دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی
آخرین مطالب

 دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 

 بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

اعمال کنترل بر ارزشها و تامین مالی:

سازمان های کارآفرین بر این باورند که کارکنانِ رو در رو با مشتریان, باید از اختیارات لازم در مراحل تصمیم گیری برخوردار باشند. در عین حال که سازمان هم باید کنترل دقیقی بر ارزشها و نحوه تامین مالی منابع اعمال کند. در واقع مدیران کار آفرین به افراد آزادی عمل می دهند تا آنچه را که شایسته می دانند به انجام رسانند.

 

2-3- گرایش به کارآفرینی

گرایش به کارآفرینی مفهوم و ساختاری در سطح شرکت است که ارتباط نزدیکی با مدیریت استراتژیک و فرایند تصمیم گیری استراتژیک دارد. قبل از اینکه به تعریف گرایش به کارآفرینی پرداخته شود ابتدا باید تمایز بین گرایش به کارآفرینی و کارآفرینی را مشخص کرد. فعالیت و اقدام اصلی کارآفرینی ورودی جدید است. ورودی جدید می تواند با وارد شدن به بازارهای جدید با کالا یا خدمات موجود تحقق یابد. ورودی جدید، ایده اصلی دربرگیرنده مفهوم کارآفرینی است.

گرایش به کارآفرینی به فرآیندها، رویه ها و فعالیت های تصمیم گیری اطلاق می شود که منجر به ورودی جدید می شود. بنابراین گرایش به کارآفرینی دربرگیرنده نیات و اهداف کارکردی تصمیم گیرندگان کلیدی در یک فرایند زایشی و پویا است که ناظر بر ایجاد سرمایه جدید است.

منظور از ورودی جدید چیست؟ ورودی جدید به فعالیت هایی اطلاق می شود که مکن است توسط یک فرد، یک شرکت کوچک یا واحد کسب و کار استراتژیک یک شرکت بزرگ آغاز و به راه انداخته شود (لامپکین و دس،1996).

به فرآیندها، رویه ها و فعالیت های تصمیم گیری که ورودی جدید ایجاد می کنند گرایش به کارآفرینی گفته می شود.این تعریف از دیدگاه انتخاب استراتژیک برگرفته شده است که فرصت های ورودی جدید را که موفقیت آمیز هستند را با وضع “قانون هدفمند”[1] ارزیابی می کند (وندویو و پول[2]، 1995).

بنابراین گرایش به کارآفرینی دربرگیرنده تعاملات و فعالیت های کارکردی بازیگران کلیدی در یک فرایند زایشی و پویا است که ناظر بر ایجاد سرمایه گذاری جدید است.

شرکت هایی که خواهان بکارگیری کارآفرینی شرکتی موفق هستند باید گرایش به کارآفرینی داشته باشند.گرایش به کارآفرینی نشان دهنده یک چارچوب ذهنی و دیدگاهی در مورد کارآفرینی است که در فرآیندهای مستمر شرکت و فرهنگ سازمانی منعکس شده است (کاون و اسلیون[3]،1991). بسیاری از شرکت های جوان که میزان رشد بالایی دارند بسیاری از موفقیت هایشان را به گرایش به کارآفرینی نسبت می دهند (لامپکین و دس،2005).

[1]-purposeful enactmant

[2]– Van de Veu& Poole

[3]– Covin &Slevin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین رابطه کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین رابطه توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین رابطه کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین رابطه خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین رابطه تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین رابطه سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین رابطه رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین رابطه عمل گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین رابطه چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

 

 
  • admin admin