورت دارد با بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر جذب منابع ارزان قیمت بانکی هر چه بهتر و بیشتر و کاراتر از این منابع، استفاده بهینه شود. جمع­آوری داده ­های مورد نیاز از طریق پرسشنامه صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران شعب بانک­های دولتی(ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، توسعه و تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن) شهر کرمانشاه است. تعداد پاسخ ­دهندگان به پرسشنامه ۱۲۷ نفر و اعتبار آن با محاسبه­ی ضریب آلفای کرونباخ ۸۷۷/۰ می­باشد. نمونه آماری شامل ۱۳۶ نفر است که با بهره گرفتن از روش سرشماری تعیین گردیه است. تجزیه و تحلیل و مقایسه عوامل مؤثر در جذب منابع مالی ارزان­قیمت نشان داد که میزان استفاده از عوامل مدیریتی، نیروی انسانی، رضایت مشتریان و فن­آوری رایانه­ای ) بر جذب منابع مؤثر بوده و همبستگی معناداری بین این متغیرها وجود دارد. در بین این عوامل، عوامل مدیریتی بیشترین تآثیر بر روی جذب منابع مالی دارد.

 

کلمات کلیدی: بانک­های دولتی، عوامل مدیریتی، عوامل نیروی انسانی، عوامل رضایت مشتریان و عوامل فن­آوری رایانه­ای، کرمانشاه

 

 ۱-۱ مقدمه:

 

تجهیز منابع همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانک­ها وجوه مازاد را جمع­آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه­گری را میان سپرده­گذاران و وام­گیرندگان ایفا می­نمایند.  معمولاً در فعالیت­های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در بانک­داری نوین عوامل متعددی وجود دارند که بر روند

 • admin admin
۲۹
آبان
 • ۲-۲-۳ تاریخ تعلق مالیات ۲۶

 

 • ۲-۲-۴ نرخ های مالیات بر ارزش افزوده ۲۷

 

 • ۲-۲-۵ وظایف و تکالیف مؤدیان . ۲۷

 

 • ۲-۲-۶ ماخذ محاسبه مالیات . ۲۸

 

 • ۲-۲-۷ استرداد یا تهاتر اضافه پرداختی مالیات ۲۸

 

 • ۲-۲-۸ اشخاص مشمول مالیات . .۲۹

۲-۲-۸-۱.مشمولین مرحله اول ثبت نام .۲۹

 

۲-۲-۸-۲ مشمولین مرحله دوم ثبت نام. ۳۰

 

۲-۲-۸-۳ مشمولین مرحله سوم ثبت نام. ۳۰

 

۲-۲-۸-۴ مشمولین مرحله چهارم ثبت نام. ۳۲

 

۲-۲-۸-۵مشمولین مرحله پنجم ثبت نام. ۳۲

 

 • ۲-۳ ویژگی‌های اجرای مالیات بر ارزش افزوده . ۳۲

۲-۳-۱مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده . ۳۳

 

۲-۳-۲ایرادات وارد بر مالیات بر ارزش افزوده ۳۵

 

۲-۳-۳جایگاه مالیات بر ارزش افزوده ۳۶

 

 • ۲-۴ مرور ادبیات و سوابق مربوطه . ۳۸

۲-۴-۱مروری برسوابق مطالعات خارجی پیرامون موضوع۳۸

 

۲-۴-۲مروری برسوابق مطالعات داخلی پیرامون موضوع۴۸

 

 • ۲-۵ مدل مفهومی تحقیق ۷۵

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

 

 

 

 

 

 

 • روش تحقیق ۷۸
 • جامعه آماری ۷۸
 • روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ۷۹
 • ابزار جمع‌ آوری اطلاعات تحقیق . ۷۹
 • پایایی و روایی پرسشنامه .۸۰
 • روش‌ آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات . ۸۱

۳-۶-۱ آمار توصیفی .  ۸۱

 

۳-۶-۲آمار استنباطی  ۸۱

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

 

