دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی
آخرین مطالب

رفتن به محتوا

جدید :-دانلود پایان نامه- درباره IT تکنولوژی تبادل اطلاعات

 

 

مقدمه

IT برای اداره کردن تبادلات، اطلاعات و دانش مورد نیاز برای شروع و ادامه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی لازم و ضروری است. این فعالیتها تمامی نهادهایی که بطور یکپارچه با یکدیگر فعالیت می‌کنند را در بر می‌گیرد برای اینکه موفق باشند. در بسیاری از سازمانها، IT برای پشتیبانی، حفظ و نگهداری و رشد تجارت، اساسی است.

ادامه خواندن “جدید :-دانلود پایان نامه- درباره IT تکنولوژی تبادل اطلاعات”

 متن کامل این پایان نامه و بقیه پایان نامه های سایت در سایت  elmyar.net

ارسال شده در دسته‌ها رشته کامپیوتر(نرم افزار ، سخت افزار و فناوری اطلاعات)برچسب‌ها پایان نامه مکانیزم های اجرایی, عملکرد سیستم اتوماسیون

پایان نامه اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح -دانلود پایان نامه ارشد حقوق خصوصی –

 

 

پایان نامه

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی (M.A)

 

عنوان:

اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

تکه ای از متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             شماره صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 2

اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………… 3

سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………. 4

الف: سؤال اصلی ……………………………………………………………………………………… 4

ب:‌ سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………. 4

فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………….. 4

الف) فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………… 4

ب) فرضیه فرعی…………………………………………………………………………………….. 5

نوع و روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 5

سابقه پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 5

سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………… 6

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………….. 7

مبحث نخست: مفهوم نکاح و اقسام آن………………………………………………………. 8

گفتار نخست: مفهوم نکاح…………………………………………………………………………. 8

بند 1- مفهوم لغوی نکاح…………………………………………………………………………… 8

بند 2: مفهوم اصطلاحی نکاح…………………………………………………………………….. 8

گفتار دوم: اقسام نکاح……………………………………………………………………………….. 9

بند 1- نکاح موقت ………………………………………………………………………………… 10

بند 2- نکاح دائم ……………………………………………………………………………………. 10

بند 3- تفاوت نکاح دائم و نکاح منقطع……………………………………………………. 10

گفتار سوم: ماهیت نکاح دائم و منقطع……………………………………………………. 12

بند 1- ماهیت نکاح دائم……………………………………………………………………….. 12

بند 2- ماهیت نکاح موقت…………………………………………………………………….. 12

گفتار چهارم: اهمیت نکاح……………………………………………………………………… 13

بند 1- فایده فردی………………………………………………………………………………… 13

بند 2- فایده اجتماعی……………………………………………………………………………. 14

مبحث دوم: شرط ضمن عقد نکاح…………………………………………………………… 15

گفتار اول: مفهوم شرط…………………………………………………………………………….. 15

بند 1- مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………. 15

بند 2- تعریف شرط……………………………………………………………………………… 15

گفتار دوم: انواع شروط……………………………………………………………………………. 15

بند 1: شروط باطل…………………………………………………………………………………… 15

الف: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند…………………………………….. 15

ب: شروط باطلی که موجب بطلان عقد می‌شوند……………………………………… 16

بند 2: شروط صحیح……………………………………………………………………………… 16

بند 3: اقسام شروط صحیح…………………………………………………………………….. 16

الف: شرط صفت…………………………………………………………………………………….. 16

ب: شرط فعل………………………………………………………………………………………….. 17

ج: شرط نتیجه ……………………………………………………………………………………… 17

گفتار سوم: ماهیت شروط ضمن عقد نکاح…………………………………………….. 18

گفتار چهارم: نمونه هایی از شروط ضمن عقد نکاح……………………………….. 19

فصل دوم: اختلاف طرفین در نوع عقد ………………………………………… 20

مبحث نخست: در خصوص تراضی و شرایط آن……………………………………. 21

گفتار نخست: وجود اراده ……………………………………………………………………….. 21

بند 1- تحلیل روانی اراده………………………………………………………………………. 21

بند 2- معنی قصد و رضا…………………………………………………………………………. 23

الف:رضا…………………………………………………………………………………………………. 23

ب: قصد…………………………………………………………………………………………………. 23

بند 3- تفکیک قصد و رضا……………………………………………………………………. 24

بند 4- مفهوم اراده …………………………………………………………………………………. 25

بند 5- اوصاف اراده………………………………………………………………………………… 26

بند 6- اراده باطنی و ظاهری……………………………………………………………………. 26

بند 7- موارد کابرد اراده ظاهری و باطنی………………………………………………….. 26

بند 8- قراردادهای صوری……………………………………………………………………….. 27

گفتار دوم: اعلام اراده………………………………………………………………………………. 28

بند 1- لزوم اعلام اراده……………………………………………………………………………. 28

بند 2- مفهوم اعلام اراده………………………………………………………………………….. 29

بند 3- چگونگی اعلام اراده…………………………………………………………………….. 31

الف: اعلام صریح………………………………………………………………………………….. 31

ب: اعلام ضمنی………………………………………………………………………………………. 31

بند 4- وسایل اعلام اراده………………………………………………………………………. 31

بند 5- سکوت و بیان اراده…………………………………………………………………….. 33

بند 6- مواردی که سکوت نشانه رضا است……………………………………………… 34

گفتار سوم: توافق اراده (ایجاب و قبول)…………………………………………………. 35

بند اول: ایجاب ……………………………………………………………………………………. 36

الف: معنی لغوی ایجاب ……………………………………………………………………….. 36

ب: معنی اصطلاحی ایجاب……………………………………………………………………. 37

ج: شرایط ایجاب………………………………………………………………………………… 38

د: ایجاب عام:……………………………………………………………………………………….. 40

و- ایجاب ملزم……………………………………………………………………………………… 42

هـ- زوال ایجاب ………………………………………………………………………………….. 43

1- رد ایجاب ………………………………………………………………………………………. 43

2- رجوع گوینده ایجاب ……………………………………………………………………. 43

3- مرگ و حجر یکی از طرفین ………………………………………………………….. 43

4- ایجاب متقابل…………………………………………………………………………………… 44

5- سپری شدن مدت ایجاب ………………………………………………………………… 44

6- از بین رفتن موضوع معامله ……………………………………………………………… 44

7- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق بر آن است………………………………….. 44

بند دوم: قبول:…………………………………………………………………………………………. 45

الف: مفهوم قبول ……………………………………………………………………………………. 45

ب: لزوم مطلق بودن قبول………………………………………………………………………… 45

ج: توالی ایجاب و قبول…………………………………………………………………………. 45

د: مسبوق نبودن به رد……………………………………………………………………………… 46

و: بقای موضوع عقد……………………………………………………………………………….. 46

ه: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض…………………………………………………. 46

ی- رعایت تشریفات قبول………………………………………………………………….. 47

گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه)…………………………………………………………. 47

بند 1- تعریف اشتباه……………………………………………………………………………… 47

بند 2- مفهوم اشتباه…………………………………………………………………………………. 47

بند 3- شرایط تأثیر اشتباه…………………………………………………………………….. 48

الف: اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد…………………………………………………………………………………………………………….. 48

ب: اشتباه عمده باشد……………………………………………………………………………….. 48

بند 4- اثر حقوقی اشتباه………………………………………………………………………….. 48

بند 5- اشتباه در قانون مدنی…………………………………………………………………….. 49

بند 6- مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است……………………………………. 50

الف: اشتباه در وجود علت تعهد………………………………………………………………. 50

ب: اشتباه در هویت موضوع عقد…………………………………………………………… 50

1- مفهوم خود موضوع معامله…………………………………………………………………. 51

2- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:………………………………. 52

1- 2- نظریه شخصی……………………………………………………………………………. 52

2- 2- نظریه نوعی یا مادی…………………………………………………………………. 52

ج: اشتباه در نوع عقد………………………………………………………………………………. 53

د: اشتباه در صورت عرفیه ی موضوع معامله…………………………………………… 53

و: اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، ‌در صورتی که شخصیت

او علت عمده عقد باشد…………………………………………………………………………… 54

1- اشتباه در شخص طرف………………………………………………………………………. 55

2- اشتباه در شخصیت…………………………………………………………………………… 55

بند 7: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ می‌شود……………………………. 56

