دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی
آخرین مطالب

 دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 

 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

علل تفاوت میزان بهره وری در کشورهای مختلف

کشورهای غنی تر در افزایش ظرفیت تولیدی و سطح بهره برداری خود به مراتب بیش از کشورهای فقیر موفق بوده اند. به بیان دیگر همگام با پیشرفت زمان شکاف میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از نظر میزان بهره وری عمیقتر می شود. « فابر یکانت »[1] خاطر نشان می سازد اختلافی که از نظر میزان سرانه ساعات کار میان کشورها وجود دارد. در مقایسه با اختلاف موجود در زمینه «تولید سرانه» ناچیز می باشد و اختلاف مشهود در میزان تولید سرانه کشورهای مختلف عمدتاً متاثر از تفاوتهای موجود در میزان بهره وری است.

جدول 2-1) جدول تفاوت آهنگ رشد بهره وری بین چند کشورنیروی انسانی یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش بهره وری است. حال در ممالک آسیایی از نظر کمیت نیروی کار هیچ گونه مضیقه ای وجود ندارد. بنابراین علت عدم قابلیت این ملل در به کار گرفتن این منبع مهم به نحوی موثر و مفید چیست؟ علت اصلی قلّت قدرت تولید نیروی کار در کشورهای آسیایی ، وجود کارگر غیرماهر به تعداد بسیار زیاد و کمبود شدید کارگر تعلیم دیده و ورزیده می باشد. هنگامی که نیروی کار غیرماهر به درجات بیش ار میزان احتیاج باشد ، عرضه نیروی کار عملاً غیر مولد سخت فزونی می یابد. متوسط دریافتی عامل کار (دستمزد) شدیداً افت می نماید و بهره وری به صورتی چشمگیر تنزل می کند. « شرایط اقلیمی » اثری عظیم به بهره وری دارد و یافته ها تائید می کنند که در مناطق معتدله نسبت به مناطق استوایی و گرم نه تنها به بهره وری بالاتر می توان نائل آمد بلکه آهنگ رشد بهره وری نیز در مناطق معتدل از شتابی به مراتب بیشتر برخوردار است. در میان ملل آسیایی ژاپن از موقعیتی استثنایی برخوردار می باشد. « راماچاندران »[2] بالا بودن سطح بهره وری در ژاپن را معلول علل زیر می داند: (ابطحی و کاظمی ، 1375 ، ص127)

1 – تعلیم و تربیت در ژاپن سابقه طولانی دارد.

2 – تعلیمات فنی در مدارس حرفه ای از موقعیتی شامخ در سیستم آموزشی برخوردار است و به این مناسبت کمبود کارگر ماهر مورد نمی یابد.

3 – برخلاف بسیاری از کشورهای اسلامی آسیا که در آنها مشارکت موثر نیمی از نیروی کار در فعالیتهای تولیدی عملاً ممنوع است ، در ژاپن از زنان در فعالیتهای تولیدی بسیار زیاد و سودمندانه استفاده به عمل می آید.

4 – روابط کارگر و کارفرما بر اساس اصول صحیح روابط صنعتی استوار است و کارگران در جریان اخذ تصمیم عملاً و فعالانه مشارکت دارند.

5 – سرمایه های نسبتاً هنگفت در تعلیم مدیریت به کار گرفته شده است.

6 – جلب سرمایه های خارجی پس از جنگ جهانی دوم و استفاده از آن در فعالیتهای تولیدی امکان جایگزینی عامل سرمایه را فراهم ساخته و اتخاذ روشهای صرفه جویی در نیروی کار را ممکن کرده است.

7 – تولید به مقیاس وسیع و با توجه به حداکثر ظرفیت واحدهای صنعتی صورت می پذیرد.

8 – به جای کشاورزی بر صنعت که دارای بازده بیشتری می باشد تاکید می شود و درجه تنوع تولید و گوناگون‌سازی در صنایع بالاست.

شرایط خاص اقلیمی ، اتکا به کشاورزی سنتی ، فقدان توانایی برای تجهیز منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری ، ساخت و بافت فرهنگی جامعه و باورها و اعتقادات اجتماعی ، نظام حاکم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ، جنگ و کشمکشهای داخلی در برخی کشورها ، همه و همه باعث افت بهره وری و وجود تفاوت در میزان بهره وری در کشورهای مختلف است. همچنین در پاره ای موارد اختلاف کشورها را از نظر میزان بهره وری می توان معلول شرایط بازرگانی و چگونگی روابط اقتصادی بین المللی آن کشورها دانست (ابطحی و کاظمی ، 1375)

[1] – Fabracant.

[2] – RAMACHANDRAN.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقیق

سوال اصلی این تحقیق عبارت است از :” عوامل تاثیرگذار بر بهره وری کارشناسان فنی دهیاریها کدامند و میزان تاثیر هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقیق

1-10-1 هدف اصلی

تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر بهره وری کارشناسان فنی دهیاریهای استان گیلان می باشد.

1-10-2 هدف فرعی

اولویت بندی عوامل شناسایی شده و ارائه مدل

 
  • admin admin