 

 • مقدمه .  ۸۴
 • تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی فرضیه ها . ۸۴
 • مدل تحلیلی تحقیق ۱۰۱

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

 

 • مقدمه ۱۰۳
 • نتیجه‌گیری ۱۰۳

۵-۲-۱. بررسی نتایج فرضیه اول. ۱۰۳

 

۵-۲-۲. بررسی نتایج فرضیه دوم. ۱۰۹

 

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.
 • پیشنهادات ۱۱۵
 • محدودیتهای تحقیق . ۱۲۴
 • پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۲۴

منابع و مأخذ  ۱۲۷

 

فهرست نمودار ها و شکل‌ها:

 

 پرسشنامه  ۱۳۱

 

جداول آماری .  ۱۳۵

 

چکیده پایان نامه (شامل: خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده)

 

مالیاتها پایدارترین منابع درآمدی دولتها محسوب می شوند، یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه اتّکای این کشورها بر منابع درآمدی تک محصولی از جمله مواد خام بی ثبات مانند نفت، مواد معدنی، قهوه، شکر و کاکائو به جای اتکای بر مالیاتها می باشد، مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه ی مالیاتی از درآمد به مصرف، پایه مالیاتی را گسترش میدهد، گستردگی پایه ی مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده این امکان را فراهم می آورد تا با اعمال نرخ های پایین، درآمدهای مالیاتی مورد نظر دولت محقق شود. آنچه در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته است با توجه به گذشت سه سال از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران و اجرایی شدن پنج مرحله از آن و عدم استقرار کامل این نظام مالیاتی در کشور، بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است که بصورت نمونه حوزه موثر و شایان اهمیت استان تهران با قابلیت وصول ۳۰ درصدی مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در کل کشور مد نظر قرار گرفته است.

 

بدین منظور دو دسته عوامل درونی و بیرونی مشتمل بر عواملی که از درون سازمان و متن قانون بر اجرای آن مؤثرند و عواملی که خارج از سازمان مجری و متن قانون بر اجرای آن مؤثرند به عنوان متغیرهای مستقل و اجرای قانون مالیات بر ارز ش افزوده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

 

ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه متشکل از ۴۶ سؤال بسته است که روایی محتوای آن با نظر اساتید فن و پایایی آن مبتی بر روش آلفای کرونباخ ( با میزان۸۸۲/۰ برای کل سوالات، ۸۵۱ /۰ برای عوامل بیرونی و ۸۵۷/۰ برای عوامل درونی ) مورد تائید قرار گرفته است. با توجه به اینکه حجم جامعه مشتمل بر ۵۰۰ نفر از کارکنان شاغل در واحدهای ستادی و اجرائی مالیات بر ارزش افزوده سطح شهر و استان تهران انتخاب شده اند که حجم نمونه بر مبنای  جدول مورگان بالغ بر ۲۱۷ نفر می باشند،  لذا با بهره گیری از آزمونهای آماری ناپارامتری درون موردی فریدمن (Friedman TesNonparametric )، آزمون کای دو (Chi-Square Test) و آزمون مقایسه میانگین های همبسته (Paired-Sample T-test ) مورد بررسی قرارگرفته اند، که در نهایت نتایج تحقیق بر آن شد که، عوامل درونی و بیرونی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موثرند و بر این مبنا تمامی فرضیات تحقیق تائید شد. و مشخص گردید عوامل درونی نسبت به عوامل بیرونی بیشتر مانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردند، در نهایت نتایج تحقیق با پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی در زمینه فرضیات تحقیق ارائه گردید.