الف: اشتباه در قیمت……………………………………………………………………………… 56

ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو

قرارداد شده باشد)…………………………………………………………………………………… 57

ج: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد

قلمرو  قرارداد شده  باشد)………………………………………………………………………. 58

د: اشتباه ناشی از تدلیس………………………………………………………………………… 59

بند 8: مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست………………………………………… 60

الف: اشتباه در اررزش مورد معامله…………………………………………………………… 60

ب: اشتباه راجع به اوصاف……………………………………………………………………….. 60

ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله (که علت عمده عقد نباشد)……………………………………………………………………………………………………… 60

د- اشتباه در جهت معامله………………………………………………………………………… 61

هـ- اشتباه در قانون…………………………………………………………………………………. 61

بند 9: اشتباه در عقد نکاح………………………………………………………………………… 62

الف: اشتباه در هویت جسمی…………………………………………………………………. 62

ب: اشتباه در اوصاف……………………………………………………………………………….. 64

فصل سوم: اختلاف طرفین در نوع و شرایط عقد نکاح………… 66

مبحث نخست: صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح…………………………… 67

1: اختلاف در نوع عقد نکاح……………………………………………………………………. 67

2: اختلاف در ذکر اجل……………………………………………………………………………. 67

3: انعقاد عقد نکاح بر خلاف قصد دختر………………………………………………….. 67

گفتار نخست: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل………………. 67

بند اول: نظر فقها و دلایل آنها ………………………………………………………………. 67

الف: نظر مشهور فقها که قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند………………………… 67

1- بررسی ادله قول دوام…………………………………………………………………………. 68

ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد می‌باشند…………………………………………….. 70

بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور می‌باشند…. 71

بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور می‌باشند. 73

بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی…………………………… 75

گفتار دوم: وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر……………………………. 82

بند اول: نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد

دختر……………………………………………………………………………………………………….. 85

مبحث دوم: شروط ضمن عقد………………………………………………………………….. 85

گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد ……………………………………………………….. 87

بند اول: شروط تعلیقی و تقییدی……………………………………………………….. 87

بند دوم: شرط بنایی یا تبانی ……………………………………………………………….. 87

بند سوم: وابستگی شرط به عقد……………………………………………………………….. 89

بند چهارم: تبعیت شرط از عقد در مرحله انشا و ادامه اعتبار حقوقی ………. 90

گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج…………………………………………………… 92

بند اول شروط غیر صحیحی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها رعایت نشده است ……………………………………………………………………………………….. 93

الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند……………………………………………… 93

ب: شرط خیار………………………………………………………………………………………. 93

بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آنها رعایت می‌شود. 94

الف: شروط صحیح……………………………………………………………………………….. 94

1.خیار شرط نسبت به صداق…………………………………………………………………. 94

2.خیار اشتراط………………………………………………………………………………………. 94

3.سایر شروط صحیح………………………………………………………………………….. 95

ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح…………………………………………………….. 95

1- شروط باطل در ضمن عقد نکاح………………………………………………………… 95

2- شروط باطل و مبطل عقد ………………………………………………………………….. 95

گفتار سوم: اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح ……………………………………….. 96

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. 98

پیوست ها……………………………………………………………………………………………… 102

منابع…………………………………………………………………………………………………………… 115

چکیده انگلیسی       119

 

 

 

پایان نامه با عنوان اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

متن کامل :

 

 

پایان نامه با عنوان اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

ارسال شده در دسته‌ها سایت پایان نامهبرچسب‌ها تدلیس زوجین
سایت دانلود با افتخار، نیرو گرفته از WordPress
  • admin admin