دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی
آخرین مطالب

 دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 

 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

6 انواع بهره‌وری

معمولاً توجه به مسأله بهره ‌وری خواه در مرحلة برنامه‌ریزی و خواه در مرحلة اندازه‌گیری به یکی از سه صورت زیر مطرح می‌شود: (خاکی، 1386، ص 35)

2-2-6-1  بهره‌وری جزیی[1]

بهره‌وری نسبت بین ستاده و دادة یک سیستم تولیدی را به صورت کمی توصیف می‌کند. هر گاه در نسبت مذکور از بین کلیة داده‌ها و منابع، صرفاً رابطة بین ستاده با یکی از منابع و عوامل تولید مورد بررسی قرار گیرد چنین بهره‌وری را بهره‌وری جزیی گویند:

= بهره‌وری جزیی

مثلاً رابطة بین تولید با زمان مصرف شده (یک منبع تولیدی) یا رابطة تولید با نیروی کار ( یک منبع تولیدی) بهره‌وری جزیی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر بهره‌وری جزیی نسبت بین ستادة حاصل به ازای یکی از داده‌های مورد نظر را نشان می‌دهد.

2-2-6-2  بهره‌وری عامل کل[2]

این نسبت در واقع نشان دهنده ارزشی است که استفاده از کارکنان و امکانات سرمایه‌ای سازمان را به مواد اولیه و قطعات و خدمات خریداری شده کسر شده از ارزش کل ستاده‌ها نشان می‌دهد.

= بهره‌وری عامل کل

صورت نسبت مزبور را ارزش افزوده[3]  نیز گویند (خاکی، 1386، ص 36).

2-2-6-3 بهره‌وری کل

بهره‌وری کل[4]  بر خلاف بهره‌وری جزیی، رابطه بین ستادة سیستم با کلیة منابع مصروفه را جهت تولید آن ستاده را نشان می‌دهد:

=  بهره وری کل

بنابراین، هنگامی که در نسبت مذکور کلیة منابع سیستم، نیروی انسانیف مواد اولیه، سرمایه و… در نظر گرفته شود، شاخص بدست آمده نشان دهندة نحوة بهره‌برداری از کل منابع است. حال آنکه بهره‌وری جزیی نحوة استفادة یکی از عوامل تولید را جهت تولید کالا یا خدمات نشان می‌دهد نظیر نسبت بین ستاده با نیروی کار یا نسبت ستاده به مقدار سرمایة مصرف شده (خاکی، 1386، ص 36).

[1]– Partial Productivity

[2]– Total Factor Productivity

[3]– Add Value

[4]– Total Productivity

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقیق

سوال اصلی این تحقیق عبارت است از :” عوامل تاثیرگذار بر بهره وری کارشناسان فنی دهیاریها کدامند و میزان تاثیر هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقیق

1-10-1 هدف اصلی

تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر بهره وری کارشناسان فنی دهیاریهای استان گیلان می باشد.

1-10-2 هدف فرعی

اولویت بندی عوامل شناسایی شده و ارائه مدل

 
  • admin admin