 

   مقدمه:

 

دولتها برای ایفای نقش خود در اقتصاد، نیازمند برخورداری از منابع درآمدی هستند. مالیاتها مهمترین منبع درآمد دولتها می باشند. تعامل مردم و دولت از طریق مالیات، یکی از شاخصه های دموکراسی محسوب می شود و اندازه دولتها به عنوان عرضه کننده خدمات دولتی اعم از امنیت، بهداشت و غیره، به واسطه تقاضای مردم از طریق مراجعه به آراء عمومی و رفراندوم تعیین می شود، مالیاتها؛ قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم می پردازند. البته مالیاتها در مواجهه با پیامدهای خارجی، توزیع درآمد و سیاستهای تثبیتی دولت در نقش های دیگری نیز ظاهر می شوند که همه آنها ریشه در خواست و اراده مردم دارد(شهریاری راد و همکاران،۱۳۸۳، ۶).

 

اتکاء بیمارگونه بعضی از دولتها به درآمدهای سهل الوصول نظیر درآمدهای نفتی، عوارض گمرکی و. باعث می شود دولتها روز به روز بزرگتر و غیر کاراتر شوند. بدیهی است در این شرایط مالیاتها کارکرد مناسب خود را از دست داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ می سازند، یکی از موارد اصلاحات ساختاری بسیار مهم در کشورهای در حال توسعه اصلاح ساختار مالیاتی است(ضیائی بیگدلی و طهماسبی، ۱۳۸۳، ۲۶).

 

با شروع اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نظام های مالیاتی نیز دستخوش تغییر و تحول شدند، کاهش تعداد نرخ ها و معافیتهای مالیاتی، بسط پایه مالیاتی و برقراری مالیاتهای جدید از جمله عوامل مورد توجه در اصلاحات مالیاتی کشورها بوده است. طی اصلاحات صورت گرفته، استفاده از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک رشته نوین مالیاتی، مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان قرار گرفته است (کمیجانی و آقایی، ۱۳۸۰، ۱۳۷).

 

تاکید مراجع بین المللی مثل صندوق بین المللی پول(IMF) و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته در سالهای اخیر اهمیت ویژه ای یافته است. در کشور  ایران تدابیر و ساز و کارهای مورد نیاز اجرای مالیات بر ارزش افزوده[۱] به عنوان یک منبع درآمد عمده دولت مورد توجه اساسی قرار گرفت.

 

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ایران با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بالتبع با مسائل و مشکلاتی همراه است که این پژوهش به بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه تاثیر گذار استان تهران می پردازد.

 

 • بیان مساله

قانون مالیات بر ارزش افزوده در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و با شرط اجرای پنج سال بصورت آزمایشی در  خرداد ماه سال ۱۳۸۷ به تائید شورای نگهبان رسید. پس از ابلاغ آن در تیرماه ۱۳۸۷ از طرف رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و  دارائی قابلیت اجرا یافت.

 

اجرای بلادرنگ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بلافاصله پس از تصویب آن و عدم تامین زیرساختهای اجرایی قانون توسط سازمان مجری باعث بروز اعتراضاتی از سوی برخی اصناف، اتحادیه ها، صادرکنندگان و فعالین اقتصادی گردید، که یکی از دلایل عمده این اعتراضات عدم آگاهی افراد جامعه خصوصا” فعالین اقتصادی از محتوای قانون بود، با توجه به ایجاد و بروز یک تورم کاذب در تمام سطح بازار در روزهای اولیه اجرا مسئولین و مجریان این قانون را مجبور به یک عقب نشینی تاکتیکی در اجرای قانون نمود، گرچه مطابق قانون وضع شده ضرورت اجرای همه جانبه قانون مدنظر قانونگذار بوده نه اجرای مرحله ای آن اما به دلیل بروز اعتراضات و تعصبات برخی صنفها و نهادها؛ می رفت که این قانون در مرحله آغازین اجرا به حال تعلیق درآید. بررسی ها و مذاکرات پیرامون اجرای قانون باعث شد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مجری انجام این امر روند اجرای مرحله ای قانون را بر اساس برخی متغیرها و مطابق مفاد مواد ۹۵ و۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم و بر اساس بندهای یاد شده به مرحله اجرا گذارد، اگرچه تا زمان نگارش این پژوهش پنج مرحله قانون به مرحله اجرا درآمده است اما کماکان مسائل و مشکلاتی پیرامون اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در تمام سطوح و مشمولیت کلیه اصناف، اتحادیه ها و خرده فروشان جامعه بروز می نماید که بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 

اجرای مراحل اول تا پنجم نیز با مسائلی همراه بوده است، از جمله اعتراضات صنوف مختلف که در مرحله مشمولیت ثبت نام اعتراضاتی را در شیوه های مختلف بروز نمودند که از مهمترین اعتراضات مربوط به اعتصاب صنف طلا وجواهر، صنف آهن فروشان و اخیرا” با اجرایی شدن مرحله پنجم قانون صنف پارچه فروشان دست به اعتصاب گسترده در سطح کشور زده و ضمن تعطیلی بازار پارچه تهران سعی در اعتصاب سراسری به منظور عدم اجرای قانون را داشتند، حجم اعتراضات در اولین روزهای اجرای قانون به حدی بود که عملا” دولت سعی در تعویق اجرای قانون داشت که تغییر رویه اجرای سراسری قانون به رویه اجرای مرحله ای قانون مطابق مفاد بندهای الف و ب ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مودیان مشمول بندهای یاد شده را شامل گردید،  به رغم اجرای پنج مرحله از قانون و تاکید سازمان امور مالیاتی کشور  به عنوان مجری این نظام مالیاتی مبنی بر اجرای موفق آن و همچنین به استناد مبالغ پیش بینی شده و وصولی در ارقام بودجه سالهای جاری، اما سازمان امور مالیاتی کشور همواره از اجرای مرحله نهائی قانون با توجه به گستره سراسری و مشمولیت حداکثری مودیان شامل تمامی صنوف، خرده فروشان و بازاریان کف با یک سردرگمی مواجه است کما اینکه اجرای این مرحله علی رقم گذشت دو سال از اجرای قانون با مشکلاتی مواجه می باشد؛ از جمله عدم وجود دانش عمومی و آگاهی های نسبی از متن قانون و نحوه عمل مودیان و مصرف کنندگان به عنوان آخرین حلقه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از طرفی تمکین یا عدم تمکین برخی فروشندگان از پرداخت مالیات و همچنین ردیابی تسویه و تعدیل وجوه دریافتی و پرداختی و واریز مبالغ تهاتر شده به حساب درآمد عمومی دولت، این موارد سازمان را با یک چالش جدی مواجه نموده است، از طرفی پیشنهاد استفاده از ماشینهای صندوق به منزله اطمینان از میزان خرید و فروش و ارائه فاکتور به مشتریان به عنوان تنها مدرک معتبر پرداخت مالیات توسط فروشندگان از جمله برنامه های این سازمان و نحوه برخورد با این مقوله می باشد که تهیه ماشینهای یاد شده و مطابق استانداردهای مورد نیاز سازمان امور مالیاتی برای فروشندگان با صرف هزینه های مضاعفی همراه است که به رغم پشتیبانی سیستم بانکی و نظام مالیاتی از انجام این کار چندان مورد قبول خرده فروشان واقع نشده است، بنابراین سازمان امور مالیاتی حتی در صورت ابلاغ بخشنامه مشمولین مراحل نهایی اجرای قانون و توسعه سراسری آن در موعد مقرر از اجرای قانون که ۵ سال از زمان اجرا توسط قانونگذار مشخص شده است با مشکلاتی همراه است؛ این پژوهش بنا دارد با بررسی عوامل و رویکردهای ناشی از اجرای خط مشی عمومی به بررسی نحوه اجرای قانون یاد شده بپردازد. و ضمن بررسی عوامل درونی و بیرونی موثر بر اجرای قانون به دلیل اهمیت موضوع مالیات و رابطه تنگاتنگ آن با مباحثی از قبیل رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی و همچنین به منظور شناسایی موانع پیش روی استقرار موفقیت آمیز این نظام مالیاتی و کمک به رفع این معضلات پیشروی آن بپردازد.

 

 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تدوین موفقیت آمیز و تصویب اجماعی خط مشی، اجرای موفقیت آمیز آن را تضمین نمی کند. همیشه انجام دادن کار (اجرای خط مشی) از بیان آنچه باید انجام شود (شکل گیری خط مشی) مشکل تر است و دو مرحله مجزا از هم تعریف می شوند( دانش فرد، ۱۳۸۸، ۲۳۱).

 

اجرای مالیات بر ارزش افزود، به دلیل پیچیدگی مقدمات اجرایی و نیاز به منابع انسانی و همچنین تاثیر آن بر جامعه، از مهمترین طرح های توسعه در هر کشور و مسلما” از دشوارترین طرح های مدیریتی تشکیلات مالیاتی است و لذا در صورت مدیریت نادرست می تواند عملکرد کلی تشکیلات مالیاتی را شدیدا” مختل کند(تیت، ۱۳۸۶، ۴۷).

 

دلیل اصلی توجه به مالیات بر ارزش افزوده، توان بالقوه این مالیات در کاهش کسری بودجه دولت و ظرفیت درآمدی عظیم آن است، مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه ی مالیاتی از درآمد به مصرف، پایه مالیاتی را گسترش میدهد، گستردگی پایه ی مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده این امکان را فراهم می آورد تا با اعمال نرخ های پایین، درآمدهای مالیاتی مورد نظر دولت محقق شود. بدین ترتیب درآمد مالیاتی بیشتری با حداقل از بین رفتن انگیزه تولید و سرمایه گذاری ایجاد میگردد. محققین در خصوص نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده مباحثی را مطرح نموده که این مسائل بعضا” باعث بروز اختلاف نظرهایی در شکل و ماهیت اجرای قانون بوجود میآورد از جمله اینکه برخی از ایشان اعتقاد بر ایجاد و تعیین سطح آستانه مالیاتی دارند و گروهی دیگر بر مشمولیت کلیه فعالین اقتصادی اعم از سطح خرد و کلان دارند،از آنجا که تعداد تجار کوچک و صنعت گران جزء در کشورها زیاد هستند، اعمال مالیات بر ارزش افزوده برآنها مستلزم صرف هزینه های بالایی است. به این دلیل اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا آستانه مشخصی را برای عواید سالانه این تجار معرفی کرده و آنهایی را که عواید سالانه پائین تر از آستانه فوق دارند، از لزوم ثبت نام، نگهداری اسناد و پرداخت مالیات معاف می کنند (همان،۱۳۱).

 

همچنین نظر به اینکه اکثر تحقیقات انجام شده قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شده و آنچه در نظر و عمل صورت یافته بعضا” دارای تناقضاتی است لذا پژوهش حاضر که تقریبا” سه سال پس از اجرای اولیه قانون مالیات بر ارزش افزوده و با تجربه سه ساله اخیر نگارش یافته علاوه بر بررسی مباحث نظری به ارزیابی برخی خلاءهای تحقیقاتی ناشی از نتایج عملی اجرای قانون نیز می پردازد.

 

علی رقم اجرای این مالیات در بیش از ۱۴۰ کشور جهان اما بررسی اجرای مراحل پایانی قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به وضعیت جغرافیایی، اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیازمند بررسی و تحقیق جامعی می باشد، که ضمن بررسی موانع اجرای قانون، با دستیابی به نظرات  کارشناسان امور مالیاتی مسیر اجرای قانون را به نحوی برای مجریان فراهم نماید تا منافع آتی ناشی از اجرای قانون نصیب کشور گردد.

 

 • اهداف تحقیق

هدف اصلی: هدف اصلی از انجام این پژوهش این است که میزان اهمیت وصول مالیات را بر اقتصاد کشور مورد بررسی قرار دهد، با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی که به نوعی متاثر از اقتصاد تک محصولی است، لذا تغییرات متعدد بازارهای جهانی و اتفاقات منطقه ای همیشه این منبع درآمدی را تهدید می نمایند، لذا مالیات به عنوان یک ابزار توسعه اقتصادی ضریب اطمینان بیشتری برای دولت در برابر این منبع تمام شدنی هست، هر چقدر ابزارهای مالی در جهت وصول عادلانه مالیات گسترش یابد اقتصاد کشور نیز از بعضی خطرات مثل انحصار، اقتصاد زیر زمینی، تورم لجام گسیخته، بیکاری و غیره نجات می یابد

 

اهداف کلی :با توجه به نقش ارزنده مالیات بر ارزش افزوده در وصول تامین منابع مالی مطمئن برای دولت و همچنین پیامدهای آن که شامل شفافیت اقتصادی، کنترل مصرف خانوار، رشد پس انداز ملی، کمک به امر صادرات، راهیابی کشور به پیمانهای منطقه ای و بین المللی و تجارب کشورهای مجری این تحقیق به بررس موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می پردازد.

 

با بررسی آزمون فرضیه ها و نتایج حاصل از تحقیق ضمن بررسی موانع اجرای قانون زمینه را برای افزایش درآمدهای عمومی دولت ناشی از افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش تعداد مودیان و مشمولین و تکمیل زنجیره نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم می نماید.

 

اهداف کاربردی:

 

 

 1. بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران
 2. بررسی تاثیر عوامل درونی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران

بهره برداران از این پژوهش: وزارت امور اقتصادی ودارایی- خزانه داری کل و سازمان امور مالیاتی کشور.

 

 • سؤالات تحقیق:

سوال اصلی تحقیق این است که:

 

 

 

 • موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران کدامند؟
 • ترتیب اهمیت و اولویت این موانع به چه صورت می باشد؟
 • فرضیه ‏های تحقیق:

فرضیه های اصلی:

 

 

 1. عوامل بیرونی، مانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران هستند.
 2. عوامل درونی، مانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران هستند.

فرضیه های فرعی:

 

 

 1. عوامل بیرونی

   

   

   

   

   

  • شرایط اجتماعی، سیاسی و عدم حمایت مردمی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
  • گوناگونی و تنوع مودیان مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
  • انتظار تورم ناشی از اجرای قانون مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
  • شفاف سازی محیط اقتصادی ناشی از اجرای قانون مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
  • عدم اطمینان مودیان به استرداد وجوه اضافه پرداختی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
  • نامناسب بودن زمان اجرای قانون با توجه به شرایط اقتصادی کشور مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
 2. عوامل درونی

   

   

   

   

   

   

  • نرخ اجرایی قانون مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
  • عدم تعیین آستانه مالیاتی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
  • ضعف اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
  • کمبود منابع انسانی متخصص مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
  • پیچیدگی اجرا و نظام کنترلی موجود مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
  • فقدان بانک اطلاعاتی جامع مودیان مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
  • تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

 

 

 

 • مالیات[۲]: به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته ‌است.
 • مالیات بر ارزش افزوده[۳]: در طبقه بندی قانون مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده(VAT) در زمزه مالیات غیر مستقیم، [مالیات] بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات بشمار می آید. این نوع مالیات، مالیاتی چند مرحله ای است که در هر یک از مراحل واردات، تولید، توزیع تا مصرف نهایی بر حسب ارزش افزوده ایجاد شده در هر مرحله، به صورت درصدی از آن، در همان مرحله اخذ می شود .مالیات بر ارزش افزوده می تواند با یک یا چند نرخ اعمال شود. اما برخلاف مالیات های غیرمستقیم معمول در یک مرحله (مرحله مبادله کالا) اصابت نمی کند. مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند و بار قانونی مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است .این نوع مالیات از ارزش افزوده بنگاه ها یعنی مابه التفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه های پرداختی بابت خرید نهاده های تولید (به استثنای نیروی انسانی).
 • admin admin